Rokkantsági ellátásban részesülők kompenzációja


Meddig lehet kérni a rokkantsági ellátásban részesülők számára igényelhető kompen-zációt?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7136

[…] mértékben csökkent rokkantsági ellátását kapja tovább. Annak összege a továbbiakban kompenzáció címén nem változhat, ugyanis az 500 000 forint választásával az érintett minden, az ellátási összeg csökkenésével összefüggő igényéről lemond. Az 500 000 forint egyszeri kompenzáció nem épül be a jelenleg folyósított ellátás összegébe.Aki nem fogadta el az egyszeri összegű kompenzációt, az - ha számára kedvezőbb - jogosultságot szerezhet egy új összegben megállapított rokkantsági ellátásra, amely nem lehet kevesebb a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél. Emellett egy összegben megkapja az újonnan megállapított rokkantsági ellátás és a ténylegesen folyósításra került rokkantsági ellátás különbözetének visszamenőlegesen, legfeljebb 2012. január 1-jéig járó összegét is. A visszamenőleges korrekció feltételei, hogy az érintett- 2022. június 30-áig az állapotvizsgálat elvégzése érdekében nyújtson be kérelmet, valamint- állapotvizsgálata alapján a fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be, vagy a fizikai-állapot-javulás ténye nem bizonyítható.A fenti feltételeknek együttesen kell eleget tenni.A 2011. évi CXCI. tv. által nyújtott kompenzáció azokat illeti meg, akik az alábbi feltételeket egyszerre teljesítik:- a 2011. december 31-éig megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, majd 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesült, és- a 2011. december 31-e után az első komplex felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.