Esti tagozatos gimnazista vállalkozó

Kérdés: Jár továbbra is a családi pótlék egy szakgimnáziumi tanuló után, ha januártól esti tagozaton folytatja a tanulmányait? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de vállalkozói kivétet nem számol el?
Részlet a válaszából: […] ...folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a Fogy-tv. alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék a gyermeknek abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Valóban csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítják?
Részlet a válaszából: […] ...napjáig, amelyben a gyermek a huszadik -?a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik?- életévét betölti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.