tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

saját autó
saját dolgozók képzése Kötelező tanfolyam díjának elszámolása
Elszámolhatja a munkáltató a szakképzési hozzájárulás terhére az általa finanszírozott akkre-ditált tanfolyam költségeit abban az esetben, ha a munka elvégzéséhez szükséges tanfolyam elvégzését kötelezővé teszi a dolgozói részére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 336. számában (2018. április 17.), 5718. kérdésszám alatt
saját erős építkezés Járulékfizetés a fizetés nélküli szabadság idején
Hogyan kell elbírálni annak az egyéni vállalkozónak a biztosítási kötelezettségét, aki főállású munkaviszonnyal rendelkezik, azonban saját erős építkezés idejére 1 év fizetés nélküli szabadságot kapott? A fizetés nélküli szabadság lejártát követően csökkentett munkaidőben - mely a heti 36 órát nem éri el - havi 70 000 forint munkabért kap.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 9. számában (2003. február 25.), 141. kérdésszám alatt
saját gépjármű
saját jogú családi pótlék
saját jogú nyugdíjas
saját jogú nyugellátások Rokkantnyugdíjas rehabilitációs járadékossá válása
Továbbra is jogosult lesz-e a nyugdíjasként megkapott kedvezményekre (utazási utalvány, 13. havi nyugdíj, évenkénti rendszeres emelés) az a korábban rokkantnyugdíjas személy, aki egészségi állapota javulása miatt rokkantnyugdíjra már nem, de rehabilitációs járadékra jogosult? Miért nem kapja meg a soron következő nyugdíjemelést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 138. számában (2008. október 28.), 2358. kérdésszám alatt
saját tulajdonú személygépkocsi
sajátos nevelési igényű tanuló
segély
segítő családtag
selejtezés
selejtezési határidő
sérelemdíj
sikerdíj
sofőr
sommás eljárás
sorkatona Társadalombiztosítási kötelezettségek sorkatonai szolgálat ideje alatt
Egy munkavállaló heti 36 órát meghaladó munkaviszonya mellett egy kft.-nek is személyesen közreműködő tagja. Jelenleg polgári szolgálatot teljesít, ám tagsági viszonya alapján jelenleg is havi rendszerességgel jut jövedelemhez, amely meghaladja a minimálbér 30 százalékát. A kft.-nek milyen társadalombiztosítási kötelezettségei keletkeznek a polgári szolgálat időtartama alatt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 4. számában (2002. november 26.), 58. kérdésszám alatt
speciális foglalkoztatási formák Speciális foglalkoztatási formák
Mire kell figyelni az Mt. által tavaly bevezetett speciális foglalkoztatási formák, a behívás alapján történő munkavégzés, a munkakörmegosztás és a több munkáltató által létesített munkaviszony alkalmazása során?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 243. számában (2013. augusztus 21.), 4164. kérdésszám alatt
sportbíró
sportedző Sportedző megbízási díjának közterhei
Köthető két megbízási szerződés egy sportegyesület és a kézilabda-edzői teendőket a FEOR 2717-nek megfelelően ellátó edző között úgy, hogy az egyik szerződés alapján az általános szabályok szerint számfejtik a minimálbérnek megfelelő összegű megbízási díjat, a másik szerződésben megállapított díjat pedig az ekhóra vonatkozó szabályok szerint? A magánszemélynek nincs olyan biztosítási jogviszonya, ahol az általános szabályok szerint megfizeti a közterheket. A minimálbért vagy a garantált bérminimumot kell figyelembe venni a díj számfejtésekor?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 247. számában (2013. október 29.), 4215. kérdésszám alatt
sportegyesület
sportesemény Sporteseményre adott belépő adómentessége
Kihasználható-e teljes összegben az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.28. pontja alapján az a kedvezmény, hogy a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben adott belépőjegyet, bérletet annak ellenére, hogy ez a törvényhely 2010. évben év közben lépett hatályba, vagy időarányosítani kell?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 188. számában (2011. január 18.), 3215. kérdésszám alatt
sporteseményre szóló belépő Sporteseményre adott belépő adómentessége
