Betéti társaság beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Azt az információt kaptuk, hogy meg kell szüntetnie egy napra a tagsági viszonyát egy betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha nyugdíjba szeretne vonulni. Valóban így van? A beltag jelenleg munkaviszony keretében dolgozik a társaságban, de 2015. november 30-án meglesz a 40 év jogosultsági ideje, és igénybe szeretné venni a nyugellátást. Ebben az esetben a társasági szerződést is módosítani kell a nyugdíjazás napján, tehát arra az egy napra, amikor nem állhat biztosítási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Sajnos ezzel a kérdéssel kapcsolatban még mindig sok téves információ hangzik el annak ellenére, hogy az idevágó jogszabály és annak gyakorlati alkalmazása évek óta nem változott. A további félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk, hogy jelenleg nem fordulhat elő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
Kapcsolódó címkék:  

Betéti társaság egyedüli beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Valóban módosítania kell több évre visszamenőleg a társasági szerződést annak a betéti társaságnak, amelynek munkaviszonyban álló beltagja 40 éves jogosultsági idő elérése után április 8-ától igénybe kívánja venni a kedvezményes nyugdíj lehetőségét, ezért április 7-én közös megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyát, a nyugdíjbiztosítás viszont mindezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítását kéri arra hivatkozással, hogy az egyedüli beltag nem láthatta volna el munkaviszonyban az üzletvezetői teendőket?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság üzletvezetője tisztségét az általános szabályok szerint munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el azzal a [Gt. 23. § (2) bekezdésében foglalt] megszorítással, hogy a vezető tisztséget - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címke:

Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban módosítani kell a társasági szerződést, és le kell mondania a tagságáról egy betéti társaság munkaviszonyban álló üzletvezető beltagjának, aki 2014. április 15-ével nyugdíjba kíván vonulni? A társaságnak van egy másik, ugyancsak munkaviszonyban álló üzletvezető beltagja.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy a Tny-tv. 18. §-ának (2), illetve (2a) bekezdésében meghatározott nyugdíjjogosultságnak elengedhetetlen feltétele, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az igénylő számára az öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. szerinti biztosítási kötelezettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.