tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott beltag nyugdíjba vonulása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Azt az információt kaptuk, hogy meg kell szüntetnie egy napra a tagsági viszonyát egy betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha nyugdíjba szeretne vonulni. Valóban így van? A beltag jelenleg munkaviszony keretében dolgozik a társaságban, de 2015. november 30-án meglesz a 40 év jogosultsági ideje, és igénybe szeretné venni a nyugellátást. Ebben az esetben a társasági szerződést is módosítani kell a nyugdíjazás napján, tehát arra az egy napra, amikor nem állhat biztosítási jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. A b) pont szerint ugyancsak biztosított a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot. Az e) és az f) pontok szerint a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó is biztosított, a g) pont értelmében pedig a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulék­alapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét.A leírtak alapján egyértelmű, hogy a beltagnak mindenképpen meg kell szüntetnie a munkaviszonyát, legkésőbb a nyugdíjazás napját megelőző napon, hiszen ez biztosítási jogviszonynak minősül.Más a helyzet azonban a tagsági viszonnyal. Amennyiben beltagként személyesen semmilyen módon nem működik közre a társaság tevékenységében, és nem látja el az ügyvezetői feladatokat sem, egyszerű a helyzet, hiszen nemcsak hogy biztosítási jogviszonyban, de semmilyen jogviszonyban nem áll, így értelemszerűen ezzel kapcsolatban nem is merül fel semmilyen kötelezettség. Ez az eset akkor fordulhat elő, ha a társaságnak az igénylőn kívül is van egy vagy több beltagja, és az ügyvezetői feladatokat valaki más látja el.Abban az esetben, ha az ügyvezetői tevékenységet látta el eddig munkaviszonyban, annak megszüntetése után megbízási jogviszonyban láthatja el ugyanezt a tevékenységet [Ptk. 3:112. § (1) bekezdés]. A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül - többek között - a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4736
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Betéti társaság egyedüli beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Valóban módosítania kell több évre visszamenőleg a társasági szerződést annak a betéti társaságnak, amelynek munkaviszonyban álló beltagja 40 éves jogosultsági idő elérése után április 8-ától igénybe kívánja venni a kedvezményes nyugdíj lehetőségét, ezért április 7-én közös megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyát, a nyugdíjbiztosítás viszont mindezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítását kéri arra hivatkozással, hogy az egyedüli beltag nem láthatta volna el munkaviszonyban az üzletvezetői teendőket?
Részlet a válaszból: […]módosítása nem utal, akkor nem létesíthetett volna munkaviszonyt a társasággal. Ez azt jelenti, hogy munkaviszony híján az ügyvezetése alapján - a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alkalmazásával - társas vállalkozónak minősült.Ez a nyugdíjjogosultsága tekintetében érdemi változást nem jelent, hiszen a munkaviszonyhoz hasonlóan biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, és szolgálati időnek minősül. Sőt, ebben az esetben a jogviszony megszüntetésére sem kell lépéseket tenni, hiszen a nyugdíjazás napján kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak tekinthető, akire nem terjed ki a biztosítás, és így helyzete lényegében "automatikusan" megfelel a Tny-tv. 18. §-a (2a) bekezdésének b) pontja azon elvárásának, hogy azon a napon, melytől a nyugellátás folyósítását kérte, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem állhat.A kötelezettségek tekintetében azonban már nem ennyire kedvező a helyzet, hiszen mindez azt is jelenti, hogy a társas vállalkozó esetében a szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér 112,5 százaléka, míg az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4364
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban módosítani kell a társasági szerződést, és le kell mondania a tagságáról egy betéti társaság munkaviszonyban álló üzletvezető beltagjának, aki 2014. április 15-ével nyugdíjba kíván vonulni? A társaságnak van egy másik, ugyancsak munkaviszonyban álló üzletvezető beltagja.
Részlet a válaszból: […]is beltag és üzletvezető marad, de immár - munkaszerződés híján, a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősülő ügyvezető. Ezt a jogviszonyt pedig azért nem kell megszüntetni, mert a nyugdíjazás kezdőnapjától már nem minősül biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonynak, hiszen a saját jogú nyugdíjas társas vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak tekintendő, aki a Tbj-tv. 5. szakasza szerint nem biztosított.Sajnos mindezzel kapcsolatban nemegyszer elhangzik helytelen vagy félreérthető tájékoztatás.A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében tehát társas vállalkozónak minősül - többek között - a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el. A Gt. szerint a társas vállalkozások ügyvezetése a munkaviszonyon kívül megbízási jogviszony keretében látható el, így ennek a furcsa jogszabálynak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4346