Megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadsága

Kérdés: Valóban figyelembe vehető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények megállapítása során a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás annak ellenére, hogy általános esetben ez a kifizetés nem tartozik a kedvezményes juttatások közé? Előadásokon különböző információk hangzottak el ezzel a témával kapcsolatban, ezért pontosításra szorul a kérdés.
Részlet a válaszából: […] Igen, a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás – a törvényben foglalt mértékig – valóban mentes a szociális hozzájárulási adó alól.A Szocho-tv. 17. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy az egyes adókedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Ekhós munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Meg kell állapítani a betegszabadság időtartamára járó távolléti díjat az ekho alá eső jövedelemből is annak a munkavállalónak az esetében, aki egy kft. munkaviszonyban álló dolgozója, és a minimálbérig az általános szabályok alapján fizeti meg a járulékokat, az e fölötti jövedelme után pedig az ekho szerinti közteherfizetést választotta? Amennyiben igen, akkor is meg kell fizetni az általános szabályok szerint a közterheket a minimálbér után? Rendezhető visszamenőlegesen önellenőrzéssel az ekho szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a munkavállaló az év elején nem adott erre vonatkozó nyilatkozatot, de most utólag január 1-jétől kéri az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetése nem jogosít az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai-ra, így táppénzre sem. Ugyanakkor a betegszabadság idejére járó díjazás nem társadalombiztosítási ellátás, és az alapjául szolgáló távolléti díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Keresőképtelen munkavállaló átalánya

Kérdés: Fizethető arányosan átalány a munkavállalónak abban az esetben, ha az érintett hónapban betegszabadságon és utána táppénzen volt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a díjazás körében a bérpótlékok esetén teszi lehetővé az átalányban történő megállapítást. Vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék, műszakpótlék és éjszakai pótlék esetén az átalány csak a bérpótlékra vonatkozhat, míg a készenlét és ügyelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény betegszabadság idejére járó díjazás után

Kérdés: Mi az oka annak, hogy még a pályakezdők esetében sem lehet igénybe venni a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a betegszabadság idejére járó munkabér után annak ellenére, hogy a közterheket ugyanúgy kell megfizetni ez után a járandóság után, mint a munkavégzés idejére járó bér után?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a betegszabadság idejére járó díjazás után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét nem csökkentheti a kifizető az általa egyébként jogszerűen igénybe vehető szociális hozzájárulásiadó-kedvez­ménnyel. Ennek oka a 2011. évi CLVI. tv. egy viszonylag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok napidíját a betegszabadság idejére? A diákok havonta fix összegű ösztöndíjat kapnak, de a ledolgozott óráik száma havonta változik attól függően, hogy hogyan jönnek ki az iskolában és a munkahelyen töltött napok. Például: Áprilisban hét napot kellett dolgozniuk a beosztás szerint, és naponta hét óra a munkaidejük, tehát ebben a hónapban az összes ledolgozandó órák száma 49 (7x7). A havi ösztöndíj összege 15 703 forint. A távolléti díj ebben az esetben 15 703/49 = 320,47 forint/óra, azaz 320,47x7 = 2243,29 forint/nap. Ha ebben a hónapban 2 nap betegszabadságon volt a tanuló, akkor a bére 5 napra 11 216 (2243,29x5), a betegszabadságra 3141 forint (2243,29x2x0,7), tehát a havi bruttó ösztöndíj összege 11 216 + 3141 = 14 357 forint lesz. Helyes így a bérszámfejtés? Amennyiben igen, akkor ezt a sémát kell követni a további hónapokban is úgy, hogy az osztószám mindig változik? Bérszámfejtés szempontjából minek minősülnek azok a napok, amikor iskolában vannak a tanulók (igazolt távollét, munkaszüneti nap, szabadnap)?
Részlet a válaszából: […] A tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok gyakorlati képzésére vonatkozó szabályokat a Szak-tv. szabályozza. E törvényben találhatók meg a gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének feltételei,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló betegszabadsága

Kérdés: Jogosult lehet betegszabadságra a kötelező szakmai gyakorlat idején hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló?
Részlet a válaszából: […] A hallgató munkaszerződésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Felsőokt-tv. 44. §-a határozza meg a hallgatói munkavégzés szabályai cím alatt. A felsőoktatás keretében folytatott képzésben részt vevő hallgatók hallgatói munkaszerződés alapján végezhetnek munkáta) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Betegszabadság napközbeni megbetegedés esetén

Kérdés: Hogyan kell helyesen eljárni abban az esetben, ha egy tanár az első két órájának megtartása után rosszul lett, elment orvoshoz, aki aznapra keresőképtelen állományba vette? Betegszabadságot kell elszámolni erre a napra?
Részlet a válaszából: […] Akár közalkalmazotti jogviszonyban, akár az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusról van szó, a betegszabadságra mindkét esetben az Mt. szabályait kell alkalmazni. A betegség miatti keresőképtelenség idejére naptári évenként tizenöt munkanap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Köztisztviselő keresőképtelenség miatti távolléte

Kérdés: Kötelező-e leadni a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, vagy a munkáltató kérhet betegsége idejére szabadságot, illetve túlórák miatti "csúsztatást"? Naptári napra vagy munkanapra jár-e a 15 napos betegszabadság, és van-e maximált összege ennek a járandóságnak? Mennyi a táppénz mértéke, illetve van-e maximált összeg? Van-e valamilyen speciális szabály a köztisztviselőkre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Azzal, hogy a keresőképtelensége idejére nem kíván erre járóellátást igénybe venni, társadalombiztosítási szabálytalanságot nem követ el,de arra sem kötelezhető a munkáltatója, hogy utólag hozzájáruljon akeresőképtelenség miatti távolléte jogcímének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Napközben megbetegedő munkavállaló munkaideje

Kérdés: Hogyan kell elszámolni azt a munkanapot, amikor a munkaviszonyban álló munkavállaló munkába lép, de csak 3 órát dolgozik, majd rosszulléte miatt orvoshoz megy, aki ettől a naptól keresőképtelen állományba veszi? A ledolgozott idő lecsúsztatható-e, és egész napra táppénz számolandó, vagy munkabér jár a ledolgozott időre, és csak a maradékra kell táppénzt, illetve betegszabadságot számfejteni? A táppénzes napok göngyölítésénél ez a nap 1 napnak számít?
Részlet a válaszából: […] A keresőképtelenség megállapítása naptári napokra történik.Nincs arra lehetőség, hogy a keresőképtelen állományba vétel napján ledolgozottmunkaidő is figyelembevételre kerüljön akkor, ha a keresőképtelenség miatt arraa napra betegszabadság vagy táppénz illeti meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Bérköltség megállapítása bírósági végzés esetén

Kérdés: Be kell-e számítani a bérköltségbe a havonta adott adómentes üzemanyag-megtakarítás összegét abban az esetben, ha egy munkavállaló részére küldött gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségről szóló bírósági végzés szerint a munkáltató a letiltást a bérköltség terhére köteles foganatosítani?
Részlet a válaszából: […] Sajnos néha valóban nem egyértelmű a bírósági végzés alapján- melynek pontos szövegét nem ismerjük -, hogy az adott juttatás alapjátképezi-e a tartásdíjnak. Három jogszabályt hívhatunk segítségül a kérdéseldöntése érdekében.Az első az Szt., melynek 79. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
1
2