tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Cégkapu

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. január 15. (Társadalombiztosítási Levelek 351. szám, 5960. kérdés)

Olvasói kérdés Hogyan érinti a cégkapu kötelező használata a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevallások beküldését?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]cégkapu-hozzáféréssel rendelkező személy számára átvehetőek, hozzáférhetőek, és fontos, hogy a kézbesítés joghatásai az első átvételhez (első letöltéshez, megnyitáshoz) kapcsolódnak."Saját" eljárás esetén a gazdálkodó szervezet fel-adata és felelőssége biztosítani, hogy mindig legyen olyan személy, aki a cégkapuhoz hozzáférve küldeni és fogadni tudja az iratokat, és a gazdálkodó szervezet adózó felelőssége annak eldöntése is, hogy mely személy részére biztosít hozzáférést a cégkapuhoz.Fontos tudni, hogy a cégkapuhoz való hozzáférés önmagában nem jogosítja fel az egyébként a cég képviselőjének nem minősülő személyt a NAV előtti egyéb eljárásokra (pl. ellenőrzés), arra továbbra is meghatalmazást kell adni, amelyet be kell jelenteni a hatósághoz. II. Gazdálkodó szervezet nagykorú foglalkoztatottja vagy tagja jár el meghatalmazottként A gazdálkodó szervezet nagykorú tagja, foglalkoztatottja igénybevétele esetén a gazdálkodónak meghatalmazást kell adnia a tag, foglalkoztatott részére. A képviseleti jogosultság keletkezéséhez az is szükséges, hogy a meghatalmazást be is jelentsék az adóhatósághoz (ún. EGYKE jelű adatlapon). A 2019. január 1-je előtt megtett bejelentések megismétlésére nincs szükség. Ebben az esetben az I. pontban leírtak az irányadóak a cégkapu használatával kapcsolatban. III. Gazdálkodó szervezet szakértelemmel rendelkező meghatalmazottal történő eljárása A gazdálkodó szervezet dönthet úgy, hogy a NAV előtti eljárásokban szakértelemmel rendelkező segítségét veszi igénybe, aki leheta) természetes személy (pl. egyéni vállalkozóként működő könyvelő), vagyb) egy olyan másik gazdálkodó szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője/tagja/alkalmazottja, amely számviteli szolgáltatás nyújtására jogosult, vagy ügyvéd/ügyvédi iroda.Szakértelemmel rendelkező személy igénybevétele esetén a gazdálkodó szervezet adózónak meghatalmazást kell adnia a szakértelemmel rendelkező részére, és a meghatalmazást be is kell jelenteni a NAV-nak (ún. EGYKE jelű adatlapon). A 2019. január 1-je előtt megtett bejelentések megismétlésére csak akkor van szükség, ha a meghatalmazott gazdálkodó szervezet képviselőjének/tagjának/alkalmazottjának adóazonosító je-lével együtt a képviselő szervezet adószámát korábban nem jelentették be az adóhatósághoz. A képviselő szervezet adószámának bejelentettségét a képviselő a NAV eBEV szolgáltatásán keresztül a "Képviseletek, Jogosultságok" menüpontban ellenőrizheti.Az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján az adóhatósági iratot a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselő számára kell kézbesíteni.2019. január 1-jétől, ha akár az adózó, akár a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, akkor a meghatalmazott és a NAV között elektronikus úton történik a kapcsolattartás.Az a) pont szerinti esetben, azaz természetes személy (pl. egyéni vállalkozó könyvelő) meghatalmazott esetén a kapcsolattartás továbbra is a képviselő KÜNY (köznyelven: ügyfélkapus) tárhelyén keresztül valósul meg.A b) pont szerinti esetben, azaz ha a meghatalmazott cégkapunyitásra kötelezett gazdálkodó szervezethez köthető személy, a kapcsolattartás a meghatalmazotthoz köthető gazdálkodó szervezet cégkapuján keresztül valósul meg.Meghatalmazotti eljárás esetén 2019. január 1-jétől a meghatalmazotti cégkapun keresztül történik a kapcsolattartás, az adózó dokumentumai innen érkeznek, és a NAV is a meghatalmazotti cégkapura kézbesíti a küldeményeit.A meghatalmazotti cégkapuról küldött dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy az az adózótól származik, a meghatalmazotti cégkapun dokumentumot fogadó személy pedig az átvételre jogosultnak minősül.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az a személy, akit a meghatalmazotti cégkapumegbízott a meghatalmazotti cégkapuhoz hozzárendel,- az adózóra vonatkozó[…]

Figyelmébe ajánljuk

Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők...

Tovább a teljes cikkhez

Megteheti a Tbj-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot egy betéti társaság ügyvezetője, aki ingyenes megbízás alapján látja el a tevékenységét, és emellett egy kft.-ben részmunkaidőben szintén ügyvezető? Hogyan alakul ebben az esetben a járulékfizetési...

Tovább a teljes cikkhez

Mindenképpen köteles a minimálbér 92 százalékának alapulvételével megfizetni a szo-ciá-lis hozzájárulási adót a kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő, vagy van más lehetőség is?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére