Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] A fennálló gazdasági helyzet ellenére a minimálisan megállapítható öregségi nyugdíj összege 2024-ben sem változott, az továbbra is 28.500 forint, az árvaellátásé pedig havi 50.000 forint. Az öregségi nyugdíjminimum változatlansága 2008 óta áll fenn.A nyugellátások 2024....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Minimumnyugdíj

Kérdés: Emelkedett-e 2021-ben az öregségi nyugdíj minimálisan megállapítható összege?
Részlet a válaszából: […] Sajnos 2021-ben sem lehet arra számítani, hogy az öregségi nyugdíj minimumösszege magasabb lesz, mint az előző években, ugyanis az – az árvaellátáshoz hasonlóan – 2008 óta nem emelkedett. Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint, az árvaellátásé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Baleseti hozzátartozói nyugdíj

Kérdés: Mitől függ a baleseti hozzátartozói nyugdíj összege abban az esetben, ha a munkavállaló 52 éves korában üzemi balesetben hunyt el, tehát még nagyon sok ideje volt hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig? Milyen módon történik az ellátás igénylése, illetve milyen dokumentumokat kell csatolni az igénybejelentéshez?
Részlet a válaszából: […] A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyug-ellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi baleset következtében meghalt. A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Élettárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Megállapítható-e özvegyi nyugdíj élettársi kapcsolat bejegyzése nélkül, illetve elegendő-e az azonos lakcímre történő bejelentés az ellátáshoz? Az egyik fél csak tartózkodási helyként jelentette be a címet.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 45. § (1) bekezdés értelmében özvegyi nyugdíjat aházastárs, elvált házastárs és az élettárs kaphat.Élettárs jogán az özvegyi nyugdíj kizárólag abban az esetbenállapítható meg, ha a felek egy év óta megszakítás nélkül együtt éltek, ésgyermekük is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Özvegyi nyugdíj feléledése

Kérdés: Feléled-e az özvegyi nyugdíja annak az 1951. szeptember 1-jén született nőnek, akinek a férje 1993. május 19-én halt meg, kettő gyermeke után 2005. június 30-áig özvegyi nyugdíjat kapott és 38 ledolgozott éve van?
Részlet a válaszából: […] Az 1951-ben született nő irányadó öregségi nyugdíjkorhatáraa 62. életéve, azaz 2013. Az özvegyi nyugdíj az irányadó korhatár betöltésekoréledne fel, szintén 2013-ban. Mivel a férj 1993-ban halt meg, az özvegyinyugdíj nem éled fel, mert a feleség a korhatárt 1993-hoz képest...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Özvegyi nyugdíj megosztása

Kérdés: Egy elhunyt férfinak három házasságból három özvegye maradt. Hogyan oszlik meg közöttük az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak közöttegyenlő arányban kell megosztani. Az özvegyi nyugdíjra jogosult a többijogosult ellen indított perben kérheti az özvegyi nyugdíj más arányúmegosztását.Jogosultsági feltételekHázastárs:Özvegyi nyugdíj jár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.

1948-ban született nő baleseti özvegyi nyugdíja

Kérdés: 1948-ban született nő férje 27 éve meghalt üzemi balesetben. Akkor két árvaellátásra jogosult gyermeket tartott el. Meddig jogosult baleseti özvegyi nyugdíjra, és mi történik, ha saját jogon öregségi nyugdíjat igényel?
Részlet a válaszából: […] Az igénylő számára a baleseti özvegyi nyugdíjat még az -azóta hatályon kívül helyezett – 1975. évi II. tv. alapján állapították meg,ezért az özvegyi nyugdíj életkorára és egészségi állapotára tekintet nélkülmindaddig megilleti, amíg újabb házasságot nem köt. (1998...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Kaphat-e özvegyi nyugdíjat elhunyt férje után a 20 éve elvált feleség abban az esetben, ha a válás után a férj hajléktalan lett, de az állandó bejelentett lakcíme a felesége lakása maradt?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat.Jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával ennek haláláiga) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük született, vagyb) megszakítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult-e az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követő özvegyi nyugdíjra az az 1945-ben született özvegy nő, akinek munkaviszonya vagy egyéb kötelezettséggel járó jogviszonya soha nem volt?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat.Az élettárs özvegyi nyugdíjra akkor jogosult, ha élettársával annak halálig egy éven át megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz éven át együtt élt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.

Nyugdíjtörvények változása 2004-ben

Kérdés: Melyek a nyugellátások megállapítását érintő legfontosabb változások 2004-ben?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. és a Tny-tv. R. 2004. január 1-jétől több ponton – bár nem jelentősen – változott.A nyugdíj alapját képező átlagkeresetet továbbra is az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért olyan kereset (jövedelem) alapján állapítják meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.
1
2