Középiskolás egyéni vállalkozó


Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött középiskolás diákot, aki egyéni vállalkozást indít? Lehet kisadózó? Hogyan érinti a vállalkozás indítása a szülő családipótlék-jogosultságát?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. március 28-án (435. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7466

[…] egyelőre nem választhatja a kisadózást, mivel a Kata-tv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint ezt a közteherfizetési lehetőséget csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, a 2. § 2. pontjának j) alpontja értelmében viszont nem tekinthető főfoglalkozású vállalkozónak a köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató diák. A Cst. 14. szakasza értelmében, amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását – 7. § (2) bekezdése alapján járó nevelési ellátás kivételével – a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A Cst. alkalmazásában a 4. § i) pontja szerint jövedelemnek az Szja-tv.-ben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel minősül, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.