tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bankköltség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján helytállóak egy közalkalmazott feltevései, aki írásban fordult a munkáltatóhoz azzal, hogy megítélése szerint egyrészt folyószámla-támogatás nem folyósítható a közalkalmazottak részére megállapított cafeteriajuttatási keretből, másrészt utalt arra, hogy álláspontja szerint jogszabályi előírás értelmében a munkáltató a közalkalmazott részére egyébként is köteles folyószámla-támogatást adni?
Részlet a válaszból: […]cafeteriacsomagot összeállít-e. Arról is szabadon határozhat, hogy a cafeteriajuttatásra jogosultság feltételeit milyen módon és tartalommal határozza meg, azonban ennek során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartania.A cafeteriajuttatás jogosultsági feltételeinek kialakítása során a munkáltatónak célszerű rögzíteni az éves cafeteriakeretet, a cafeteriacsomagot, a munkavállaló cafeteriaigénye előterjesztésének a módját, határidejét.A 2015. évi C. tv. 57. §-ának (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban és (3) bekezdésében meghatározott juttatások -, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2015-ben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.A Kjt. 79/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-ai alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.A Kjt. 79/A. §-ának 2013. 12. 31-ig hatályos (2) bekezdése értelmében az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.A Kjt. 79/A. §-ának 2013. 12. 31-ig hatályos (2) bekezdéséhez fűzött szakmai kommentár értelmében az illetmény bankszámlára történő átutalása esetén a munkáltató illetménykifizetési költségként csak az átutalási költséget, illetve az illetmény egyszeri, egy összegben kivételének a költségét köteles viselni, a számlavezetési költségeket, illetve ha a közalkalmazott a bankszámlájáról a kifizetett illetményt nem egy összegben, hanem több alkalommal, kisebb részletekben veszi fel, vagy annak felvétele nélkül bankkártyával vásárol, az ezzel felmerült többletköltség megtérítésére nem tarthat igényt.A fenti jogszabályi rendelkezéshez kapcsolódóan a Kúria egyik eseti döntésében megállapította, hogy ha a közalkalmazott illetménye számlára való átutalásához, egyszeri felvételéhez bankszámla- és bankkártya-szerződés megkötése szükséges, amely alapján számlavezetési díj, kártyadíj és tranzakciós díj merül fel, a munkáltató ezeket csökkentés nélkül köteles a közalkalmazott részére megtéríteni (EBH2013.M.17.).A Kjt. 79/A. §-ának 2014. január 1-jétől hatályos (2) bekezdése értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, a Kjt. 79/A. §-ának 2014. január 1-től hatályos új (3) bekezdése értelmében a munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.A 2015. évi C. tv. 57. §-ának (5) bekezdése értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5005

2. találat: Banki költségekre adott juttatás közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni a dolgozók részére kifizetett 12x2000, azaz 24 000 forint összegű juttatás után, amelyet a munkáltató a banki számlavezetési költségek ellensúlyozására ad?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt alapul véve - munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, ebből következően az általános szabályok szerint, valamennyi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3177