Kihasználható-e teljes összegben az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.28. pontja alapján az a kedvezmény, hogy a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben adott belépőjegyet, bérletet annak ellenére, hogy ez a törvényhely 2010. évben év közben lépett hatályba, vagy időarányosítani kell?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 188. számában (2011. január 18.), 3215. kérdésszám alatt
sportoló
sportrendezvény
sportversenybíró
Start Bónusz kártya Start Bónusz kártya alapján járó kedvezmény mértéke
Kell-e arányosítani a Start Bónusz kártyával rendelkező munkavállaló után igénybe vehető alapkedvezmény mértékét abban az esetben, ha a munkavállaló foglalkoztatása napi 6 órás munkaviszonyban történik? Munkanapokra vagy naptári napokra kell számítani a kedvezmény arányosítását akkor, ha a munkaviszony hó közben kezdődik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 244. számában (2013. szeptember 10.), 4171. kérdésszám alatt
Start Extra kártya Munkanélküliként nem regisztrált 50 év feletti munkavállaló járulékai
Elszámolható-e valamilyen járulékkedvezmény egy ötven év feletti munkavállaló alkalmazása esetén, aki előzőleg nem regisztráltatta magát munkanélküliként?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 105. számában (2007. május 22.), 1803. kérdésszám alatt
Start kártya
Start kártyás munkavállaló
Start Plusz kártya
Start Plusz kártyás munkavállaló Start Plusz kártyával rendelkező tartósan munka nélküli személy foglalkoztatása
Milyen kedvezményben részesül a foglalkoztató abban az esetben, ha egy tartósan munka nélküli személyt foglalkoztat, aki rendelkezik 2011. június 1-jétől 2013. június 1-jéig érvényes Start Plusz kártyával? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha 2012. március 1-jétől új munkaviszonyt létesít?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3731. kérdésszám alatt
Start számla Start számla
Mit kell tennie annak a szülőnek, aki babakötvénnyel már rendelkezik, de a Start számlát is szeretné megnyitni a gyermeke részére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 288. számában (2015. november 10.), 4905. kérdésszám alatt
statiszta Statiszta egyszerűsített foglalkoztatása
Hogyan kell eljárnia annak a vállalkozásnak, amely reklámfilmek, videóklipek, illetve rövidjátékfilmek forgatása során több alkalommal is nagyobb létszámú statiszta foglalkoztatását tervezi? Alkalmazhatók egyszerűsített foglalkoztatás keretében ebben az esetben a munkavállalók, és ha igen, akkor rájuk is vonatkozik a létszám-, illetve az időbeli korlátozás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5934. kérdésszám alatt
statisztikai állományi létszám
súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló Fogyatékos gyermek után járó családi pótlék
Meddig jár a családi pótlék a fogyatékos gyermek után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 196. számában (2011. május 10.), 3370. kérdésszám alatt
súlyosan fogyatékos személy
sürgősségi ellátás Egészségügyi szolgáltatás Romániában
Valóban csak a biztosítottak részére vehető-e igénybe ingyenesen a sürgősségi egészségügyi szolgáltatás Romániában?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 95. számában (2006. december 19.), 1629. kérdésszám alatt
svájci állampolgár
svéd állampolgár
szabadalom
szabadalom értékesítése Szabadalom értékesítése
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terhel egy magánszemély tulajdonost, aki szellemi terméket (szabadalom) értékesít egy vállalkozásnak? Adhat-e, és ha igen, milyen formában a cég megbízást a szabadalom továbbfejlesztésére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3038. kérdésszám alatt
szabadság
szabadság arányosítása
szabadság átvitele
szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
szabadság előrehozása Következő évi szabadság kiadása
Milyen módon, milyen kérvény alapján van lehetősége egy munkáltatónak arra, hogy a munkavállalója igénye alapján a következő évi szabadságok terhére előrehozva adjon ki szabadságot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 191. számában (2011. március 1.), 3289. kérdésszám alatt
