Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Melyik év keresete lesz a 2009. október 19-től igényelt gyermekápolási táppénz alapja egy 1999. január 1. óta folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló esetében, aki 2008. január 1-jétől július 31-ig GYES folyósítása mellett dolgozott napi 8 órában, ezt követően a GYES folyósítása nélkül dolgozott szintén napi 8 órában, majd 2009-ben beteg gyermekére tekintettel újra igényelte a GYES-t, és 2009. augusztus 1-jétől jelenleg is dolgozik napi 6 órában?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély mellett munkát végző biztosítottraa táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel.Aki a gyermekgondozási segély igénybevétele mellett vállalmunkát, jogosult táppénzre, de csak a GYES melletti munkavégzés alapjánszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Köztisztviselő keresőképtelenség miatti távolléte

Kérdés: Kötelező-e leadni a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, vagy a munkáltató kérhet betegsége idejére szabadságot, illetve túlórák miatti "csúsztatást"? Naptári napra vagy munkanapra jár-e a 15 napos betegszabadság, és van-e maximált összege ennek a járandóságnak? Mennyi a táppénz mértéke, illetve van-e maximált összeg? Van-e valamilyen speciális szabály a köztisztviselőkre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Azzal, hogy a keresőképtelensége idejére nem kíván erre járóellátást igénybe venni, társadalombiztosítási szabálytalanságot nem követ el,de arra sem kötelezhető a munkáltatója, hogy utólag hozzájáruljon akeresőképtelenség miatti távolléte jogcímének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Tanulószerződéses tanuló betegszabadsága

Kérdés: Változott-e 2009. augusztus 1-jétől a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló 10 napos betegszabadságának idejére járó, eddig 75 százalékos pénzbeli juttatás mértéke?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk kérdése jogos, mivel az Mt. 137. §-ának évköziváltoztatása nyomán a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenségesetén járó betegszabadság időtartamára a munkavállalót a korábbi 80 százalékhelyett már csak 70 százalékos mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó segély

Kérdés: Milyen feltételek teljesülése esetén és hogyan igényelhető a krízishelyzet kezelését célzó segély?
Részlet a válaszából: […] A 136/2009. Korm. rendelet értelmében a regionálisnyugdíj-biztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslataalapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére, azállami szociális ellátórendszer keretében nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Passzív táppénz időtartama 2009. augusztus 1-jétől

Kérdés: Keresőképtelensége esetén valóban csökkentett időtartamú táppénzre lesz-e jogosult az a munkavállaló, akinek a felmondási ideje 2009. augusztus 10-én fog lejárni, és a munkaviszonya is ezen a napon szűnik meg? A passzív táppénz időtartama ebben az esetben valóban csak 30 nap lehet?
Részlet a válaszából: […] Igen, a táppénz szabályaiban több változás is lesz 2009.augusztustól. A változásokat a 2009. július 31-ét követően bekövetkezőkeresőképtelenségekre kell alkalmazni. Valóban csökkenni fog a biztosítási jogviszony megszűnésétkövetően folyósítható táppénz időtartama....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Változások 2009. július 1-jétől

Kérdés: Melyek az adó- és járuléktörvényeket, valamint az egészségbiztosítási és a nyugdíj-biztosítási ellátásokat érintő legfontosabb változások 2009. július 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] A folyamatosan életbe lépő törvényi változások szinte amunkaerő-foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi törvényt érintik. Most csaknéhány fontos változást emelünk ki, amelyekről a későbbi kérdések kapcsántermészetesen részletesebb leírást is adunk.Szja-t érintő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 3.