Alkalmi foglalkoztatás időtartamának meghatározása


Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatás napjainak a számát alkalmi foglalkoztatás esetén, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama két naptári napot érint, például a foglalkoztatás kezdő időpontja március 1-je 20 óra, a foglalkoztatás vége március 2-a 2 óra?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2015. szeptember 1-jén (284. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4825

[…] munkanapra (a munkakezdés napjára) kell bejelenteni. Megjegyezzük, hogy bár az Efo-tv. az Mt. szabályait (is) irányadónak rendeli az egyszerűsített foglalkoztatásra nézve, ugyanakkor bizonyos általános munkajogi szabályokat mégsem lehet rá alkal­mazni. Ezeknek a szabályoknak a mellőzését a munkaviszony átmeneti jellege teszi indokolttá, melyeket a Mt. 203. §-a sorol fel. Tekintve, hogy közöttük az idézett 87. §-a nem szerepel, így annak előírásai érvényesek a kérdéses esetre is.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában – 2015.11.24.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 284. számában megjelent 4825. kérdéssel kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. A válaszban azt a felvilágosítást adták, hogy március 1-jéről március 2-ra áthúzódó egyszerűsített foglalkoztatás esetén egy munkanapra kell bejelenteni a munkavállalót az Mt. 87. §-ának (1) bekezdés értelmében. Az Efo-tv. 8. §-ának (2) bekezdése a fizetendő közterhet naptári napokra állapítja meg. Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a 7. § (2) bekezdésének a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint, a 7. § (2) bekezdésének b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint, a 2. § 8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása esetén a munkaviszony […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.