szabadság GYED után
szabadság GYES után
szabadság kiadása
szabadság megszakítása Szabadságát töltő munkavállaló visszarendelése
Visszarendelhető-e a szabadságát töltő munkavállaló, és ha igen, milyen feltételekkel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2495. kérdésszám alatt
szabadság mértéke
szabadság részmunkaidő esetén
szabadság szülés után
szabadságengedély Szabadságengedély
Szükséges-e szabadságengedély kitöltése abban az esetben, ha a havi bérszámfejtési lapon a szabadság éves jogosultsága, illetve az ebből felhasznált napok szerepelnek? A jelenléti íven a szabadságot is feltüntetik, ezt a munkáltatói jogok gyakorlója minden hónapban ellenjegyzi, illetve leigazolja.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 139. számában (2008. november 11.), 2384. kérdésszám alatt
szabadságmegváltás
szakképzés Munkáltató által fizetett szakképzés közterhei
Milyen közterhei vannak a munkáltató által fizetett szakképzésnek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 226. számában (2012. október 9.), 3874. kérdésszám alatt
szakképzési hozzájárulás
szakképzési hozzájárulás alapja
szakképzési munkaszerződés
szakképzetlen munkavállaló
szakképzettség
szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény érvényesítése
Érvényesítheti a munkáltató a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után igénybe vehető szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményt abban a hónapban, amelyben a munkavállaló belépett, vagy csak a következő hónap első napjától van erre lehetőség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 320. számában (2017. június 20.), 5433. kérdésszám alatt
szakképző iskolai tanuló
szakközépiskolai tanuló
szakmai gyakorlat
szakmai továbbképzés Természetbeni juttatás közterhei
Természetbeni juttatásnak minősül-e, és keletkeztet-e társadalombiztosítási kötelezettséget a munkavállaló háromnapos szakmai továbbképzéséről kiállított tételes (részvételi díj, szállás, ebéd, vacsora, állófogadás) számlán szereplő étkezések értéke abban az esetben, ha a dolgozó a munkahelyén nem vesz részt étkeztetésben, étkezési utalványt sem kap, és a kiküldetés ideje alatt napidíjban nem részesült?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 18. számában (2003. július 15.), 304. kérdésszám alatt
szakmunkástanuló
szakszervezeti hozzájárulás Szakszervezeti hozzájárulás
Mi az oka annak, hogy egy nyugdíjas munkavállalótól, aki nem tagja semmilyen szakszervezetnek, levonásra kerül az 1,5 százalékos szakszervezeti hozzájárulás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 346. számában (2018. október 16.), 5891. kérdésszám alatt
szállás
szálláshely
szálláshely-szolgáltatás Szálláshely-szolgáltatással foglalkozó magánszemély
Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt az adószámos magánszemélyt, aki szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, és adófizetési kötelezettségének tételes átalányadózással tesz eleget?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 402. számában (2021. augusztus 10.), 6875. kérdésszám alatt
számítási időszak
szanatórium Szanatóriumi ellátás
Jogosult-e igénybe venni szanatóriumi ellátást egy súlyos balesetből lábadozó biztosított orvosi beutaló nélkül is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 95. számában (2006. december 19.), 1640. kérdésszám alatt
szanatóriumi ellátás Szanatóriumi ellátás
Jogosult-e igénybe venni szanatóriumi ellátást egy súlyos balesetből lábadozó biztosított orvosi beutaló nélkül is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 95. számában (2006. december 19.), 1640. kérdésszám alatt
százalékos eho
Széchenyi Pihenő Kártya
szellemi alkotás
szellemi szabadfoglalkozású
szellemi tevékenység Szerzői jogdíj közterhei
