Magyar munkavállaló távmunkavégzése külföldről


Milyen bejelentési kötelezettsége keletkezik egy magyar székhelyű cégnek, amely távmunkában szeretne foglalkoztatni egy magyar állampolgárt, aki a munkavégzési kötelezettségének nagy részét Romániában teljesítené? A munkavállaló magyar lakcímmel nem rendelkezik, és a magyar cégnek sincs telephelye vagy bármilyen más érdekeltsége Romániában. Hol keletkezik az adó- és járulékfizetési kötelezettség ebben az esetben? Milyen igazolásokat kell beszereznie a munkáltatónak a foglalkoztatásra vonatkozóan? A munkáltató annyit kiderített, hogy a 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében bejelentést kell tennie a román hatóságoknál. A munkavállalónak vagy a munkáltatónak kell eljárnia a bejelentési, bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítése során?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. június 4-én (459. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7901

[…] információval szolgálni.A magyar foglalkoztató a román hatóság által kiállított – a romániai munkavállaló által igényelt – A1-es igazolás révén mentesül Magyarországon a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól.Az adózással kapcsolatos szabályokat a Magyarország és Románia között hatályban lévő kettős adóztatás elkerüléséről szóló törvény tartalmazza (1996. évi XCIX. tv.). Ennek 16. cikke rendelkezik a személyi jövedelemadóról, amelynek értelmében a munkavállaló esetében az adóztatás helye Románia lesz. Azt, hogy ez a gyakorlatban hogyan történik, a román adózási szabályok határozzák meg.A 355/2007. Korm. rendeletben előírt kötelezettség független az adó- és járulékszabályoktól. Az Európai Unió egyik fontos működési elve a munkaerő szabad áramlása. Ez azt jelenti, hogy az EGT-állampolgárok (köztük pl. a román személyek) szabadon vállalhatnak munkát bármely más EGT-országban anélkül, hogy erre bármilyen hatóságtól engedélyt kellene kérniük.A magyar foglalkoztató azonban ebben az esetben is köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalnál bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását a 355/2007. Korm. rendelet értelmében.A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza:– a foglalkoztatottak számát, életkorát,= iskolai végzettségét, állampolgárságát,= munkakörének FEOR-számát,– a foglalkoztatási jogviszony formáját,– hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá– arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt.A kormányhivatal igazolja […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.