Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék a gyermeknek abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Valóban csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítják?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről, fennállásáról és megszűnésének várható időpontjáról a név és a tajszám közlésével az oktatási hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a családtámogatási szervek részére. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

20. életévét betöltő gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban igaz-e, hogy ősztől már nem jár családi pótlék a 2010 októberében 20. életévét betöltő gyermek után, annak ellenére, hogy még középiskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...mindaddigszüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Természetesenebben az esetben a kérelmezőnek kötelessége erről tájékoztatni a folyósítószervet.A tanulói jogviszonyt alapesetben, idestova már harmadik éveaz Oktatási Hivatal adatbázisából kapja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.