Új belépő távolmaradása


Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, ha a munkára jelentkező munkavállaló a megállapodás után nem veszi fel a munkát, hanem eltűnik?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. szeptember 5-én (444. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7638

[…] túlkínálatából adódóan a munkáltatók egyre gyakrabban maradnak visszajelzés nélkül.Az interjúról való elmaradás komoly kihívások elé állítja a toborzókat. A visszajelzés hiánya további problémákat okoz: lelassítja a jelentkezési és kiválasztási folyamatot, emellett növeli a toborzással kapcsolatos kiadásokat. Előfordulhat olykor, hogy az újonnan kiválasztott munkavállaló egyszerűen nem jelenik meg az első munkanapon, noha már aláírta a munkaszerződést.Abban az esetben, ha a munkavállaló már aláírt, érvényes és hatályos munkaszerződéssel rendelkezik, a munkaszerződés és az Mt. kötelezettségei teljeskörűen vonatkoznak rá. Így jogi szempontból az új munkavállaló első munkanapján való igazolatlan távolmaradás a munkaszerződésből adódóan, a munkaviszony megkezdése előtti kilépés egyik formájaként értelmezhető. Alapvetően elmondható, hogy az Mt. szerint a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban egyik fél sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná, ugyanakkor ezen időtartam alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. Különbséget kell tenni azonban a tekintetben, hogy a szerződés tartalmaz-e próbaidőt. Ugyanis – főleg ilyen esetben – sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nincs érdeke a munkaviszony felbontását ezek után megvárni.Amennyiben a felek a munkaszerződésben kikötötték a próbaidőt, a próbaidő alatt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult a munkaviszonyt felmondani [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben nem került próbaidő kikötésre, vagy a próbaidő tartama már lejárt, akkor a munkaviszonyt felmondással vagy azonnali hatályú felmondással tudja a […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.