tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott 1961-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógus nyugdíjkorhatára

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-ában foglaltakat egy 1961-ben született bölcsődevezető munkakörben foglalkoztatott nő esetében, aki 2019. július hónapban fog rendelkezni a 40 éves szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]szolgálati időt említ, azon - eltérő rendelkezés hiányában - a Tny-tv. 18. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott nyugdíjkorhatárt, valamint a (2) bekezdés szerinti szolgálati időt kell érteni.A Tny-tv. 18. §-ának (1) bekezdése szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, akia) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.Az öregségi teljes nyugdíjhoz pedig a Tny-tv. 18. §-ának (2) bekezdése szerint húsz év szolgálati idő szükséges.Véleményünk szerint a törvény szavait értelmezve azt a következtetést szűrhetjük le, hogy a jogalkotó az öregségi nyugdíjkorhatár közelében lévő pedagógusokra gondolt, és nem terjesztette ki a kedvezőbb lehetőséget a korhatár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5204
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: 1961-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen módon tudna legkorábban nyugdíjba menni egy 1961. március 9-én született nő, akinek a nyugdíjjogosultság megállapításához figyelembe vehető szolgálati ideje jelenleg 35 év 258 nap? Meg tudja vásárolni a hiányzó éveket?
Részlet a válaszból: […]1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, harminc évet tud keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel igazolni. Ebben az esetben, a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő alapján elismerhető jogosultsági idő a nyolc évet nem haladhatja meg.A jogosultsági idő számítása során figyelni kell arra, hogy az átképzési támogatás, a munkanélküli-segély, az álláskeresési támogatás, a munkanélküli-járadék, az átmeneti munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a vállalkozói járadék folyósításának ideje, vagy az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, ideértve az egészségügyi szakiskolai képzés időtartamát is, a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama, az 1998. január 1-jét megelőzően - nem gyermekgondozás vagy gyermekápolás miatt igénybe vett - fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja, ápolási díj folyósításának az időtartama, ha az ápolási díjra jogosult nem gyermek gondozását, ápolását végezte, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati idő, a rehabilitációs járadék folyósításának időtartama, továbbá a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén a tényleges belépés napja és a tárgyév első napja közötti időtartam nem minősül jogosultsági időnek.Visszakanyarodva a kérdéshez, azt sajnos konkrétan nem tudjuk megválaszolni, hiszen ahhoz ismernünk kellene, hogy a 35 év szolgálati időből hány év vehető figyelembe jogosultsági időként. Amennyiben azt feltételezzük, hogy mind a 35 év szolgálati idő egyben jogosultsági idő, a válaszadáshoz azt is tudnunk kellene, hogy a 35[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5009
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,