Esti tagozatos gimnazista vállalkozó

Kérdés: Jár továbbra is a családi pótlék egy szakgimnáziumi tanuló után, ha januártól esti tagozaton folytatja a tanulmányait? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de vállalkozói kivétet nem számol el?
Részlet a válaszából: […] ...havi minimális adó és járulék fizetésére kötelezett.Ami a családi pótlékot illeti, a Cst. 8. §-ának (1) bekezdése értelmében iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék a gyermeknek abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Valóban csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítják?
Részlet a válaszából: […] ...hosszú évek óta egy biztos, ámde alacsony összegű ellátást biztosít az ügyfelek részére. Jelenleg két összetevőre bontható, úgymint iskoláztatási támogatás és nevelési ellátás. Ez azonban nagyon félrevezető információ. A?jogszabály ugyanis mindjárt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.