tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkaviszony helyreállítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. október 5. (Társadalombiztosítási Levelek 405. szám, 6926. kérdés)

Olvasói kérdés Milyen esetekben kérheti a munkavállaló a munkaviszonyának helyreállítását?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ütközni.A munkavállaló kérheti a jogviszonyának helyreállítását abban az esetben is, ha a munkáltató az ún. felmondási védelem szabályainak megsértésével szüntette meg a jogviszonyát. A felmondási védelem a törvényben meghatározott személyeket illeti meg, ugyanis az Mt. kimondja, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartama, továbbá a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartama alatt. Amennyiben tehát a munkáltató ezen említett időszakok alatt szünteti meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát, úgy kérhető a munkaviszony helyreállítása a bíróságtól.Hasonló felmondási védelem illeti meg a szakszervezeti tisztségviselőt is, és kérhető a munkaviszony helyreállítása abban az esetben, ha a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése előtt nem kérte a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését, vagy azt a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv nem adta meg, és ennek ellenére mondott fel a munkáltató a munkavállalónak. Fontos, hogy ez a védelem a tisztségviselőt csak megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte, vagyis a védelem megszűnése után érvényesen nem kérheti erre hivatkozással a munkavállaló a munkaviszonyának helyreállítását. Amennyiben a munkáltatónál üzemi tanács működik, akkor a munkavállalói képviselőt ugyanezen felmondási védelem illeti meg, és kérhető a munkaviszony helyreállítása, amennyiben a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő[…]

Figyelmébe ajánljuk

Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?

Tovább a teljes cikkhez

Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?

Tovább a teljes cikkhez

Valóban élhet a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezménnyel a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozás is, amennyiben tanulót foglalkoztat?

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult a munkaerőpiacra lépők után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítésére a munkáltató a 2021. október 1-jén belépett munkavállalója után abban az esetben, ha az érintett már 6 hónapja - a minimálbér 30 százalékát meghaladó jövedelemmel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére