Nyugdíjas megbízott baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre a 2017. szeptember 11-én bekövetkezett balesetére tekintettel az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2017. július 9-én nyugdíjazás miatt megszűnt a cégnél, amely 2017. július 17-től megbízási jogviszonyban ismét foglalkoztatja? A dolgozó megbízási díja havi 150 000 forint, a baleset munkába menet történt, amely miatt a dolgozó kórházba került.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott táppénzre nem jogosult, mégpedig azért, mert pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a jövedelme után nem fizet (Tbj-tv. 25. §, Eb-tv. 43. §). Baleseti táppénzre viszont az Eb-tv. 56. §-ában foglaltak alapján jogosult. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki munkába indult, de a társasházuk lépcsőházában elesett, és eltört a lába?
Részlet a válaszából: […] Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába menet, vagy onnan lakására menet közben szenved el. Ez az úti baleset (Eb-tv. 52. §).Üzemi balesetnek kell tekinteni azt a balesetet is, amely a társasházban lévő lakások tulajdonosainak a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Baleseti táppénz

Kérdés: Mikortól jár baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2010. november 11-én 13.00 órakor üzemi balesetet szenvedett, munkaideje 14.00 óráig tartott volna, és erre a napra teljes munkabért kap? Mi lesz az ellátás összege, ha a 2010. október havi munkabére 200 600 forint, valamint 76 240 forint 6 nap fizetett szabadság, és október hónapban került elszámolásra a szeptember havi 56 580 forint összegű, valamint az október hónapra járó 44 160 forint összegű túlórája is?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a dolgozó 2010. november 11-éreteljes munkabérét megkapja, ezért baleseti táppénz részére csak 2010. november12-től folyósítható.A baleseti táppénz összegének megállapításánál fő szabály,hogy a baleseti táppénzre jogosultságot megelőző naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Baleseti táppénz mértéke

Kérdés: Valóban csak kilencvenszázalékos baleseti táppénzre lesz-e jogosult az a munkavállaló, aki 2009. szeptember 3-án munkába menet balesetet szenvedett, baleseti táppénzben részesült 2010. január 4-ig, majd ugyanezen balesetből kifolyólag 2010. március 16-ától kórházi ápolásban részesül, és még egy ideig keresőképtelen lesz?
Részlet a válaszából: […] Valóban a baleseti táppénz mértéke úti baleset esetén 2010.január 1-jétől száz százalékról kilencven százalékra módosult. Az új mértéketazonban csak a 2009. december 31-ét követően bekövetkezett úti balesetek eseténkell alkalmazni. Erre az esetre tehát ez nem vonatkozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Úti baleset

Kérdés: Valóban kevesebb lett-e a táppénz összege annak a munkavállalónak az esetében, aki az év első munkanapján, azaz január 4-én munkába menet balesetet szenvedett, és jelenleg is fekvőbeteg? Milyen mértékű ellátásra lesz jogosult a kifizetőhelyet működtető munkáltatónál dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt nézzük meg, hogy a balesete következtébenmilyen pénzbeli ellátásra lesz jogosult. Az Eb-tv. értelmében üzemi balesetnekminősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába menet szenved el (ez azúti baleset). Balesete üzemiségének az elismerése a kifizetőhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Alkalmi munkavállaló balesete

Kérdés: Jogosult-e táppénzre az az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállaló, akit munkavégzés közben baleset ér?
Részlet a válaszából: […] Az Amk-tv. 8. § (4) bekezdése értelmében az alkalmimunkavállaló szolgálati időre, valamint az egészségbiztosítási szolgáltatásokközül baleseti egészségügyi szolgáltatásra és baleseti táppénzre jogosult.Ebből adódóan a kérdésben említett munkavállalót megilleti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Kft.-tag baleseti táppénzének megállapítása

Kérdés: Hogyan kell a baleseti táppénz összegét megállapítani annak a kft.-tagnak az esetében, aki 2003-tól személyesen közreműködő tag, és 2005. április 25-én munkavégzés közben balesetet szenvedett, melyet a kifizetőhely üzemi balesetnek elismert?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozó tag baleseti táppénzének összegét nem abaleseti táppénzre való jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapbanvégzett munkájáért kifizetett egészségbiztosításijárulék-alapot képezőjövedelme alapulvételével kell megállapítani. A baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Nyugdíjas munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Mi lesz a baleseti táppénz alapja annak a 2004. január hónapban belépett nyugdíjas dolgozónak az esetében, aki január-február hónapokban teljes munkaidősként, márciusban részmunkaidősként dolgozott, és március 22-én üzemi balesetet szenvedett?
Részlet a válaszából: […] Baleseti ellátás az üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Üzemi baleset az, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. Nem üzemi baleset a kizárólag a sérült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 3.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Balesete esetén jogosult-e valamilyen ellátásra az 5 százalékos baleseti járulékot fizető, kiegészítő tevékenységű vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó balesete esetén akkor jogosult társadalombiztosítási ellátásra, ha ez a baleset üzeminek minősül.Az Eb-tv.-ben foglaltak szerint üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.