Milyen járulék-, eho- és adófizetési kötelezettség keletkezik a magánszemélynek kifizetett szerzői jogdíj után a kifizetőnél, illetve a magánszemélynél? Van-e különbség a jogvédett tevékenység tárgyát illetően a kötelezettségek keletkezésében? Van-e különbség akkor, ha kft., illetve, ha közhasznú alapítvány fizeti a jogdíjat? Hogyan kell számolni a kötelezettségeket, ha a kifizetett bruttó összeg szerzői jogdíjat és a személyes munkavégzés díját is tartalmazza?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 47. számában (2004. november 9.), 838. kérdésszám alatt
személy- és vagyonvédelmi tevékenység Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó betegsége
A 2005. évi CXXXIII. tv. szerint az őrzés-védelem tevékenység egyéni vállalkozói jogviszonyban is folytatható. Ebben az esetben betegség esetén a betegszabadságnak megfelelő szabadság jár. Mi ez pontosan, és hogyan kell számolni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 92. számában (2006. október 31.), 1592. kérdésszám alatt
személyes adatok védelme Munkavállalók személyes adatainak kezelése
Jogosult a munkavállalók személyes adatainak kezelésére a foglalkoztató által megbízott könyvelőiroda?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3992. kérdésszám alatt
személyes közreműködés
személyes közreműködés szüléshez kapcsolódó ellátások alatt Társas vállalkozó járulékfizetése szüléshez kapcsolódó ellátások igénybevétele alatt
Személyes közreműködése esetén kötelezett lesz-e mimimumjárulék-fizetésre egy társas vállalkozás tagja, aki jelenleg GYES-ben részesül, de hamarosan újra szül, és a GYES mellett TGYÁS-ra és GYED-re is jogosultságot szerez? A jogszabályok értelmében a GYED alatt nem kell megfizetni a minimumjárulékokat.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 253. számában (2014. február 18.), 4311. kérdésszám alatt
személyes munkavégzési kötelezettség
személyesen közreműködő tag
személyesen nem közreműködő tag
személygépkocsi-használat
személygépkocsi-szerzési támogatás Nagycsaládosok személygépkocsi--szerzési támogatásának megtérítése-
Levonható a munkabérből, illetve a társadalombiztosítási ellátásokból a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának jogalap nélkül igényelt vagy vissza nem fizetett összege?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 388. számában (2020. november 10.), 6629. kérdésszám alatt
személyi alapbér Órabér megállapítása a minimálbérnél alacsonyabb összegben
Van-e arra lehetőség, hogy a besorolási órabért a minimálbérnél alacsonyabb összegben (200 Ft/óra) állapítsa meg a munkáltató abban az esetben, ha a minden hónapban járó forgalmi jutalék összegével és a pótlékokkal kiegészített jövedelem már meghaladja a minimálbért?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 54. számában (2005. március 8.), 973. kérdésszám alatt
személyi jövedelemadó
személyi jövedelemadó 1%-a Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról
Hogyan tud rendelkezni a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról a magánszemély, ha az adóbevallását a NAV készíti el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 333. számában (2018. február 27.), 5659. kérdésszám alatt
személyi jövedelemadó elszámolása
személyi kedvezmény
személyszállítási szolgáltatás Helyi bérlet közterhei
Egy kft. minden munkavállalójának helyi (BKV) bérletet vásárol, kivéve azt, aki saját személygépkocsi használata után térítést kap. Milyen járulék- és szja-vonzata van a juttatásnak, ha kollektív szerződés szabályozza, illetve ha nem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 37. számában (2004. május 18.), 643. kérdésszám alatt
személyügyi anyagok megőrzése Személyügyi anyagok megőrzése
Melyik törvényben található meg a személyügyi anyagok megőrzéséről szóló rendelkezés?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 256. számában (2014. április 8.), 4375. kérdésszám alatt
szemüvegtérítés
SZÉP Kártya
szépkorúak Szépkorúak jubileumi juttatása
Mit jelent pontosan a szépkorúak jubileumi juttatása, kik jogosultak erre a juttatásra, és hogyan lehet igényelni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 141. számában (2008. december 16.), 2426. kérdésszám alatt
szépkorúak jubileumi juttatása Szépkorúak jubileumi juttatása
