Keresőképtelen munkavállaló ellenőrzése


Jogosult a munkáltató az otthonában felkeresni a munkavállalót abban az esetben, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a keresőképtelensége alatt nem tartózkodik otthon, és nem tartja be az orvos utasításait, ezzel hátráltatja a gyógyulását?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. május 14-én (458. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7890

[…] kezdeményezni a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerinti területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivataloknál.A felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a keresőképtelen munkavállaló személyes adatait (tajszám, név, lakcím, születési dátum, anyja neve, lakcíme), a munkáltató adatait (munkáltató neve, címe, adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve), valamint telefonos és postai elérhetőségét.A kormányhivatal a kérelem kézhezvételét követően megvizsgálja, hogy van-e jogszabályi lehetőség a felülvizsgálat elvégzésére, és erről a munkáltatót értesíti.Amennyiben a felülvizsgálat elvégezhető, a kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.A szakértő főorvos tevékenysége ez esetben kiterjed a keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során a szakértő főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából a felülvéleményező főorvos közreműködését.A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről, és döntéséről a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti. A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül az orvos szakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.Ha a keresőképtelen […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.