1957-ben született nő nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet a nők kedvezményes nyugdíjára az az 1957-ben született nő, aki az általános iskolai tanulmányai befejezését követően munkába állt, három gyermeket szült, melyek közül kettő után összesen 6 évig részesült GYES-ben, a harmadik gyermeke súlyosan fogyatékos, 14 éve otthon ápolja, és ápolási díjat kap? Jelenleg 36 év jogosultsági idővel rendelkezik, egészségi állapota ötvenszázalékos, és rehabilitálható.
Részlet a válaszából: […] A kérelmezőnek a súlyosan fogyatékos gyermek ápolása, gondozása miatt harminc év keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idővel kell rendelkeznie, illetve a gyermekek felnevelésével, illetve a súlyosan fogyatékos gyermeke ápolásával töltött időből maximum tíz év vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Ápolási díj figyelembevétele jogosultsá gi időként

Kérdés: Jogosultsági időnek számít az anyósa gondozására tekintettel 5 évig folyósított ápolási díj időszaka egy 1957-ben született nőnek, akinek ezzel meg is lenne a szükséges jogosultsági ideje?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj folyósításának időtartamát – a megállapítás jogcímétől függetlenül – az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati időként kell figyelembe venni. Ezzel szemben a nők kedvezményes öregségi nyugdíja szempontjából az ápolási díj csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Özvegyinyugdíj-jogosultság feléledése

Kérdés: Feléled-e az özvegyinyugdíj-jogosultsága annak az 1957-ben született nőnek, akinek a férje 1988-ban hunyt el, és két árvaellátásra jogot adó gyermeke nevelésére tekintettel 2004 novemberéig részesült az ellátásban? Az özvegy 2008-ban házasságot kötött. Változik-e a jogosultság, ha a házasságot felbontják?
Részlet a válaszából: […]  Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az özvegyinyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt meg, ha az arra jogosító feltételekvalamelyike, azaz1. a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halálaesetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tizenöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.