tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 1949-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1949-ben született köztisztviselő nő nyugellátása

Kérdés: 1949. augusztus közepén született, 2006. június hóban 39 év szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő nő kérheti-e a foglalkoztatójától, hogy nyugdíjazás miatt mondjon fel úgy, hogy a nyugdíjazást megelőzően 6 hónappal, 2006. március 1-jétől 2006. augusztus 31-éig felmentési idejét töltené, és az előrehozott öregségi nyugdíjat 2006. szeptember 1-jétől venné igénybe? Kaphat-e végkielégítést, illetve jogosult-e plusz végkielégítésre? 2006. augusztus 31-én megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmat, amelyre 2009. május hóban lenne jogosult?
Részlet a válaszból: […]emelkedik, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra [19/A § (1) bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a köztisztviselőt, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. A Ktv. 19. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés értelmében végkielégítésre nem jogosult a köztisztviselő, ha legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [19/A § (1) bekezdés]. A Ktv. 19/A § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezések értelmében a 17. § (1) bekezdés d) pontja, a 19. § (8) bekezdés b) pontja, valamint a 71. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesül. A Ktv. 19/A § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a köztisztviselő akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. A Ktv. 19/A § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a 17. § (7) bekezdése alkalmazása szempontjából a köztisztviselő öregségi nyugdíjra az (1) bekezdés a)-c) pontokban szabályozott esetben jogosult. Az előzőekben idézett és részletezett jogszabályi rendelkezésekből megállapítható, hogy a munkáltató a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát a Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja alapján akkor szüntetheti meg, ha legkorábban a felmentés kezdő időpontjában a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül. A köztisztviselő többek között nyugdíjasnak minősül abban az esetben, ha előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesül (amikor a nyugellátást kérelmére megállapították). Az előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesülő köztisztviselő nem tartozik a Ktv. 17. § (7) bekezdésében foglalt öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselők körébe, akik, ha e jogcímen felmentésüket kezdeményezik, a munkáltató köteles őket a Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja alapján felmenteni. A kérdéses esetben megjelölt köztisztviselő a rendelkezésre álló adatok értelmében 57 éves korában válik jogosulttá az előrehozott öregségi nyugdíjra. Az előzőekben idézett és részletezett jogszabályi rendelkezések értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1173

2. találat: 1949-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól és milyen jogcímen mehet el saját jogú nyugdíjba egy 2003. év végén 37 éves munkaviszonnyal rendelkezett, jelenleg is dolgozó, 1949-ben született nő, aki két gyermeket szült (1969, 1972)? Meddig éled fel az 1998-ban elhunyt férje után járó özvegyi nyugdíja?
Részlet a válaszból: […]érvényben lévő szabályok alapján jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra (Tny-tv. 18. §). Az 1949-ben született nő öregségi korhatárát 2011-ben tölti be. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogot szerez 2009 előtt, ezért előrehozott öregségi nyugdíjra legkorábban 57. életéve betöltésétől, 2006-tól jogosult, amennyiben 38 év, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz 33 év szolgálati időt szerzett. Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt meg, ha az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike a) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén 1993. március 1-jétől tíz éven belül, b) a házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszüntetését követő tíz éven belül bekövetkezik. A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság a házasság megszűnése után feléled, ha a) az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel, és b) az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 734
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nyugellátás időszakának beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beszámítható-e a szolgálati időbe a rokkantsági nyugdíj folyósításának időszaka annak az 1949-ben született nőnek az esetében, aki munkaképességét 5 évvel ezelőtt 50 százalékban elvesztette?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb az 55. életév betöltésétől, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki a) 1945. december 31-e után született és legalább 38 év, b) 1945-ben született és legalább 37 év, c) 1944-ben született és legalább 36 év, d) 1943-ban született és legalább 35 év, e) 1943. január 1-je előtt született és legalább 34 év szolgálati időt szerzett. Férfi nyugdíjigénylő részére a jogosultsághoz előírt öregségi nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60. életév betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíj jár, ha 1939. január 1. előtt született és legalább 37 év, 1938. december 31. után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. A szolgálatiidő-kedvezménnyel megállapított, előrehozott öregségi nyugdíj összegének kiszámítása a tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 478
Kapcsolódó tárgyszavak: ,