269. Társadalombiztosítási Levelek / 2014. november 25.

TARTALOM

4573. kérdés Kft. vezető tisztségviselőjének külföldi tartózkodása
Terheli-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség egy kft. tagját, aki a vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el, és a közeljövőben fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni, mert turistaként 6 hónapra külföldre utazik? A magánszemély az egészségügyi ellátása biztosításának céljából egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére bejelentkezik a NAV-hoz, és megfizeti a havi 6810 forint összegű járulékot.
4574. kérdés Erdőbirtokossági társulat vezető tisztségviselője
Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy erdőbirtokossági társulat nyugdíjas vezető tisztségviselője? Be kell jelenteni a NAV-hoz a vezető tisztségviselő jogviszonyát, illetve kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére?
4575. kérdés Kft. GYED-en lévő ügyvezetője
Kell-e jövedelmet kivennie, illetve járulékot fizetnie egy kétszemélyes kft. ügyvezetőjének, aki nem tagja a társaságnak, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg GYED-en van?
4576. kérdés Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonya
Helyesen járt el az egyszemélyes kft. ügyvezetője jogviszonyának meghatározásában a cég 2009 és 2011 között, ha a vezető tisztségviselő a feladatok ellátásáért nem vett fel jövedelmet, a bejelentése pedig személyesen közreműködő tagi jogviszonyként történt, tekintettel arra, hogy a cégben művezetőként tevékenykedett? A személyes közreműködési kötelezettség nem szerepelt a társasági szerződésben.
4577. kérdés Ügyvezető járandóságainak letiltása
Figyelembe kell venni az osztalékelőleget a végrehajtás alá vonandó alapba abban az esetben, ha egy kft. tagi jogviszonyban álló ügyvezetőjének a munkabérét, illetményét, egyéb járandóságait bírósági végzéssel letiltották?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4578. kérdés Tanulmányi támogatás
Adó-, illetve járulékköteles jövedelemnek számít egy kft., valamint nappali tagozatos egyetemi hallgatók között létrejött tanulmányi szerződés alapján fizetett tanulmányi támogatás abban az esetben, ha a támogatottak vállalják, hogy a kötelező szakmai gyakorlatot a támogatónál teljesítik, a szakdolgozatot a támogatónál készítik el, illetve a tanulmányok befejezését követően a támogatónál munkaviszonyt létesítenek legalább a támogatás időtartamával megegyező időre? A tanulmányok ideje alatt a támogatott folyamatosan kapcsolatot tart a támogató által kijelölt mentorokkal. A tanulmányi támogatás összege a tanulmányi eredményektől függően maximum havi 75 000 forint. Be kell jelenteni a diákokat a 'T1041-es nyomtatványon?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4579. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény
Kell igazolást kérni a NAV-tól abban az esetben, ha a munkáltató egy 25 év alatti pályakezdő munkavállalót vesz fel a céghez, vagy a 14,5 százalékos szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény automatikusan igénybe vehető?
4580. kérdés Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Jogosult lehet visszamenőlegesen 6 hónapra a rokkantsági ellátásra az a munkavállaló, aki hónapok óta krónikus betegségben szenved, és 2015. január 15-én éri el az utolsó 5 éven belül előírt 1095 napi szolgálati időt az ellátás megállapításához? Az igénylés beadásának napján állhat még munkaviszonyban, részesülhet táppénzben vagy munkanélküli-ellátásban? Milyen rendszeres pénzellátás folyósítása akadályozhatja meg a rokkantsági ellátásra való jogosultságot? Milyen közterhekkel, illetve kedvezményekkel számoljon a vállalkozás, amennyiben tovább foglalkoztatja a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalót?
