Kisadózó bt. kültagjának jogviszonya

Kérdés: Alkalmazható megbízási jogviszonyban vagy esetleg alkalmi munkavállalóként egy kisadózó betéti társaság kültagja abban az esetben, ha a beltag bejelentett kisadózóként végzi az ügyvezetői feladatokat, a kültag pedig eddig nem működött közre?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (1) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy a kisadózó társas vállalkozás tagja csak munkaviszonyban vagy bejelentett kisadózóként működhet közre a társaságban. Tehát a kérdésben említett esetben a kültag megbízási jogviszonyban történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Bejelentett kisadózó

Kérdés: Megteheti egy kisadózó betéti társaság, hogy csak az egyik beltagját jelenti be kisadózóként?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Kisadózó egyéni vállalkozó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki 2020. március 30-áig rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, új munkaviszonyt pedig április 6-án létesít? Minősülhet nem főállású kisadózó egyéni vállalkozónak március-április hónapokban, tekintettel arra, hogy csak néhány napig nincs munkahelye, vagy meg kell fizetnie az 50 ezer forint arányos részét a kieső napokra? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 8. pontja értelmében a kisadózó egyéni vállalkozó – többek között – akkor nem minősül főállásúnak, ha a tárgyhó egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Kisadózói jogviszony és munkaviszony elhatárolása

Kérdés: Van valamilyen tiltó rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó vállalkozói szerződést kössön egy céggel, ahol korábban főfoglalkozású munkaviszony keretében dolgozott? A magánszemély munkaviszonya 2019. február 28-án szűnt meg az érintett cégnél, 2019. március 4-től egy másik vállalkozásnál áll heti 40 órás munkaviszonyban, és emellett végezné a vállalkozási tevékenységét, amely teljesen más jellegű, mint a munkaviszonyában végzett munkája.
Részlet a válaszából: […] Arra vonatkozóan, hogy vállalkozási szerződés jöjjön létre egy korábbi munkavállaló és a korábbi foglalkoztató cége között, semmilyen tiltó rendelkezés nincs. A Ptk. szabályozása szerint a felek – alapesetben – szabadon köthetnek szerződést, szabadon választhatják meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Kisadózó társas vállalkozó munkavállalása EGT-tagállamban

Kérdés: Főállású vagy nem főállású kisadózónak minősül egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó betéti társaság egyedüli kisadózóként bejelentett ügyvezetője abban az esetben, ha előreláthatóan 6 hónapig Ausztriában létesít munkaviszonyt? Szüneteltetheti a tevékenységét annak érdekében, hogy mentesüljön a tételes adó fizetésének kötelezettsége alól?
Részlet a válaszából: […] A Magyarországon vállalkozói tevékenységet folytató és ezzel párhuzamosan más EGT-tagállamban munkaviszonyban álló személyre az uniós koordinációs rendelet (883/2004/EK rendelet) 13. cikkének (3) bekezdése értelmében abban az államban (jelen esetben tehát Ausztriában) terjed...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Emelni kell a GYES-ről visszatérő munkavállaló munkabérét abban az esetben, ha 2010. szeptember hónapban ment el szabadságra, majd szülni, amikor 4 órás munkaviszonyban, nevelő munkakörben 73 500 forint volt a munkabére? A munkáltató egy betéti társaság, ami korábban gyermekfelügyeletet működtetett, de ez a tevékenység 2010. szeptember végén megszűnt. A társaság jelenleg nem működik, a 2 tulajdonos kisadózó vállalkozóként van bejelentve, más munkavállaló nincs. Bejelentheti a társaság kisadózóként a munkavállalót arra az időszakra, amely alatt az időközben született 3 gyermekére tekintettel járó szabadságát tölti, illetve utána is, ha a továbbiakban is a cégnél kíván dolgozni? Jár neki végkielégítés abban az esetben, ha a cég a most induló új tevékenység reklámozását bízná rá, amelyet otthon végezhetne továbbra is 4 órában a jelenlegi minimálbér felének megfelelő összegű munkabérért, és ezt ő nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] Amikor a munkavállaló visszatér a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról, akkor az Mt. 59. §-a értelmében valóban rendezni kell a munkabérét, azaz a juttatásait az időközben bekövetkezett változásokhoz kell igazítani. Ez elsősorban azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Kisadózó ügyvédi iroda

Kérdés: Valóban választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést az ügyvédi iroda is? Amennyiben igen, akkor valamennyi tag bejelenthető kisadózóként? Főállásúként vagy nem főállású kisadózóként kell figyelembe venni ebben ez esetben azt a tagot, aki még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, de 40 éves jogosultsági ideje alapján már a nők kedvezményes nyugdíjában részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 3. §-ának 2018. január 1-jén életbe lépő kiegészítése értelmében az említett időponttól valóban alanya lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának az ügyvédi iroda is.Ehhez kapcsolódóan természetesen változott a törvény – fogalmakat tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a bejelentett kisadózónak (vagy több bejelentett kisadózó közül legalább egy főnek) főállású státusszal kell rendelkeznie. Ezért ebből a szempontból nézve nincs akadálya annak, hogy a nyugdíjas kültag kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Többes jogviszonyú tag

Kérdés: Milyen járulék fizetésére kötelezett egy kft. személyesen nem közreműködő tulajdonos ügyvezetője abban az esetben, ha egy betéti társaság bejelentett kisadózó beltagjaként a havi 75?ezer forintos tételes adó fizetését vállalta?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban azt kell leszögeznünk, hogy a kisadózói jogviszony semmilyen formában sem befolyásolja a kft.-ben fennálló járulékfizetési kötelezettséget, ugyanakkor a kisadózói jogállásra hatással lehet a kft.-ben létesített biztosítási jogviszony.Kft.-tag ügyvezetőjéről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Külföldi munkaviszonnyal rendelkező kisadózó

Kérdés: Kisadózó betéti társaság kültagja a társaságban bejelentett kisadózóként személyesen közreműködik. Emellett Szlovákiában van a lakóhelye, ahol napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Kérdés, hogy a kültag szlovákiai munkaviszonyára tekintettel a bt.-ben milyen összegű tételes adót kell a kisadózóként bejelentett kültag után fizetni?
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően a kérdésbeli kültag a tevékenységének jelentős részét a Szlovákiában fennálló munkaviszonyában végzi, így a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján Szlovákiában esik biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
1
2