Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnése


Alkalmas a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén elvárt munkáltatói igazolás az Flt.-ben meghatározott adattartalommal rendelkező igazolás kiváltására, vagy a jogviszony megszűnése esetén mindkettőt ki kell adni?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. március 5-én (454. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7815

[…] kormányzati igazgatási jogviszony tekintetében megfelelőnek tekinti, és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állománya szolgálati jogviszonyában is kizárólag olyan elvárást fogalmaz meg, hogy az Flt. szerinti foglalkoztatási igazolást kifejezetten a rendvédelmi szolgálathoz rendelt többletspecialitásokkal bővítve állítsa elő a foglalkoztató a jogviszony megszűnése esetében.A köznevelés területén működő munkáltatóra és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóra vonatkozóan megalkotott szabályozás tekintetében fogalmazódik meg a jogalkotó arra irányuló elvárása, hogy az Flt. keretében szabályozott foglalkoztatási igazolás mellett - a normaszövegben használt szóval túlmenően - a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra szabott igazolást is szükséges kiállítania a foglalkoztatónak.A 2023. évi LII. tv. 63. §-ának (3) bekezdése alapján a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésekor, legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon ki kell adni - az egyéb jogszabályokban előírt igazolásokon túlmenően - a munkáltatói igazolást, amely tartalmazza:a) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló természetes személyi azonosító adatait,b) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló munkakörét,c) a munkáltatónál szerzett szakmai gyakorlati idő tartamát,d) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak a jogviszony megszűnésének időpontjában érvényes besorolását,e) a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetését és ennek időpontját,f) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló emelt összegű végkielégítésben való részesülését,g) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót megillető, valamint a munkáltató és a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság, szülői szabadság tartamát.A hivatkozott jogszabályhely valóban alkalmas arra, hogy ebben a tekintetben elbizonytalanítsa a jogalkalmazót. Az egyéb […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.