Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján helytállóak egy közalkalmazott feltevései, aki írásban fordult a munkáltatóhoz azzal, hogy megítélése szerint egyrészt folyószámla-támogatás nem folyósítható a közalkalmazottak részére megállapított cafeteriajuttatási keretből, másrészt utalt arra, hogy álláspontja szerint jogszabályi előírás értelmében a munkáltató a közalkalmazott részére egyébként is köteles folyószámla-támogatást adni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt., illetve az Mt. béren kívüli juttatásokkal összefüggő jogszabályi rendelkezéseket nem tartalmaz.Az Szja-tv. 71. §-ában foglalt bekezdések sorolják fel azokat a juttatásokat, amelyek a személyi jövedelemadó szempontjából béren kívüli juttatásoknak minősülnek.E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Banki költségekre adott juttatás közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni a dolgozók részére kifizetett 12x2000, azaz 24 000 forint összegű juttatás után, amelyet a munkáltató a banki számlavezetési költségek ellensúlyozására ad?
Részlet a válaszából: […] Az említett juttatás – a felek között fennálló jogviszonytalapul véve – munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, ebből következőenaz általános szabályok szerint, valamennyi járulékot (így az egyéni járulékokatis) meg kell fizetni utána...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Bankszámla-költségtérítés adókötelezettsége

Kérdés: Az Mt. szerint: "A munkabér vagy meghatározott részének bankszámlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat." Az Szja-tv.-ből viszont 2007. január 1-jétől kikerült az ilyen címen fizethető évi 2000 forintos költségtérítés adómentessége. Mi a helyes eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...térítési kötelezettségét nem adómentesen, hanemadókötelesen tudja teljesíteni, tehát a munkavállaló részére megtérítettbankköltség adóköteles, munkaviszonyból származó jövedelem, költségekelszámolására nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.