Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék a gyermeknek abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Valóban csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítják?
Részlet a válaszából: […] ...összefoglaló néven családi pótlékot nyújt. Nevelési ellátásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

20. életévét betöltő gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban igaz-e, hogy ősztől már nem jár családi pótlék a 2010 októberében 20. életévét betöltő gyermek után, annak ellenére, hogy még középiskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, ésaz erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a hivatásosnevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a Gyv-tv. alapján a gyermeketideiglenes hatállyal elhelyezték. Ezt követően térhetünk rá arra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.