4581. kérdés 1956-ban született nő
Milyen lehetőségei vannak annak az 58 éves nőnek, aki 1975 óta folyamatosan dolgozik, 2015 nyarára rendelkezni fog a 40 év szolgálati idővel, amelyből több mint 35 év keresőtevékenységgel járó jogviszony lesz, de 1997-2001 között őstermelőként dolgozott, amit nem számítanak bele a szolgálati időbe, annak ellenére, hogy megállapodás alapján fizette a 30 százalékos nyugdíj- és a 11,5 százalékos egészségbiztosítási járulékot, valamint a havi 1800 forint egészségügyi hozzájárulást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4582. kérdés Szolgálati idő számítása
Miért nem minősül szolgálati időnek az 1992. január 1-jétől augusztus 31-ig tartó GYES időszaka annak a nőnek az esetében, aki a napokban kapta meg a szolgálati időről szóló határozatot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4583. kérdés Korhatár előtti ellátásban részesülő személy munkaviszonya
Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy korhatár előtti ellátásban részesülő személynek abban az esetben, ha betölti a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjra válik jogosulttá?
4584. kérdés Egyetemi hallgatói jogviszony
Érdemes utánajárnia a hallgatói jogviszonya fennállásának egy volt egyetemi hallgatónak, aki 1980 szeptemberétől 1981 februárjáig az ELTE hallgatója volt, de a tantárgyak többségéből sajnos megbukott? Szolgálati időnek minősül a hallgatói jogviszony ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4585. kérdés Szolgálati idő igazolása
Hogyan tudja bizonyítani a munkaviszonyát az az igénylő, aki 2014. október 1-jén töltötte be a nyugdíjkorhatárát, kérte a nyugdíj megállapítását, és kapott egy levelet, amely szerint a munkáltatója 1991-re vonatkozóan nem küldött adatszolgáltatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4586. kérdés Gyermekápolási táppénz
Valóban nem jogosult gyermekápolási táppénzre az a munkaviszonyban álló édesapa, akinek a 2013. június 16-án született gyermeke 2014. szeptember 8-tól október 10-ig beteg volt? Az édesanya nem dolgozik, GYED-ben részesül, és otthon gondozza a gyermeket. Az édesapa munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely elutasította a táppénzigényt, és azt a felvilágosítást adták, hogy csak abban az esetben járna az ellátás, ha az anya a GYED mellett dolgozna.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4587. kérdés Táppénz alapja, mértéke
Milyen időszak jövedelme alapján lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2014. március 24-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2009. szeptember 20-tól 2014. január 6-ig tartott, 2014. január 13-tól 2014. március 23-ig munkanélküli-ellátásban részesült, és 2014. augusztus 26-tól 2014. szeptember 14-ig keresőképtelen volt? Milyen mértékű táppénzre jogosult a munkavállaló, aki 2014. augusztus 26-27-re még betegszabadságot kapott?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4588. kérdés Főállású kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Mi alapján fogja kapni a 2014. július 15-én született gyermeke után járó ellátásokat egy 2012. március 1-jétől egyéni vállalkozóként biztosított édesanya, aki 2014 márciusától főállású kisadózóként fizeti a közterheket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4589. kérdés Részmunkaidős munkavállaló szabadsága
Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha napi 6 órára számolja el annak a GYES-ben részesülő munkavállalójának a szabadságát, akinek visszatérése után a korábbi napi 8 órás munkaszerződését napi 6 órásra módosították? A gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyülemlett szabadságot a munkavállaló a visszatérése után azonnal igénybe kívánja venni.
4590. kérdés Közalkalmazottak időarányos szabadsága
Hogyan járhat el az a nyári időszakban egy hónapon keresztül zárva tartó közművelődési intézmény, amelynél a foglalkoztatott közalkalmazottak részére ebben az időszakban kerül kiadásra az éves rendes szabadság, de több olyan közalkalmazott is áll az intézmény foglalkoztatásában, akinek közalkalmazotti jogviszonya 2014. évben keletkezett, és időarányos rendes szabadságuk mértéke kevesebb, mint az intézmény nyári zárásának időszaka?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4591. kérdés Éjszakai munka
Jogsértő a 3 év alatti gyermeket nevelő munkavállaló éjszakai foglalkoztatása abban az esetben, ha a dolgozó írásban kéri a munkáltatótól, hogy három műszakban dolgozhasson?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4592. kérdés Beteg gyermek után járó családi pótlék
Hogyan lehetséges az, hogy egy asztmás gyermek után alacsonyabb összegű családi pótlékot kapnak a szülők, mint az ugyanezen betegségben szenvedő szomszéd gyermek szülei?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére