Baleset orvosi vizsgálatra menet

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a veszélyeztetett terhességére tekintettel jelenleg táppénzben részesülő munkavállaló, aki a kezelőorvosa által elrendelt kardiológiai vizsgálatra menet a frissen felmosott kövön megcsúszott, eltört a bokája, ezért jelenleg kórházi ápolásban részesül? A teljes felépülés több hónapot is igénybe vehet. Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Első teendő a baleset kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyv felvétele a szakrendelő részéről. A társadalombiztosítási kifizetőhelyi ügyintéző feladata a baleset társadalombiztosítási szempontból történő vizsgálata. Az Eb-tv. 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Amerikában szerzett szolgálati idő

Kérdés: Beszámítanak a szolgálatai időbe az Amerikai Egyesült Államokban ledolgozott évek annak a magyar állampolgárnak az esetében, aki 2002-től 7 évet kinn dolgozott, azt követően itthon, és 2015. júliustól előreláthatólag 5 éves időtartamot ismét Amerikában fog tölteni?
Részlet a válaszából: […] ...személyek ellátásairól szólnak. Fontos azonban kiemelni, hogy az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki az egészségbiztosítási, a baleset-biztosítási, valamint a munkanélküli-ellátásokra, pl. a munkanélkülieknek saját országuk munkaerőpiacán kell maradniuk az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Kockázati életbiztosítás díjának közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni 2011-ben a személyi jövedelemadót és az ehót a cafeteria-rendszerben már 3 éve szereplő "haláleseti kockázati életbiztosítás" díja után? A kifizető semmilyen megkötést nem tett ezzel a juttatással kapcsolatban, ezért több dolgozó is választotta ezt a cafeteriaelemek közül, tekintettel arra, hogy eddig adómentesen kaphatták.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapjánadómentes a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, abaleset-biztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szólóbetegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Pénzbeni, vagy természetbeni juttatásként érdemes-e jövedelmet juttatni 2010-től, tekintettel arra, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, illetve megváltozott a természetbeni juttatások adózása is?
Részlet a válaszából: […] ...az internetköltség átvállalása, számítógép ingyenes használatbaadása, illetve a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, abaleset-biztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szólóbetegségbiztosítás díja. Ezek a juttatások köztehermentesen adhatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Cafeteria 2010

Kérdés: Milyen kedvező adózású juttatások kerülhetnek be a cafeteria-rendszerbe?
Részlet a válaszából: […] ... Néhány lehetséges cafeteriaelem adóterhelése Megnevezés Maximális összeg Adóteher (%) Kockázati élet- és baleset-biztosítás díja Értékhatár nélkül - Internethasználati díj Értékhatár nélkül - ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Társas vállalkozó adómentes juttatásai

Kérdés: Lehet-e adómentesen önkéntes kölcsönös egészség-, illetve nyugdíjpénztáritagdíj-kiegészítést adni társas vállalkozónak? Milyen egyéb adómentes juttatások adhatóak a társas vállalkozók részére?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelme a személyesenközreműködő tagnak, ha olyan biztosítási szerződést köt a társaság, amelykockázati életbiztosítás, baleset-biztosítás, teljes és véglegesmunkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás. Köthető tőkegyűjtő kockázatiéletbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...járulék; – a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételekbiztosítása érdekében kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázatiélet-,baleset-biztosítás díja, az életbiztosításnál, feltéve hogy az egyénivállalkozó e címen nem vett igénybe adókedvezményt; –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó betegsége

Kérdés: A 2005. évi CXXXIII. tv. szerint az őrzés-védelem tevékenység egyéni vállalkozói jogviszonyban is folytatható. Ebben az esetben betegség esetén a betegszabadságnak megfelelő szabadság jár. Mi ez pontosan, és hogyan kell számolni?
Részlet a válaszából: […] ...igazolástkiállító háziorvos nevét és pecsétszámát.A fővállalkozó azáltala folyamatosan foglalkoztatott alvállalkozó javára kötelesbaleset-biztosítást kötni. A kötelező felelősségbiztosítási szerződést azonbanmind a fővállalkozó, mind az alvállalkozó köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.

Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyénivállalkozó a baleseti társadalombiztosítási ellátások fedezetére 5 százalékosbaleseti járulék fizetésére kötelezett.Baleseti ellátásnak minősül– baleseti egészségügyi szolgáltatás,– baleseti táppénz,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.
1
2