1959-ben született bányász nyugdíjazása


Mikor mehet nyugdíjba egy 1959. június hóban született férfi, aki jelenleg is aktívan dolgozik egy bányaüzemnél? Érvényesíthető az igénybevétel során a bányánál ledolgozott 20 év alapján járó korkedvezmény abban az esetben, ha az igénylő ezeket az éveket még a kedvezmény megszüntetése előtt töltötte jogosító munkakörben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. október 16-án (346. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5896

[…] alapján az igénylő korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. A korhatár előtti ellátás az öregségi nyugdíjkorha-tár?betöltése előtt annyi évvel korábban kérhető, ahány év korkedvezményt az igénylő 2014. december 31-éig szerzett.A korkedvezmény figyelembevételével a korhatár előtti ellátásra az az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy jogosult, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2011. december 31-én hatályos szabályai, vagy a 23/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, feltéve, hogy átmeneti bányászjáradékra, vagy táncművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.A bányász dolgozók esetében további kedvezményt jelent, hogy a bányász a 23/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el.A korkedvezményre jogosító idő pontos tartamát adategyeztetési eljárás kezdeményezésével, vagy hatósági bizonyítvány igénylésével lehet megtudni. A?hatósági bizonyítvány kiállítása a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes időszakra, vagy meghatározott […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.