322. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. augusztus 1.

TARTALOM

5455. kérdés Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet
Mi az a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet? Alapíthatnak ilyen céget azok a személyek is, akik még nem töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt, de ellátásban részesülnek, és mellette szeretnének dolgozni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5456. kérdés Járulékfizetési kötelezettség hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén
Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy kft. 20 éves nappali tagozatos főiskolai hallgató tagja a 2017. februárban kezdődő II. félévre szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, így a diákigazolványába sem kapott már matricát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5457. kérdés Diákszövetkezet tagjának baleseti ellátása
Megilleti baleseti ellátás, ezen belül baleseti egészségügyi szolgáltatás a diákszövetkezeten keresztül dolgozó nappali tagozatos hallgatókat, akik egyébként nem minősülnek biztosítottnak, így nem kaphatnak táppénzt, és természetesen szolgálati időt sem szereznek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5458. kérdés Keresőképtelen társas vállalkozó járulékai
Hogyan tegyen eleget járulékfizetési kötelezettségének a bíróság döntéséig az a társas vállalkozó, akinek a főállású munkaviszonyát nem jogszerűen - táppénz folyósításának ideje alatt - szüntette meg a munkáltatója, és továbbra is keresőképtelen?
5459. kérdés Üzleti ajándék közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie egy cégnek az üzleti ajándék után abban az esetben, ha nem saját dolgozónak adja? Van valamilyen értékhatár erre a juttatásra, és ha igen, akkor milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség terheli az értékhatár feletti részt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5460. kérdés Választott tisztségviselők járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetni a lakásszövetkezet elnöke, illetve egyéb tisztség-viselői után abban az esetben, ha a tiszteletdíjuk eléri a minimálbér 30 százalékát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5461. kérdés Vállalkozó által igénybe vett magán egészségügyi szolgáltatás
Helyesen járt el a könyvelő, amikor a legmagasabb, 43,66 százalékos közteherrel számolta el egy vállalkozó által igénybe vett magán egészségügyi szolgáltatás költségeit? A szolgáltatás keretében fogimplantátum beültetésére került sor.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5462. kérdés Baleset munkából hazafelé menet
Milyen ellátásra lesz jogosult az a dolgozó, aki 2017. július 7-én a munkavégzést követően munkatársaival együtt hazafelé indult, az üzem kapuján kilépve megbotlott, térdre esett, és erős fájdalmai miatt mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították? A munkavállaló egy napig volt kórházban, de azóta is keresőképtelen.
5463. kérdés Ellátás a dolgozó hibájából bekövetkező baleset esetén
Folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a hegesztő munkakörben dolgozó munkavállalónak, aki 2017. június 8-án többszöri figyelmeztetés ellenére is a vaslemezeken csúszkálva játszott, egyensúlyát vesztve elesett, és eltört a keze? A munkavállaló jelenleg is keresőképtelen, az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "4", azaz egyéb baleset.
5464. kérdés Élettárs özvegyi nyugdíja
Jogosult özvegyi nyugdíjra az a nő, aki 11 éven keresztül élt együtt nemrégiben elhunyt élettársával, akivel nem született közös gyermekük, tekintettel arra is, hogy az elhunyt élettárs az együttélés kezdeti időszakában még nős volt, és csak két év után vált el?
5465. kérdés Rehabilitációs ellátás figyelembevétele szolgálati időként
Szolgálati időnek minősül a 2016. áprilistól folyósított rehabilitációs ellátás időszaka, tekintettel arra is, hogy a jogosult nyugdíjjárulékot fizet az ellátás után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5466. kérdés Írországból hazaköltözött személy öregségi nyugdíja
Milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki jelenleg korkedvezményes nyugdíjban részesül, néhány nap hiányzik a 40 éves munkaviszonyához, 2008-ban Írországban kezdett dolgozni, ezért 2012. februárig 200 reckonable paid fizetése volt, utána Dissability Allowance-ot kapott egészségügyi károsodás miatt, a reckonable creditje 242? 2017. március 8-án betöltötte a 66. életévét, április 3-án hazaköltözött, de azóta sem rendeződött a nyugdíja, amit Írországban adott be, pro ratát igényelve. Jobban járna esetleg, ha visszaköltözne Írországba?
5467. kérdés Kevés szolgálati idővel rendelkező beteg személy ellátásai
Milyen lehetőségei vannak egy 59 éves személynek, aki nagyon beteg, de nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég szolgálati ideje annak ellenére, hogy már közel 34 éve dolgozik?
5468. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító időszak
Figyelembe kell venni az 1988. január 1. és 1992. február 1. közötti időszakot a jubileumi jutalomra jogosító időszak számításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 1992. február 1-jén áthelyezéssel érkezett egy vállalkozástól a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó óvodába?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5469. kérdés Hozzátartozó halála
Kik azok a hozzátartozók, akiknek a halála esetén a munkavállaló 2 munkanapra mentesül a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alól? Vonatkozik ez a szabályozás arra az esetre, ha a munkavállaló anyósa hunyt el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5470. kérdés Határozott idejű munkaviszony megszűnése ellátás folyósítása alatt
Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető annak a munkavállalónak az esetében, aki határozott időre létrejött munkaviszonyának tartama alatt csecsemőgondozási díjra vált jogosulttá, melyet a kifizetőhely meg is állapított részére, a pénzbeli ellátás folyósítása alatt történt munkaviszony megszűnésekor azonban semmilyen igazolást nem állítottak ki az ellátásról?
5471. kérdés Nagyszülő GYES-e
Valóban megszűnt az a lehetőség, hogy a gyermek után a szülők helyett a nagyszülő igényelje a GYES-t?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére