Táppénz jogalap nélküli kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. novemberben tartott belső ellenőrzés megállapította, hogy október hónapban két dolgozó esetében táppénztúlfizetés történt? Megtéríttethető a dolgozóval a tévesen kifizetett összeg, vagy az ügyintézőnek kell kifizetnie a kárt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 66. § ában foglaltak alapján annak, aki az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását jogalap nélkül vette fel, kötelező azt visszafizetnie, ha a felvételtől számított 90 napon belül erre írásban kötelezték. Ezért a követelést visszafizetésre kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az adóelőleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 39/C. §-ában foglaltakat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi belső ellenőr szakképzettsége

Kérdés: Van-e valamilyen kötelező előírás a társadalombiztosítási kifizetőhely által foglalkoztatott belső ellenőr végzettségével kapcsolatban, vagy a munkáltató eldöntheti, hogy a középfokú OKJ-s végzettséggel és többéves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák közül kit szeretne ebben a munkakörben alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A Tb-fü-tv. 9. §-a értelmében minden munkáltató, amelylegalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat,köteles gondoskodni törvényben vagy kormányrendeletben meghatározotttársadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 3.

Osztrák állampolgárságú munkavállaló jogviszonya

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettség terheli a vegyes tulajdonban lévő részvénytársaságot, illetve kell-e taj-kártyát kérni annak az osztrák illetőségű, részmunkaidős, kötetlen munkaviszonyban álló, vezető belső ellenőr beosztásban heti 20 órának megfelelő munkaidőt dolgozó munkavállalónak, aki havonta pár napot tartózkodik Magyarországon (évente 183 napnál kevesebbet), és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel?
Részlet a válaszából: […] Külföldi részvétellel működő gazdasági társaság munkaviszonyban álló dolgozójáról van szó, aki – tartózkodási engedély hiányában – társadalombiztosítási szempontból külföldinek minősül.Ennek a ténynek azonban 2004. május 1-jétől már biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Munkáltatói teendők üzemi baleset esetén

Kérdés: Mik a munkáltató teendői üzemi baleset esetén, illetve kell-e táppénz-hozzájárulást fizetnie a baleseti táppénz után?
Részlet a válaszából: […] A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést – ideértve a fokozott expozíciós eseteket – be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.A bejelentést munkabaleset esetén – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a munkáltató, foglalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.