287. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. október 27.

TARTALOM

4869. kérdés Sérelemdíj
Milyen közteherviselési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak a bíróság által megítélt, illetve a munkáltató és a munkavállaló egyezségén alapuló sérelemdíj után? Le kell vonni a munkavállalói közterheket ebből a juttatásból? Keletkezik-e a sérelemdíj után a magánszemélyt terhelő különadó-fizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4870. kérdés Francia állampolgárságú ügyvezető
Helyesen jár el az a vállalkozás, amely a francia állampolgárságú ügyvezetőjének magyarországi jövedelmeiből csak személyi jövedelem­adót von le, tekintettel arra, hogy az ügyvezető Franciaországban és Olaszországban is végez munkát, biztosításának helye Franciaországban van, és erről A1 igazolással rendelkezik? A cég sem szo­ciális hozzájárulási adót, sem egészségügyi hozzájárulást nem fizet.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4871. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő személy vállalkozói tevékenysége
Hogyan kell figyelembe venni a 7-es adószámmal folytatott vállalkozó tevékenységből származó bevételét a kereseti korlát számításánál egy rokkantsági ellátásban részesülő személy esetében? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben a vállalkozási tevékenység után?
4872. kérdés Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése
Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
4873. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalók
Milyen járulékokat kell fizetnie egy kis­adózó egyéni vállalkozásnak egy havi 20 ezer forint megbízási díjjal foglalkoztatott személy, illetve egy tanulószerződéssel alkalmazott tanuló után? Visszaigényelheti a vállalkozás a tanulóval kapcsolatos költségeit abban az esetben, ha nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére?
4874. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozó jogosultsági ideje
Valóban nem szerez jogosultsági időt az a rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó nő, aki a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta, és még 14 hónapja hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz?
4875. kérdés Táppénzben részesülő evás egyéni vállalkozó
Milyen járulék fizetésére kötelezett az az egyéni vállalkozó, aki a harmadik negyedévre vonatkozóan jelentős evaalappal rendelkezik, de egyébként május hónaptól előreláthatóan az év végéig táppénzben részesül? Hogyan alakulna ugyanezen vállalkozó járulékfizetése, ha mindezek mellett rendelkezne heti 36 órát elérő foglalkoztatással?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4876. kérdés Megbízott adómentes juttatása
Adható adómentes juttatásként iskolarendszeren kívüli OKJ-s tanfolyamhoz támogatás egy megbízási díjban foglalkoztatott személy részére?
4877. kérdés Gyám házastársának családi adókedvezménye
Engedélyezheti év közben a munkáltató a családi adókedvezmény közös érvényesítését annak a munkavállalójának az esetében, akinek a felesége a hatéves vér szerinti unokája gyámjaként érvényesítette eddig a kedvezményt, de megszűnt a munkaviszonya? A gyermek a feleség első házasságából származik, tehát a munkavállaló nem a vér szerinti nagyszülője. A gyermek után a családi pótlékot a feleség részére folyósítják.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4878. kérdés Várandós anya biztosítási jogviszonya
Van valamilyen előnye, ha még a szülés előtt biztosítási jogviszonyt létesít az a várandós fiatalasszony, aki jelenleg alap ápolási díjat kap a nagyszülője gondozására tekintettel, de ezt a szülés előtt vissza fogja mondani, más biztosítási jogviszonya pedig nincs? Az anya tudja, hogy az első gyermekre tekintettel csak GYES-t kaphat, de jogosult lehet esetleg egyéb ellátásra, ha a GYES alatt újra gyermeket vár?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4879. kérdés Táppénz összege
Hogyan kell kiszámolni a táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. január 19-től áll munkaviszonyban az első munkahelyén havi 250 000 forint összegű munkabérért, és 2015. augusztus 28-tól szeptember 11-ig keresőképtelen volt? A munkavállaló 2015. február 6-tól 9-ig, április 28-tól május 8-ig és augusztus 28-tól szeptember 3-ig betegszabadságon volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4880. kérdés Nyugdíjas munkavállaló szabadsága, betegszabadsága
Hogyan kell elszámolni a 2015. július 24-től 2015. augusztus 7-ig tartó betegszabadság idejére járó munkadíjat, és összesen hány nap beteg­szabadság számolható el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. március 8-ig rokkantnyugdíjasként heti 40 órás munkaviszonyban dolgozott, ekkor teljes jogú öregségi nyugdíjas lett, és 2015. március 10-től nyugdíjasként heti 34 órás munkaviszonyban végez munkát hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órában? A dolgozó részben órabéres, részben teljesítménybéres. Évente hány nap rendes szabadság illeti meg ugyanezt a munkavállalót a heti 34 órás munkaviszonya alapján?
4881. kérdés 40 év jogosultsági idő
Beleszámít a 40 év jogosultsági időbe a szakmunkástanulóként végzett nyári szakmai gyakorlat ideje?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4882. kérdés Özvegyi nyugdíj feléledése
Feléled az özvegyi nyugdíj annak az 1953. november 3-án született özvegynek az esetében, akinek a férje 2000. március 31-én hunyt el, egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott és 2011. január 1-jétől a 40 éves munkaviszonyára tekintettel teljes öregségi nyugdíjban részesül? A férj halálának idején a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 62 év volt, amit 2015. november 3-án betölt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4883. kérdés Nyugdíjas pedagógus munkavállalása
Visszamehet tanítani a korábbi munkahelyére a nyugdíja mellett egy pedagógus anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4884. kérdés Biztosítási jogviszony
Hogyan kaphat információkat a korábbi biztosítási jogviszonyairól egy magánszemély abban az esetben, ha feltételezi, hogy a foglalkoztatói nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4885. kérdés Adategyeztetési eljárás
Kérhető e-mailen keresztül az adategyeztetési eljárás lefolytatása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére