Betéti társaság beltagjának betegsége

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a betéti társaságnak, amelynek egyetlen beltagja kimerítette a táppénzre való jogosultságát, de még mindig beteg, és a téli időszakban egyébként sincs munkája, ezért a járulékokat sem tudná kigazdálkodni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, de nyilvánvalóan személyesenközreműködő tagról, azaz társas vállalkozóról van szó, aki az elmúlt időszakban– táppénzfolyósítására tekintettel a Tbj-tv. 28. § (1) a) pontja alapján – nemvolt kötelezett minimumjárulék-fizetésre.Igen ám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Beteg társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a havi járulékalapot egy társas vállalkozó esetében, aki a hónap egy részében nem köteles járulékfizetésre, mert egészségbiztosítási pénzellátásokat vesz igénybe, vagy a biztosítása hónap közben kezdődik vagy szűnik meg? A vállalkozó egész évben nem vesz ki tagi jövedelmet, ezért havonta a minimálbér alapulvételével történik utána a járulékfizetés. Pl.: 2009. január 1-jétől 10-ig táppénzes állományban van a társas vállalkozó, 11-től 31-ig pedig járulékfizetésre kötelezett. A Tbj-tv. vonatkozó jogszabályi helyei alapján véleményünk szerint ebben az esetben a járulékfizetési kötelezettség a következőképpen alapul: a január hónapi havi kötelezettség összegét (69 000 forint) csökkenteni kell a táppénzben töltött időszak naptári napjaival szorzott járulékalap alsó határának harmincadrészével. Számszerűen: 69 000-[(69 000/30) x 10] = 46 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 27. § (1) bekezdése szerint a társas vállalkozás abiztosított társas vállalkozó után a 29 százalékos társadalombiztosításijárulékot a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett(juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Főfoglalkozású társas vállalkozó szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Jogosult-e szabadságra, illetve betegszabadságra a bt. személyesen közreműködő kültagja, aki főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül?
Részlet a válaszából: […] A szabadság és a betegszabadság fogalma az Mt.-ben található, így csak a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek esetében beszélhetünk mindkét jogintézményről. A betegszabadság, ahogy az elnevezéséből is láthatjuk, a munkavállalónak a betegsége miatti keresőképtelensége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 15.