Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után


Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. augusztus 30-án (423. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7255

[…] személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. A szóban forgó gyermek tehát már nem tanköteles. Az említett kör azonban abban az esetben is jogosult iskoláztatási támogatásra, ha a tankötelezettség már megszűnt. Ebben az esetben azonban csak azzal a feltétellel, hogy közoktatási intézményben tanulmányokat folytatnak, mégpedig annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. Ez jogvesztő határidő, ez alól csak két esetben lehet kivételt tenni. Egyrészt, ha a gyermek sajátos nevelési igényű tanuló, és fogyatékossági támogatásban nem részesül, másrészt a már korábban említett súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetében. Előbbi esetben a korhatár a gyermek 23. életéve, utóbbiban korhatár nincs meghatározva. Abban az esetben tehát, ha a gyermek nem beteg, megállapítható, hogy annak a tanévnek a végéig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a 20. életévét betöltötte. A tanév természetesen az adott év augusztus 31-ig tart. Ellenben, ha iskolai igazolással kizárólag június 30. napjáig rendelkezik, a családi pótlék elbírálásával foglalkozó szerv az ellátást ezzel az időponttal fogja megszüntetni. A nyári hónapokra - júliusra, augusztusra - esetlegesen visszamenőleg, az új igazolás benyújtását követően lenne jogosult kérelmező az ellátás igénybevételére. Ezért az ellátás ezzel az időponttal megszüntetésre kerül majd.A jelen szabályozás alapján a jogviszony fennállásáról elsősorban az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az illetékes kormányhivatal. A szülő adatszolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha valamilyen hiba okán gyermeke az adott szervezet által átadott adatállományban nem szerepel. Ha a nyári hónapokra - jogviszony hiányában - az ellátást megszüntették, azt visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. Ez alapján visszamenőlegesen - esetünkben a júliusi és augusztusi hónapokra vonatko-zóan - abban az esetben lehet a családi pótlékot megállapítani, ha a kérelem benyújtásakor a feltételek fennálltak.Természetesen, ha a gyermek beteg, fogyatékos vagy sajátos nevelést igénylő tanuló, továbbra is jár - a megfelelő okmányok benyújtása esetén - az ellátás a részére. A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a 23. életkor betöltéséig való folyósításához a tanulói […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.