274. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. március 17.

TARTALOM

4663. kérdés Külföldi magánszemélyek kötelezettségei és jogosultságai
Egy kínai állampolgárságú tanárnő 2009-től folyamatosan Budapesten, a Konfucius Intézetben dolgozik, kiküldetés keretében. A kiküldetése még előreláthatóan további 2 évig tart. Kiskorú gyermeke vele együtt Magyarországon tartózkodik, és általános iskolai tanulmányokat folytat. A tanárnő Magyarországon saját tulajdonú lakással rendelkezik, amely az ő és gyermeke itteni bejelentett lakóhelye is egyben. A 76 éves kínai állampolgárságú nagymama (kínai nyugdíjas) szintén velük együtt Magyarországon él, mindhárman tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Hogyan alakulnak a társadalombiztosítási kötelezettségek és jogosultságok?
4664. kérdés Egyszemélyes kft. külföldön biztosított ügyvezetője
Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetőjének abban az esetben, ha külföldön főállású alkalmazottként biztosított, és erről A1-es igazolással is rendelkezik? Valóban nem kell beadni a '08-as bevallásokat? A magyar cég továbbra is működik, bevételszerző tevékenységet végez, és alkalmazottal nem rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4665. kérdés Munkaviszony megszűnését követően kifizetett hallgatási díj
Milyen adó- és járulékterhei vannak a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett hallgatási díj azon részének, amely a munkaviszony megszűnése után 6 hónapon keresztül havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre? Biztosítottnak tekinthető a munkavállaló ez alatt az időszak alatt? A hallgatási díj másik részét a munkaviszony megszűnésekor fizették ki a munkavállaló részére.
4666. kérdés Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja
Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy - a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
4667. kérdés Megváltozott munkaképességű személy
A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapítása során tekinthető megváltozott munkaképességű személynek a 2011. évi CXCI. tv. d) pontja értelmében az a munkavállaló, aki a cukorbetegsége miatt súlyos fogyatékossági adókedvezményben részesül? A dolgozó állapotát az orvosszakértői bizottság véglegesnek minősítette.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4668. kérdés Keresőtevékenység rokkantsági ellátás mellett
Elveszítheti a rokkantsági ellátásra való jogosultságát az a személy, aki a bérjövedelme mellett osztalékjövedelmet szerez, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó szabályok szerint adózó jövedelmet realizál?
4669. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő kereseti korlátja
Hogyan határozza meg a rá vonatkozó kereseti korlátot egy rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő?
4670. kérdés Egyéni vállalkozó csecsemőgondozási díja és GYED-e
Valóban van olyan változás 2015-től, hogy ha egy egyéni vállalkozó édesanya vállalkozóként bevétellel rendelkezik, akkor megszűnik a csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re való jogosultsága?
4671. kérdés Megbízási jogviszonyban közreműködő tag közterhei
Helyesen jár el az a kétszemélyes kft., amely az egyik ügyvezetésre nem jogosult, megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködő tagja után semmilyen járulékot nem fizet, tekintettel arra, hogy semmilyen díjazásban nem részesül? A tag máshol nem rendelkezik semmilyen jogviszonnyal, ezért saját maga után megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4672. kérdés Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó bevétele
Kell valamilyen járulékot fizetni abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozó 2014. augusztus 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de 2015 márciusában egy korábban kibocsátott számla ellenértékeként bevételt realizál? Kell nyilatkozni a kifizető részére a vállalkozás szüneteltetéséről?
4673. kérdés Minimálbér és garantált bérminimum
Mi alapján dönthető el, hogy a minimálbér vagy a garantált bérminimum jár egy adott munkakörben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4674. kérdés Gyermek születésekor járó pótszabadság

Jogosult az 5 nap "apaszabadságra", illetve a gyermek után járó 2 nap pótszabadságra az a munkavállaló, akinek gyermeke született élettársától, akivel sem az állandó, sem az ideiglenes lakcíme nem egyezik meg, de együtt élnek albérletben? A gyermek születésekor nem került az apa nevére, valószínűleg nem tudták még elintézni az apaságot elismerő nyilatkozatot.

Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4675. kérdés Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló táppénze
Jogosult lesz táppénzre a munkaidőkeretet követő pihenőnapokra az a munkavállaló, aki a 2014. július 1-jétől 2014. december 31-ig tartó hathavi munkaidőkeretére előírt munkaidőt december 18-án teljesítette, ezért december 19-től már nincs beosztva, mert a munkaidőkeret alatt összegyűlt pihenőnapjait kapja meg, és 2014. de­cember 1-jétől december 17-ig betegszabadságon volt? A munkavállaló betegsége előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, és a 2015. január 1-jétől 2015. június 30-ig tartó munkaidőkeret kezdetétől ismét lenne munkavégzési kötelezettsége.
4676. kérdés Baleseti táppénz alapja I.
Mi lesz a baleseti táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. december 12-én létesített munkaviszonyt a munkáltatónál, és 2015. január 8-án balesetet szenvedett? A munkavállaló ezt megelőzően semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezett.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4677. kérdés Baleseti táppénz alapja II.
Mi lesz a baleseti táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2013. szeptember 2-től 2014. június 30-ig tanulószerződés, 2014. július 1-jétől pedig munkaszerződés alapján dolgozik a cégnél, és 2015. január 27-én üzemi balesetet szenved? Figyelembe vehető a tanulószerződés időszaka ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4678. kérdés Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló
Teljes jogú öregségi nyugdíjnak minősül a negyven év jogosultsági idő alapján nyugdíjba vonult nők ellátása? Figyelembe kell venni a kereseti korlátként a mindenkori minimálbér tizennyolcszorosát abban az esetben, ha egy cég részmunkaidőben szeretné foglalkoztatni a kedvezményes nyugdíjban részesülő nőt? Amennyiben van kereseti korlát, figyelembe kell venni a jutalom összegét a számításkor?
4679. kérdés Öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása
Valóban van lehetőség az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítására?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére