Kormánytisztviselő jogviszonya

Kérdés: Milyen szempontok alapján történt az illetmény és a szabadság megállapítása annak a kormánytisztviselőnek, aki korábban a Kttv. hatálya alá tartozott, de jogviszonya – beleegyezésével – a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] A Kit. hatálybalépése előtt alkalmazott Kttv. a hatálya alá tartozó foglalkoztatottak besorolását, ezáltal elérhető jövedelmét a megelőző, figyelembe vehető (beszámítható) jogviszonyok és az iskolai végzettség értékduál mentén teremtette meg.A korábban irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Ápolási díj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Hogyan számít bele a betegápolási segély a szolgálati időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek a 40 év munkaviszonyhoz két éve hiányzik, és 8 hónapig beteg édesapját ápolta?
Részlet a válaszából: […] A települési önkormányzatnál igényelhető betegápolási segély – "hivatalos nevén" ápolási díj – a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szociális pénzbeli hozzájárulás. Az ápolási díjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Romániai munkaviszony beszámítása köztisztviselő besorolásánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a közszolgálati jogviszonyban ügykezelő munkakörben foglalkoztatott személy besorolásánál a Romániában eltöltött munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 7. § (1) bekezdés értelmében közszolgálati jogviszonybüntetlen előéletű, cselekvőképes – 10. § (4)-(7) bekezdésében, a 10/A. (7)bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelői feladatkör kivételével -közigazgatási versenyvizsgával és legalább középiskolai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Beszámítható jogviszonyok, szolgálati idők

Kérdés: A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető-e a betéti társaságban eltöltött 15 év annak a 2009-ben karbantartó lakatos munkakörben közalkalmazotti jogviszonyt létesített munkavállalónak az esetében, aki 1972-ben szerzett géplakatos szakképzettséget, több éven keresztül ebben a szakmában dolgozott különböző munkáltatóknál, majd 1994. január 1-jétől 2008. december 31-ig saját céget alapítva betéti társaság beltagjaként végzett vendéglátó szakmában munkát?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonybantöltött idő számításánál a közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni:1. a közalkalmazotti munkáltatónál munkaviszonyban,közalkalmazotti jogviszonyban;2. a köztisztviselői szervnél munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: A teljes munkaviszonya, vagy a nyugdíjasként ledolgozott évek után jár-e a végkielégítés, illetve a felmentési idő egy nyugdíjas közalkalmazottnak felmentésekor abban az esetben, ha a munkavállaló azon a munkahelyen dolgozik tovább, ahonnan nyugdíjba ment? Miben tér el a szabályzás, ha nem ugyanabban az intézményben vállal nyugdíjasként munkát, ahol előzőleg dolgozott?
Részlet a válaszából: […] A Legfelsőbb Bíróság MK 74. sz. kollégiumi állásfoglalásaértelmében a munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) álló nyugdíjasjogosult mindazokra a járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett a nemnyugdíjas munkavállalót (közalkalmazottat) megilletik.A Kjt. 37....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.