Mit jelent pontosan a szépkorúak jubileumi juttatása, kik jogosultak erre a juttatásra, és hogyan lehet igényelni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 141. számában (2008. december 16.), 2426. kérdésszám alatt
szerb állampolgár
szerb-magyar kettős állampolgár Szerb-magyar kettős állampolgár magyarországi munkavállalása
Milyen feltételekkel vállalhat munkát egy szerb-magyar kettős állampolgárságú személy Magyarországon? Hol lesz biztosított, és hol keletkezik adófizetési kötelezettsége?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 228. számában (2012. november 6.), 3912. kérdésszám alatt
szervizdíj Szervizdíj
Helyesen jár el egy éttermet üzemeltető vállalkozás abban az esetben, ha a nyugtán is szereplő szervizdíj felét kiosztják a közreműködő alkalmazottak között, a másik fele pedig a vállalkozás bevétele marad? A kifizetett szervizdíj után a cég megfizeti a 15 százalékos nyugdíjjárulékot? Lehetőség van arra, hogy a ki nem osztott szervizdíjakat egy későbbi időpontban osszák ki a munkavállalók részére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában (2015. szeptember 22.), 4844. kérdésszám alatt
szerződés átminősítése
szerződés minősítése
szerződés szerinti jövedelem
szerzői jog Szerzői jog
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállaló a munkája során egy új művet hozott létre? Valóban a munkáltatót illeti meg az új mű szerzői joga abban az esetben, ha a munkaszerződésben erről a kérdésről nem született megállapodás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 396. számában (2021. április 13.), 6770. kérdésszám alatt
szerzői jogdíj
szerzőijog-védelem
színlelt szerződés
színlelt vállalkozási szerződés
szívességi alapon végzett munka Szívességi alapon végzett munka minősítése
Munkaviszonynak minősül-e, ha egy magánszemély barátai és rokonai szívességi alapon munkát végeznek a tulajdonában lévő termőföldön?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 129. számában (2008. június 3.), 2231. kérdésszám alatt
szja
szja-adatlap Szja-adatlap kitöltése
Hogyan kell kitölteni az szja-adatlapot a jogviszony megszűnésekor?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 44. számában (2004. szeptember 28.), 795. kérdésszám alatt
szlovák állampolgár
szóbeli felmondás Betegállomány szóbeli felmondás után
Egy munkavállaló szóban történő azonnali felmondással hagyta el a munkahelyét. Másnap beszólt telefonon, hogy betegállományba került. Érvényes-e a felmondás, mi a munkáltató teendője ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 111. számában (2007. szeptember 4.), 1908. kérdésszám alatt
szociális ellátások Szociális ellátások elvesztése őstermelői igazolvány kiváltása esetén
Igaz-e, hogy az a személy, aki jövedelempótló támogatásra, munkanélküli-segélyre vagy 50 százalékos rokkantsági nyugdíjra jogosult, automatikusan elveszíti fenti jogosultságát, ha őstermelői igazolványt vált ki, és őstermelőként az éves maximum 600 000 forint összegű bevételt eléri?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 80. számában (2006. április 18.), 1402. kérdésszám alatt
szociális foglalkoztatás
szociális hozzájárulási adó
szociális hozzájárulási adó alapja
szociális intézményi ellátásban részesülő gyermek Szociális intézményben ápolt gyermek figyelembevétele családi kedvezmény megállapításánál
A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe-vehető gyermek a fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesülő gyermek is. A családban - a figyelembe vehető gyermekeken kívül - egy családi pótlékra jogosult gyermek és egy magzat van. Jogos-e havonta a 8000 forint családi kedvezmény megállapítása abban az esetben, ha a családi pótlék megállapításánál az intézményben ápolt gyermeket családnagyságot növelő gyermekként veszik figyelembe?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 150. számában (2009. május 5.), 2584. kérdésszám alatt
szociális járadékban részesülő munkavállaló
szociális járadékos
szociális krízishelyzet Családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó segély
