GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosulttá válhat GYET-re az édesanya abban az esetben is, ha három gyermeke közül a legkisebb hamarosan óvodába kerül? Kizáró ok lehet, ha a gyermek óvodába jár?
Részlet a válaszából: […] ...a szülők vagy az egyedül élő szülő a saját háztartásában legalább három kiskorú gyermeket nevel, az anya vagy az apa igénybe veheti a gyermeknevelési támogatást, köznapi nevén a "főállású anyaságot". A támogatás a legfiatalabb gyermek hároméves korától annak 8 éves....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Apa GYET-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet a GYET-re az édesanya helyett a főállású egyéni vállalkozó édesapa? Szükséges, hogy ebben az esetben a családi pótlékot is az apa igényelje?
Részlet a válaszából: […] ...a Cst. 4. §-ának d) pontja értelmében nem minősül keresőtevékenységnek.Emlékeztetőül: a Cst. 24. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy...t....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Családi pótlék és gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és a gyermeknevelési támogatás abban az esetben, ha a gyermek nappali tagozatos iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...a tanévnek a végéig jár, amely tartalma alatt a gyermek húszéves lett, mindaddig, míg valamely formában tanulói jogviszonyát igazolták. A gyermeknevelési támogatás is a családtámogatási rendszer részét képezi, de ugyanakkor a családi pótléknak nem eleme, és a tanulói.....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.