Ápolási díj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Hogyan számít bele a betegápolási segély a szolgálati időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek a 40 év munkaviszonyhoz két éve hiányzik, és 8 hónapig beteg édesapját ápolta?
Részlet a válaszából: […] A települési önkormányzatnál igényelhető betegápolási segély - "hivatalos nevén" ápolási díj - a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szociális pénzbeli hozzájárulás. Az ápolási díjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Romániai munkaviszony beszámítása köztisztviselő besorolásánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a közszolgálati jogviszonyban ügykezelő munkakörben foglalkoztatott személy besorolásánál a Romániában eltöltött munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] ...§-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák aköztisztviselő (ügykezelő) besorolásával összefüggésben a közszolgálatijogviszonyba beszámítható jogviszonyok típusait, időtartamait.E rendelkezések értelmében köztisztviselő besorolásánál amunkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Beszámítható jogviszonyok, szolgálati idők

Kérdés: A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető-e a betéti társaságban eltöltött 15 év annak a 2009-ben karbantartó lakatos munkakörben közalkalmazotti jogviszonyt létesített munkavállalónak az esetében, aki 1972-ben szerzett géplakatos szakképzettséget, több éven keresztül ebben a szakmában dolgozott különböző munkáltatóknál, majd 1994. január 1-jétől 2008. december 31-ig saját céget alapítva betéti társaság beltagjaként végzett vendéglátó szakmában munkát?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonybantöltött idő számításánál a közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni:1. a közalkalmazotti munkáltatónál munkaviszonyban,közalkalmazotti jogviszonyban;2. a köztisztviselői szervnél munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.