Milyen feltételek teljesülése esetén és hogyan igényelhető a krízishelyzet kezelését célzó segély?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 156. számában (2009. augusztus 18.), 2686. kérdésszám alatt
szociális krízishelyzet kezelését célzó segély Családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó segély
Milyen feltételek teljesülése esetén és hogyan igényelhető a krízishelyzet kezelését célzó segély?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 156. számában (2009. augusztus 18.), 2686. kérdésszám alatt
szociális segély
szociális szövetkezet
szociális szövetkezet tagja Szociális szövetkezet tagja
Hogyan kell megállapítani egy szociális szövetkezet tagjának a társadalombiztosítási jogállását? Valóban mentesül a havi minimálisjárulék-fizetési kötelezettség alól egy egyéni vállalkozó abban az esetben, ha tagja egy szociális szövetkezetnek, és tagi munkát végez?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 395. számában (2021. március 30.), 6749. kérdésszám alatt
szociálisan rászorult személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága Mentesség az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól
Mentesülhet valamilyen módon az egészség--ügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a magán-s-zemély abban az esetben, ha semmilyen bevétele nincs, és a járulék megfizetése nagyon nagy terheket jelentene számára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 324. számában (2017. szeptember 5.), 5493. kérdésszám alatt
szociálishozzájárulásiadó-fizetési felső határ
szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény
szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény
szolgálati idő
szolgálati idő igazolása
szolgálati idő megállapítása
szolgálati idő megváltása
szolgálati idő megvásárlása
szolgálati idő több jogviszony esetén
szolgálati járandóságban részesülő
szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló
szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja
szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíja
szolgálati járandóságban részesülő személy rokkantsági ellátása Szolgálati járandóságban részesülő személy korhatár előtti ellátása
Kérheti a korhatár előtti ellátás megállapítását egy 1956-ban született személy, aki jelenleg szolgálati járandóságban részesül, amit csökkentett összegben folyósítanak a részére? Az igénylő 4 év igazolt korkedvezménnyel rendelkezik. Az érintett személy jelenleg munkaviszonyban áll, de a korhatár előtti ellátás mindenképpen kedvezőbb lenne számára.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 347. számában (2018. október 30.), 5911. kérdésszám alatt
szolgálati járandóságban részesülő ügyvezető Szolgálati járandóságban részesülő ügyvezető
Le kell vonni az ügyvezető tiszteletdíjából az egyéni járulékokat abban az esetben, ha szolgálati járandóságban részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6053. kérdésszám alatt
szolgálati járandóságban részesülő vállalkozó
szolgálati lakás
szolgálati nyugdíjas Fegyveres szervtől nyugdíjba vonult munkavállaló kereseti korlátja
Hogyan vonatkozik a nyugellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetése arra a személyre, aki fegyveres szervtől ment nyugdíjba? Szünetelteti-e a nyugdíjat hivatalból a nyugdíjfolyósító szerv a 62. életév betöltéséig, ha a kereset eléri a kereseti határt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 140. számában (2008. november 25.), 2394. kérdésszám alatt
szolidaritási adó
szombati munkavégzés Szombati munkavégzés
Helyesen jár el az az élelmiszer- és vegyi­áruüzlet-hálózatot üzemeltető munkáltató, ahol a munkavállalók minden hétköznap 8 órát dolgoznak a boltok nyitvatartási idejéhez igazodóan, de az üzletek szombaton is nyitva tartanak 8.00 és 12.00 óra között, ezért az a munkavállaló, aki szombatra be van osztva, hétfőn csak 4 órát dolgozik, 12.00 órától, így megvan az összefüggő 48 óra pihenőidő is? Korábban a munkavállalók a szombati munkavégzésért 100 százalékos pótlékot kaptak, mivel a pihenőnapjukon dolgoztak, de a munkáltató nem szeretne folyamatosan túlórát tervezni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4496. kérdésszám alatt
