316. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. április 11.

TARTALOM

5360. kérdés Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra
A jogszabályoknak megfelelően jár el egy idényjelleggel nyitva tartó fagylaltozót üzemeltető kft. abban az esetben, ha a napi 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló tagját kijelenti azokra az időszakokra, amikor az üzlet zárva van? Ezekre az időtartamokra a magánszemély nem létesít egyéb jogviszonyt, nem regisztráltatja magát álláskeresőként, és nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot sem, tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszűnését követően még 45 napig fennáll az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. Helyes ez az eljárás, vagy a kieső időkre meg kellene fizetni a járulékot?
5361. kérdés Külföldi anyavállalat által kiküldött ügyvezető
Helyesen jár el egy külföldi cég magyarországi leányvállalata abban az esetben, ha a 2014. szeptember 1-jétől folyamatosan Magyarországon tartózkodó ügyvezetője jogviszonyát kiküldetésként kezeli, tekintettel arra, hogy a magyar kft.-től semmilyen jövedelemben nem részesül, a bérjövedelmét az angliai székhelyű anyavállalattól kapja? Az ügyvezető számára az itt-tartózkodása óta bérelt lakás havi 1500 euró összegű bérleti díját a magyar cég fizeti az ingatlan bérbeadójával kötött szerződés alapján, de ezt az összeget kizárólag a költségei között számolja el, és semmilyen közterhet nem fizet utána. Helyes ez az eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5362. kérdés GYES-ről visszatérő munkavállaló egyéb jogviszonya

Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a GYES-ről visszatérő munkavállaló a munkába állása előtt kivett szabadság időtartama alatt?

Kapcsolódó tárgyszavak:
5363. kérdés Többes jogviszonyú nem főfoglalkozású kisadózó
Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak annak ellenére, hogy kisadózó egyéni vállalkozóként már megfizeti a 25 ezer forintos tételes adót, és a Kata-tv. rendelkezései szerint ezzel mentesül a járulékok megfizetése alól?
5364. kérdés A1 igazolás időtartama
Be kell jelenteni a kiállító hatóságnak, ha a kiküldetés rövidebb ideig tartott, mint amennyire az A1 jelű igazolás kiállításra került?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5365. kérdés Különadó alapjának figyelembevétele nyugdíjalapként
Hogyan számít be a nyugdíjalapba egy kormánytisztviselő jogviszonyának megszüntetésekor kifizetett végkielégítés, illetve a felmentési időre járó díjazás, amelyből 75 százalékos mértékű különadót vontak le? Valóban teljesíti a járulékfizetési kötelezettségét a különadó megfizetésével a magánszemély, annak ellenére, hogy a végkielégítés nem is minősül járulékalapnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5366. kérdés GYED-en lévő evás egyéni vállalkozó járulékalapja
Mi alapján köteles járulékfizetésre egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó a GYED tartama alatt, amennyiben személyesen közreműködik a vállalkozásában?
5367. kérdés Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó nyugdíjazása
Megszűnik az ápolási díjra való jogosultsága annak az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személynek, aki emellett részesül a díjban, és ebben az évben betölti a nyugdíjkorhatárt? Amennyiben nem, akkor kiegészítő tevékenységű vállalkozóként terheli az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
5368. kérdés Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
Beszámít a szolgálati időbe az az időszak, amikor a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, mert egészségügyi okok miatt alkalmatlan a munkája elvégzésére, de a munkaviszony megszüntetésére egy későbbi időpontban kerül csak sor? A munkáltató a '08-as bevallásban jelenleg 46-os kóddal szerepelteti a munkavállalót, és nem fizet a részére távolléti díjat. Kell fizetnie a munkavállalónak egészségügyi szolgáltatási járulékot ebben az esetben?
5369. kérdés '08-as bevallás
Jelölni kell a rokkantsági ellátás, rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás, szolgálati járandóság, korhatár előtti ellátás folyósításának tényét a '08-as bevallásban a munkaviszonyban álló munkavállaló M-es lapján?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5370. kérdés Sommás eljárás
Mit jelent az, ha valaki a gyermekgondozási díj iránti kérelmére függő hatályú végzést kap? Mi a célja ennek, és miért nem a megállapító határozatot postázták a részére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5371. kérdés Rendkívüli munkavégzés
Milyen mértékű pótlékot kell fizetni egy heti 40 órás munkaviszonyban, normál munkarendben foglalkoztatott munkavállaló részére, ha szombaton vagy vasárnap túlórát kell végeznie? A dolgozó napi munkaideje 8 óra, reggel 9-től délután 5-ig.
5372. kérdés Gyermek után járó pótszabadság
Jogosan tart igényt a gyermek után járó pótszabadságra a munkavállaló abban az esetben, ha a szülők közös felügyeletet látnak el?
5373. kérdés Szülés GYES alatt
Jogosult lesz egyidejűleg a két gyermeke után járó ellátásra az az édesanya, aki 2014. április 24-től áll heti 40 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, veszélyeztetett terhes volt 2014. szeptember 8-tól 2015. május 15-ig, első gyermeke 2015. május 16-án született, amely naptól 2015. október 30-ig CSED-et kapott, 2015. október 31-től 2017. május 16-ig GYED-ben részesül, utána GYES-t fog igényelni, a második gyermek születésének várható időpontja pedig 2017. június 6., és ebben az esetben is meg kívánja igényelni az egészségbiztosítási ellátásokat? Hogyan kell megállapítani az ellátási alapot, ha a munkavállaló foglalkoztatása teljesítménybérben történik, az első gyermek után járó CSED és GYED naptári napi összege 2353,53 forint volt, a második gyermek születésekor viszont a jogosultnak az irányadó időszakban nem lesz tényleges jövedelme, az ellátásra való jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincadrésze alapján megállapított napi ellátási összeg pedig lényegesen meghaladja a korábbi ellátási összegeket?
5374. kérdés Biztosítás szünetelése
Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége a dolgozónak, illetve ha beteg lesz, kaphat-e táppénzt az a munkavállaló, aki 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-áig családi okokra hivatkozással fizetés nélküli szabadságot kért, amelyre megkapta az engedélyt, tehát a biztosítása szünetelni fog ebben az időszakban?
5375. kérdés 1968 előtt született gyermekek figyelembevétele szolgálati idő számításánál
Érdemes kérni a nyugdíj újbóli megállapítását egy 1936-ban született nő esetében, aki közel 30 év szolgálati időt szerzett, majd rokkantnyugdíjas lett, és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor elutasító választ kapott, amikor kérte az öregségi nyugdíj megállapítását a négy, 1968 előtt született gyermeke után járó időszak beszámításával? Amennyiben igen, akkor hogyan szerezhetők be a születési anyakönyvi kivonatok, illetve milyen módon igazolható a gyermekek születése?
5376. kérdés Passzív táppénz időtartamának figyelembevétele jogosultsági időként
Valóban nem számít be a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges 40 év jogosultsági időbe a passzív táppénz folyósításának időtartama? Melyik az a jogszabály, ami ezt szabályozza?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére