Ausztráliában dolgozó beltag jogviszonya

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat egy nem működő betéti társaság ügyvezető beltagja után, aki jelenleg Ausztráliában dolgozik, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztár felé be is jelentett?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXVII. tv. 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az Egyezmény jelen részének figyelembevételével, amennyiben a munkavállaló az egyik Szerződő Fél területén végez munkát, e tevékenység tekintetében a munkavállaló és a munkáltató csak az adott Szerződő Fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Beltag járulékai külföldi munkaviszony esetén

Kérdés: Terheli valamilyen járulékfizetési kötelezettség egy betéti társaság havi minimális járulékfizetésre kötelezett beltagját abban az esetben, ha június hónaptól Norvégiában munkaviszony keretében végez munkát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés sajnos nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy a külföldi munkavégzésre önálló munkavállalóként vagy esetleg kiküldetés keretében kerül-e sor, így mindkét lehetőségre kitérünk.Norvégia nem tagja ugyan az uniónak, de EGT-tagállam, tehát az ottani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Betéti társaság beltagjának külföldi munkaviszonya

Kérdés: Betéti társaságunk egyik beltagja külföldön létesített munkaviszonyt. Van-e ebben az esetben társaságunknak vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban arra kell választ adnunk, hogy a betéti társaság eme tagja a külföldi munkavállalás tartama alatt egyáltalán társas vállalkozónak minősül-e? Amennyiben nem, tehát a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen nem működik közre (nem üzletvezető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.