szövetkezet Új alapítású szövetkezet tagjainak, alkalmazottainak biztosítása
Hogyan biztosítottak, és milyen jogszabályok alapján fizetnek járulékot egy 2003-ban alakult szövetkezet tagjai? Az alkalmazottak esetében a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 33. számában (2004. március 23.), 582. kérdésszám alatt
szövetkezet elnöke
szövetkezeti dolgozó Munkaviszonyban álló dolgozók jubileumi jutalma
Számfejthető-e jubileumi jutalom a 25, 30, illetve 35 ledolgozott év után az Mt. hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló szövetkezeti dolgozók részére? Kell-e egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot vonni ebből a juttatásból?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 185. számában (2010. november 23.), 3165. kérdésszám alatt
szövetkezeti tag
szövetkezeti tagsági jogviszony
sztrájk Sztrájk
Szünetel a biztosítása annak a munkavállalónak, aki nem veszi fel a munkát, mert részt vesz egy jogszerű sztrájkban, amelynek ideje alatt díjazásban (munkabérben) nem részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 325. számában (2017. szeptember 26.), 5513. kérdésszám alatt
szuperbruttósítás
szülés
szülés a biztosítás megszűnése után Szülés a biztosítás megszűnése után
Jogosult lesz a második gyermek után CSED-re és GYED-re egy édesanya, akinek az első gyermeke 2016. szeptember végén lesz 2 éves, a GYED folyósításának ideje alatt a gyermek 15 hónapos korában, 2015. december 1-jén visszament dolgozni 8 órás munkaviszonyban, amely 2016. augusztus 31-én megszűnt, így most nem biztosított, és a szülés várható időpontja 2017. év áprilisa? Igényelhető GYES mellett az álláskeresési járadék?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 306. számában (2016. október 11.), 5197. kérdésszám alatt
szülés fizetés nélküli szabadság után Fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozó szülése
Jogosult lesz a szülési szabadság időtartamára pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra az édesanya abban az esetben, ha 2002-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, második gyermekével 2014. április 10-ig GYES-ben részesült, ezután fizetés nélküli szabadságot kért, és gyermekeivel külföldre távozott az ott dolgozó férje után, majd 2016. augusztus 1-jén ismét munkába állt, 2017. február 6-tól pedig veszélyeztetett terhesként keresőképtelen, és a harmadik gyermek születésének várható időpontjáig, 2017. június 6-ig előreláthatóan táppénzben részesül? A táppénzt a jelenlegi foglalkoztatónál működő kifizetőhely folyósítja. Külföldi tartózkodása alatt az édesanya nem dolgozott.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 315. számában (2017. március 21.), 5356. kérdésszám alatt
szülés GYED alatt
szülés GYES alatt
szülés GYET alatt
szülés hallgatói jogviszony megszűnése után
szülés hivatásos állomány tagjaként
szülés külföldön
szülés munkaszerződés lejárta után
szülés PhD-tanulmányok alatt
szülés többes jogviszonyban
szülés után visszatérő közalkalmazott Szülés után visszatérő közalkalmazott szabadsága
Hány nap szabadságra lesz jogosult az a közalkalmazott, aki 2004 decemberétől 3 gyermeket szült, ezért folyamatosan ellátásban részesült? A dolgozó első gyermekét 2004. december 12-én szülte, TGYÁS-t kapott 2005. május 28-ig, GYED-ben részesült 2005. május 29-től 2006. december 12-ig, fizetett szabadságon volt 2006. december 13-tól december 31-ig, második gyermekét 2007. január 1-jén szülte, TGYÁS-ban részesült 2007. június 16-ig, GYED-et kapott 2007. június 17-től 2008. május 21-ig, 2008. május 22-én szülte harmadik gyermekét, TGYÁS-t kapott 2008. november 5-ig, 2008. november 6-tól 2010. május 2-ig GYED-et kap, utána vissza kíván menni dolgozni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 165. számában (2010. január 12.), 2826. kérdésszám alatt
szüléshez kapcsolódó ellátások
szüléshez kapcsolódó ellátások alapja
szülési szabadság
szülő
szülői nyugdíj
szünetelés
szüneteltetés
szünidő