277. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. április 28.

TARTALOM

4707. kérdés Társas vállalkozó FEOR-száma
Milyen FEOR-számmal kell bejelenteni azt a társas vállalkozót, aki ügyvezetői jogkörrel rendelkezik, személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, és járulékait társas vállalkozóként a garantált bérminimum után fizeti meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4708. kérdés Egyszemélyes kft. tulajdonosának jogviszonya
Helyesen történik a jogviszonyok meghatározása, illetve bejelentése annál az egyszemélyes kft.-nél, amelynek a tulajdonosa alapítói határozat alapján tagi jogviszonyban művezetőként közreműködik a cég tevékenységében, ügyvezetőként viszont nem vesz fel jövedelmet, így ezt a tevékenységet semmilyen jogviszonyban nem jelenti be? A társasági szerződés nem rendelkezik a személyes közreműködésről.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4709. kérdés Beltag járulékfizetési kötelezettsége GYES folyósítása alatt
Mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól a GYES folyósítása alatt egy betéti társaság beltagja, aki 2015. február 9-ig heti 36 órát elérő munkaviszony melletti társas vállalkozó volt, 2015. február 10-től pedig főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül, a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen nem közreműködik, a munkaviszonyban történő üzletvezetését pedig a társasági szerződés nem engedi? Számszerű példával levezetve mit jelent az a szabályozás, mely szerint a járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azzal az időszakkal, amely alatt a társas vállalkozó GYES-ben, GYED-ben részesül?
4710. kérdés Német ügyvezető közterhei
Milyen egyéni járulék, illetve személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett egy megbízási jogviszony keretében ügyvezetői tevékenységet végző német állampolgár, aki Németországban munkaviszony keretében végez munkát? Az ügyvezető díjazása a minimálbér összegének többszöröse.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4711. kérdés Mezőgazdasági őstermelő közterhei
Helyes, ha csak a havi 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg az a 42 éves családi gazdálkodó, aki megszüntette a munkahelyét, és főfoglalkozásúként végzi a gazdálkodási tevékenységet, vagy be kell jelentkeznie, mint főfoglalkozású őstermelő, esetleg a múlt évi bevétel 20 százaléka után kell megfizetnie az egészségbiztosítási, valamint a nyugdíjjárulékot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4712. kérdés Ügyvezetés ápolási díj mellett
Elláthatja továbbra is az ügyvezetői teendőket egy betéti társaság beltagja, aki idős, beteg nagynénje ápolását végzi, és ápolási díjat szeretne igényelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4713. kérdés Vállalkozók munkanélküli-ellátása
Jogosult munkanélküli-ellátásra egy egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a tevékenységét? A társas vállalkozónak meg kell szüntetnie a tagsági jogviszonyát, ha munkanélküli-ellátást szeretne igényelni?
4714. kérdés Szülés GYED alatt
Van valamilyen mód arra, hogy szülése esetén jogosult legyen pénzbeli ellátásokra az a kismama, aki 2012. július 1-jétől egyéves határozott idejű munkaviszonyban állt egy betéti társaságnál, 2013 júniusában szülte meg első gyermekét, akire tekintettel 2015. június 20-ig GYED-ben részesül, és ez év májusára várja második kisbabáját? Érdemes esetleg bejelenteni a családi vállalkozásba akár egy nagyobb összeggel is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4715. kérdés GYED-jogosultság ikergyermekek esetén
Jogosult GYED-re az a munkavállaló, aki 2014. április 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte 2014. február 1-jétől március 31-ig nem volt biztosítási jogviszonya, 2013. szeptember 2-től 2014. január 31-ig pedig biztosítási kötelezettséggel járó megbízási jogviszonyban dolgozott? A dolgozónak 2015. január 20-án ikrei születtek. Amennyiben jogosult az ellátásra, mennyi időre illeti meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4716. kérdés Több munkáltatónál dolgozó munkavállaló táppénze
Milyen adatokat kell bekérnie a másik munkáltatótól annak a kifizetőhelyet üzemeltető foglalkoztatónak, amelynek 2012. október 1-jétől napi 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalója 2013. április 1-jétől rendelkezik egy másik napi 4 órás részmunkaidős munkahellyel is, és a dolgozó 2015. április 19-től jelenleg is keresőképtelen? A dolgozó a keresőképtelenség első napjától táppénzre jogosult, mert a betegszabadságát már kimerítette.
4717. kérdés GYÁP alapja GYES-ről visszatérő munkavállaló esetében
Milyen jövedelem alapulvételével állapítható meg a GYÁP annak az édesanyának az esetében, aki 2003. január 27-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2012. december 20-tól 2013. december 19-ig táppénzt kapott, 2013. december 20-tól beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, 2014. október 8-tól a GYES folyósítása mellett visszatért dolgozni, és 2015. március 19-től március 27-ig GYÁP-ot igényel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4718. kérdés Árvaellátásban részesülő munkavállaló járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetni egy árva­ellátás mellett dolgozó 22 éves női munkavállaló után, aki jelenleg felnőttoktatásban is részt vesz? A nyugdíjasokra vonatkozó jövedelemkorlát, illetve egyéb szabályozások figyelembe vehetők ebben az esetben?
4719. kérdés Felmondási védelem
Mennyiben érinti a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségét a várandóssággal, valamint az emberi reprodukciós eljárással mint felmondási tilalmakkal összefüggésben hozott alkotmánybírósági döntés, a 17/2014. AB határozat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4720. kérdés Fizetés nélküli szabadság
Milyen jogkövetkezményekkel jár egy 9 éve a cégnél dolgozó munkavállaló kérésére külföldi munkavégzés miatt engedélyezett 4 hónapos fizetés nélküli szabadság? A dolgozó erre az időszakra megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Hogyan kell elszámolni a felmondási időt és a végkielégítést a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén? Köteles a cég ugyanabban a munkakörben, munkabérrel, munkaidőben foglalkoztatni, mint a fizetés nélküli szabadság előtt? A munkavállaló a kérelmében nem tért ki ezekre a kérdésekre.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére