Eho-többlet visszaigénylése

Kérdés: Visszakérhet-e a magánszemély 104 ezer forint ehót a 2008. május 20-ig beküldendő 0753-as személyijövedelemadó-bevallásban, vagy a munkaadónak kell visszafizetnie abban a hónapban, amikor meghaladja a 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határt abban az esetben, ha a 2006. évi 4050 ezer forint összegű osztalékot 2007 májusában fizetik ki a részére, és a 2007. évi bér után megfizetett 8 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék, valamint a 2006. évi osztalék után megfizetett eho együttes összege 554 ezer forint? Kell-e szerepeltetnie ezt az összeget a munkáltatónak a 0708-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk a számításnál tévesen vette figyelembe az egyesévek maximumait, illetve az abba beszámító tételeket. A helyes számítás akövetkező: a 2007 májusában kifizetett 2006. évi osztalék esetében ahozzájárulás-fizetési felső határ összegeként a 2006. évben érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Amerikai állampolgárok 2006. évi osztaléka

Kérdés: Terheli-e 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség egy kft. amerikai tulajdonosai részére kifizetett 2006. évi osztalékot, amelyből a cég 15 százalékos osztalékadót vont le?
Részlet a válaszából: […] A százalékos egészségügyi hozzájárulás csak a Tbj-tv.szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve belföldi magánszemélyáltal megszerzett jövedelmeket terheli.A Tbj-tv. 4. § u) pontja értelmében belföldinek minősül:– a Magyar Köztársaság területén élő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Eho maximumának kiszámítása

Kérdés: Hogyan érvényesíthető az eho-maximum kettős határa abban az esetben, ha egy magánszemély 2007-ben osztalékot vesz fel a 2006-os évre vonatkozóan, amely után 4 százalékos, de maximum 400 000 forint összegű eho-t kell fizetni, de emellett bérleti díjat is kap, amely után 2007-ben 14 százalék, maximum 450 000 forint a fizetendő eho?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "kettős határt" 2007. évben akövetkezőképpen lehet érvényesíteni. Amennyiben a magánszemélynek a 2006. évrevonatkozóan kifizetett osztaléka után 4 százalékos mértékben megállapítottegészségügyi hozzájárulás a 2007. évben figyelembe veendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.

2006. évi osztalék eho-ja

Kérdés: A 2006. évi 400 ezer forintot, vagy a 2007. évi 450 ezer forintot kell-e figyelembe venni a 2007-ben kifizetésre kerülő 2006. évi osztalék után?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 2006. december 31-éig hatályos 3. §-ának (3)bekezdésébe foglalt előírás szerint a magánszemély az adóévben megszerzett, azSzja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó 25, illetőleg35 százalékos adóterhet viselő osztalék (Szja-tv. 66....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

14 százalékos eho alapja

Kérdés: 2007. január 1-jétől a munkabérből levont, vagy a munkáltató által megfizetett egészségbiztosítási járulékot kell-e összevonni az egyéb jövedelmekből levont százalékos eho-val, a 450 ezer forintos százalékos eho-fizetési korlát megállapításánál? Példa: 2007. évi bruttó bér: 1 800 000 forint, 2007. évi bérletidíj-bevétel: 1 500 000 forint, 2006. évi osztalék: 1 700 000 forint.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemtípusok(vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozóiosztalék-alap, árfolyamnyereségből származó jövedelem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Tulajdonosoknak adott kamatmentes kölcsön osztalékból történő visszafizetése

Kérdés: Milyen adó- és járulékterhekkel kell számolni abban az esetben, ha egy társaság a tulajdonosoknak adott kamatmentes kölcsön – mely után a kamatkülönbözetből származó jövedelem adóját és tb-terheit megfizette – visszafizetését a 2006. évi osztalékból szeretnék megoldani, az eredménytartalék bevonása mellett?
Részlet a válaszából: […] Az osztalék kifizetését és a kamatmentes kölcsön rendezésétkét különböző ügyletként kell kezelni. A 2006. évi osztalék után 25, illetve 35százalék személyi jövedelemadót, illetve – ha a feltételei fennállnak – 4százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.