tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott 1958-ban született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1958-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Beadhatja az előnyugdíj iránti kérelmét az az 1958-ban született nő, aki passzív GYES-ben is részesült?
Részlet a válaszból: […]jogviszonnyal, valamint gyermekneveléssel, így a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő minősül.A nők kedvezményes öregségi nyugdíját negyven év jogosultsági idő megléte ellenére sem lehet minden esetben megállapítani, ugyanis a Tny-tv. pontosan meghatározza a nyugdíj igénybevételéhez szükséges jogosultságiidő-fajták mennyiségét. Az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszon­nyal szerzett szolgálati idő eléria) a harminckét évet, vagyb) a harmincegy évet, olyan nő esetében, aki saját háztartásában öt gyermeket nevelt, vagyc) a harminc évet, olyan nő esetében,1. aki saját háztartásában hat gyermeket nevelt, vagy2. akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagyd) a huszonkilenc évet, olyan nő esetében, aki1. saját háztartásában hét gyermeket nevelt, vagy2. saját háztartásában öt gyermeket nevelt, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagye) a huszonnyolc évet olyan nő esetében, aki1. saját háztartásában nyolc gyermeket nevelt, vagy2. saját háztartásában hat gyermeket nevelt, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagyf) a huszonhét évet olyan nő esetében, aki1. saját háztartásában kilenc gyermeket nevelt, vagy2. saját háztartásában hét gyermeket nevelt, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagyg) a huszonhat évet olyan nő esetében, aki1. saját háztartásában tíz gyermeket nevelt, vagy2. saját háztartásában nyolc gyermeket nevelt, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4254
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1958-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor részesülhet legkorábban nyugellátásban, illetve mikor kérheti szolgálati idejének kiszámítását az az 1958-ban született nő, akinek a munkaviszonya 1975-ben kezdődött?
Részlet a válaszból: […]életkorukból kifolyólag - nem lesznek jogosultak, ezért esetükben a 2008. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő előrehozott öregségi nyugdíj szabályai az irányadók. Az említett időponttól alkalmazható szabályok szerint az 1958-ban született nő öregségi nyugdíjkorhatára 62. életév, amit 2020-ban tölt be. Ezt megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha a 60. életévét betöltötte, és legalább 41 év szolgálati időt szerzett, továbbá biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az ismertetett feltételeknek együttesen kell teljesülniük, ugyanis a nyugdíjjogosultság legkorábban azon a napon nyílik meg, amelyen a kritériumok mindegyike teljesül. Szolgálati idő elismerésének határozattal történő megállapítását az öregségi nyugdíjra jogosító életkort megelőző tíz éven belül - erre a célra rendszeresített ONF. 3515-271/A. jelű formanyomtatványon - a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1961
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: