Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] A levél alapján korábban a szülők valószínűleg együtt nevelték gyermeküket. Miután kapcsolatuk megszűnt, a gyermeket az édesapa nevelte, egyedül. Ezt a tényt a bírósági ítélet is alátámasztja, miszerint a gyermek nevelését az apa gondjaira bízták.Időközben azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Esti tagozatos gimnazista vállalkozó

Kérdés: Jár továbbra is a családi pótlék egy szakgimnáziumi tanuló után, ha januártól esti tagozaton folytatja a tanulmányait? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de vállalkozói kivétet nem számol el?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékfizetés kérdésével. Az egyéni vállalkozó diák státusza alapján akkor mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Nevelőszülőnél elhelyezett gyermek szökése

Kérdés: Mennyi ideig jogosult ellátásra a nevelőszülő a gyermekotthoni nevelésbe vett és hozzá kihelyezett gyermek után abban az esetben, ha a gyermek megszökik? Mi a teendője a nevelőszülőnek abban az esetben, ha nem állították le az ellátás folyósítását annak ellenére, hogy a gyermek már hónapok óta szökésben van?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a gyermek több mint három hónapja szökésben van, akkor a nevelőszülő sajnos már jogalap nélkül veszi fel az ellátást a gyermek jogán, és azt nagy valószínűséggel vissza kell fizetnie, mivel bejelentési kötelezettségének valószínűleg nem tett eleget, és ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék a gyermeknek abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Valóban csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítják?
Részlet a válaszából: […] A családtámogatás, és a vele összeköthető ellátások rendszere bonyolultabb, szövevényesebb, mint azt az ellátás összege és az ellátottak széles köre indokolná. A jog alkotóinak nem sikerül leegyszerűsíteni, közérthetőbbé tenni a szélesebb rétegek számára ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Családi pótlék jogalap nélküli igénybevétele

Kérdés: Jogosan követeli vissza a folyósító szerv a családi pótlékot abban az esetben, ha a bíróság az ellátásra jogosító gyermeket az anyánál helyezte el, a családi pótlékot is ő kapta, a gyermek azonban jelenleg Svájcban él az édesapjánál? Vissza kell fizetnie az anyának az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kevés információból, amelyet a levélíró megosztott velünk, a következő élethelyzet rajzolódik ki. Korábban a szülők valószínűleg együtt nevelték gyermeküket. Miután kapcsolatuk megszűnt, vagy már előtte az apa Svájcba költözött, míg a gyermeket az édesanya nevelte,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

20. életévét betöltő gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban igaz-e, hogy ősztől már nem jár családi pótlék a 2010 októberében 20. életévét betöltő gyermek után, annak ellenére, hogy még középiskolába jár?
Részlet a válaszából: […] Kizárólag egy dologra tudunk gondolni, ami miatt levélírónkúgy gondolja, hogy elesik ősztől a családi pótlék folyósításától. Ez pedig az ajogszabályváltozás, mely alapján a családipótlék-folyósítás jogvesztő hatályátegészséges személyek esetében 23. életévük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.