Özvegyi nyugdíj feléledése

Kérdés: Jár-e – és ha igen, mikortól – özvegyi nyugdíj annak a nőnek, aki 1949-ben született, ma is főállású, aktív munkavállaló, és férje 1989-ben hunyt el? A férj halálát követően egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott.
Részlet a válaszából: […] Az 1949-ben született nő özvegyi nyugdíjra a reá irányadóöregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől, azaz a 62. életéve elérésétől lennejogosult. Tekintettel arra, hogy férje 1989-ben halálozott el, az özvegy anyugdíjkorhatárt 2011-ben éri el, özvegyi nyugdíjra már nem lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Ápolási díj figyelembevétele a nyugdíj megállapításakor

Kérdés: Az előrehozott öregségi nyugdíj összegének megállapításánál az ápolási díjat (20 100 forint), vagy a jelenleg érvényes minimálbért veszik figyelembe annak az 1949-ben született nőnek az esetében, aki 2003 októberétől édesanyja ápolása miatt ápolási díjban részesül, egyéb jövedelme nincs és az idén nyugdíjba kíván menni?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj folyósításának időtartamát a nyugdíjmegállapításakor szolgálati időként figyelembe veszik.A nyugdíj alapját képező átlagkereset számításakor kettősszámítást végeznek, az ápolási díj összegének beszámításával, és beszámításanélkül is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

1949-ben született köztisztviselő nő nyugellátása

Kérdés: 1949. augusztus közepén született, 2006. június hóban 39 év szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő nő kérheti-e a foglalkoztatójától, hogy nyugdíjazás miatt mondjon fel úgy, hogy a nyugdíjazást megelőzően 6 hónappal, 2006. március 1-jétől 2006. augusztus 31-éig felmentési idejét töltené, és az előrehozott öregségi nyugdíjat 2006. szeptember 1-jétől venné igénybe? Kaphat-e végkielégítést, illetve jogosult-e plusz végkielégítésre? 2006. augusztus 31-én megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmat, amelyre 2009. május hóban lenne jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja értelmében aközszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha aköztisztviselő nyugdíjasnak minősül.A Ktv. 17. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmébenaz öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 27.

1949-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól és milyen jogcímen mehet el saját jogú nyugdíjba egy 2003. év végén 37 éves munkaviszonnyal rendelkezett, jelenleg is dolgozó, 1949-ben született nő, aki két gyermeket szült (1969, 1972)? Meddig éled fel az 1998-ban elhunyt férje után járó özvegyi nyugdíja?
Részlet a válaszából: […] 2008. december 31-ét követően öregségi nyugdíjra a 62. életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett.A 62 életévénél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 3.

Nyugellátás időszakának beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beszámítható-e a szolgálati időbe a rokkantsági nyugdíj folyósításának időszaka annak az 1949-ben született nőnek az esetében, aki munkaképességét 5 évvel ezelőtt 50 százalékban elvesztette?
Részlet a válaszából: […] Rokkantsági nyugdíjra szerezhet jogosultságot, aki: egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét legalább 67 százalékos mértékben elvesztette, és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható, az életkorára előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.

Korengedményes nyugdíj

Kérdés: Elmehet-e korengedményes nyugdíjba az az 1949. évben született nő, aki munkanélküli-járadék folyósításának megszűnését követően önkormányzati szociális járadékban részesült?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíj megállapításának feltételeit a 181/1996. (XII. 6.) Kormányrendelet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy kérdezőnk a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott, reá irányadó életkort – amely a 62. életév – nem tölti be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.