Háztartási munka


Milyen módon tudja hivatalosan foglalkoztatni egy magánszemély azt a házaspárt, akik a ház körüli munkákban segítenek neki napi szinten? A férj a kerti munkákat végzi, a feleség pedig a takarítást, a mosást-vasalást, és alkalmanként főz is.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7206

[…] található (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/anyk-keretprogram). Ugyanezen a nyomtatványon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni. Az elektronikus bejelentéshez mindkét esetben KAÜ-azonosítás szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a foglalkoztató ezt a bejelentési módot választja, ügyelnie kell arra, hogy mindig a legújabb verziójú adatlapot és a hozzá tartozó legfrissebb kitöltési útmutatót használja!A háztartási alkalmazott foglalkoztatását a 185-ös telefonszámon, az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is be lehet jelenteni a NAV-hoz. A bejelentéshez meg kell adni a foglalkoztató adóazonosító jelét. Ugyanezen a telefonszámon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni.Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és azokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig megőrzi.Nem lehet viszont bejelentést benyújtani papíron, postán, illetve személyesen sem.A foglalkoztatónak a bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt kell megtennie a következő adatokkal:- a foglalkoztató adóazonosító jele,- a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,- a tényleges foglalkoztatás kezdőnapja.A foglalkoztató a társadalombiztosítási azonosító jel közlésére akkor köteles, ha azzal a háztartási alkalmazott rendelkezik, vagy jogszabály alapján rendelkeznie kellene.A bejelentés megtehető havonta vagy több hónapra előre.A havi bejelentés a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik.A háztartási alkalmazottat több hónapra előre is be lehet jelenteni. Ebben az esetben meg kell jelölni az érintett időszak kezdetét és végét is. Ha a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni az új időszakra is.Jelen esetben a foglalkoztatás folyamatos, tehát érdemes lehet pl. előre egy negyedévre megtenni a bejelentést. Hosszabb időre semmiképpen, hiszen abban az esetben, ha esetleg megszakad a foglalkoztatás, a bejelentés módosítására vagy visszavonására már nem lesz lehetőség. A bejelentést ugyanis kizárólag az azt követő 24 órán belül lehet módosítani és visszavonni, ha a foglalkoztató téves adatokat jelentett be, vagy a foglalkoztatás meghiúsult. A havi regisztrációs díj tehát nem jár vissza, ha a foglalkoztató az adott hónapban a háztartási alkalmazottat mégsem foglalkoztatta, és a foglalkoztatás bejelentését az azt követő 24 órán belül nem vonta vissza.Viszont, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, akkor a regisztrációs díjat valamennyi hónapra meg kell fizetnie.Egy háztartási alkalmazottat több foglalkoztató is alkalmazhat egy hónapban, ebben az esetben azonban minden foglalkoztatónak meg kell fizetnie utána a havi 1000 forint regisztrációs díjat.A regisztrációs díj megfizetésével társadalombiztosítási ellátás nem jár, a háztartási alkalmazott nem minősül biztosítottnak, ezen a jogcímen térítésmentes egészségügyi szolgáltatást sem vehet igénybe.A regisztrációs díjat a "NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlá"-ra (10032000-01076215) kell megfizetni a bejelentést követő hónap 12-éig. A befizetés csekken, átutalással vagy a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával tehető meg.A szabályszerű háztartási munka után nem kell adót és járulékot fizetnie sem a foglalkoztatónak, sem a háztartási alkalmazottnak. A háztartási alkalmazott keresete ebben az esetben úgynevezett adórendszeren kívüli kereset.Nem kell tehát adót és a járulékokat fizetni- a foglalkoztatónak, ha háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti,- a háztartási alkalmazottnak az adórendszeren kívüli kereset után akkor sem, ha a foglalkoztató a bejelentést elmulasztotta.Nagyon fontos szabály, hogy bejelentés nélkül még egy magánszemély sem foglalkoztathat egy másik magánszemélyt, különösen nem folyamatosan. A foglalkoztatónak éppen ezért meg kell fizetni az adót és a járulékot, ha nem fizeti be a regisztrációs díjat, és/vagy nem jelenti be a foglalkoztatást. Ebben az esetben a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után naptári hónaponként személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót is kell fizetnie. Ha ugyanis a mulasztás a foglalkoztató hibájából vagy érdeke szerint történik, akkor neki kell megfizetnie a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot is, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.