Egy munkáltató, két munkaviszony


Létesíthető jogszerűen munkaviszony a gondnoki feladatok ellátására egy munkavállalóval abban az esetben, ha ugyanazzal a kft.-vel már érvényben van egy napi 8 órás munkaszerződése targoncás munkakörre? Abban az esetben, ha nincs jogi akadálya ennek a megoldásnak, hány órában foglalkoztatható a dolgozó?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2020. március 24-én (375. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6373

[…] két különböző munkakörben ellátandó feladatok pontos körülírása és elhatárolása. Abban az esetben ugyanis, ha a feladatok között átfedés van, már azonnal nem tűnik rendeltetésszerűnek a joggyakorlás, amit egy esetleges későbbi jogvita vagy ellenőrzés során nehezen tudna megmagyarázni a munkáltató.Természetesen a második munkaviszony létrejöttét is írásbeli munkaszerződésbe kell foglalni, amelyben mindenképpen meg kell állapodni a munkakörben és az alapbérben, illetve a napi munkaidőben is, hiszen ha ezt nem tartalmazza a szerződés, akkor az általános szabályok az érvényesek. A második munkaviszonyban megállapítható munkaidő mértékére vonatkozóan szintén nincsenek törvényi előírások, az Mt. általános rendelkezéseinek azonban mindenben meg kell felelni. A második szerződés feltételeinek megállapítása, illetve a napi munkaidő meghatározása során tehát érdemes meggondolni, hogy a munkavállaló képes lesz-e mindenben megfelelni az elvárásoknak. A munkáltató és a munkavállaló érdeke is azt diktálja, hogy egy ténylegesen tartható munkaidőt állapítsanak meg, hiszen a munkáltatónak hosszabb munkaidőre magasabb bért kell fizetnie, ami a munkavállaló kimerültsége miatti alacsonyabb hatékonysággal végzett munka esetén nem éri meg.Jelen esetben a gondnoki feladatok ellátása indokolhatja esetleg a munkakör készenléti jellegűvé minősítését, amelyről szintén a munkaszerződésben kell megállapodni. A munkakör abban az esetben készenléti jellegű, haa) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére;b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.