265. Társadalombiztosítási Levelek / 2014. szeptember 23.

TARTALOM

4506. kérdés Megbízási jogviszony
Okozhat valamilyen problémát az a helyzet, ha egy egyszemélyes kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és így társas vállalkozóként biztosítottá vált, de a társasági szerződés nem tartalmazza a jogviszonyt? Végezhet egyéb tevékenységet a cégben megbízásos jogviszonyban, akár ingyen is? Ha igen, milyen járulékkötelezettség keletkezik ebben az esetben?
4507. kérdés Megállapodás alapján nyugdíj- járulékot fizető személy biztosítotti jogviszonya
Visszakaphatja a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot az a magánszemély, aki esetenként megbízási jogviszonyban végez munkát egy cégnek, ahol a díjazása meghaladja a minimálbér 30 százalékát, így ezekben az időszakokban biztosítottá válik? Érvényesíthető valamilyen módon a családi járulékkedvezmény a megállapodás alapján fizetett járulék vonatkozásában?
4508. kérdés Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott egyetemi hallgató bejelentése
Be kell jelenteni a 'T1041-es bejelentőlapon a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott egyetemi hallgatót, aki a 4 hetes kötelező szakmai gyakorlatát tölti, a díjazása 60 900 forint, azaz hetente a minimálbér 15 százalékát nem haladja meg? Hogyan kell bejelenteni a hallgatói jogviszonyt a '08-as nyomtatványon?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4509. kérdés Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló betegszabadsága
Jogosult lehet betegszabadságra a kötelező szakmai gyakorlat idején hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4510. kérdés Kiemelt ápolási díjban részesülő vállalkozó járulékai
Helyesen járt el az az egyéni vállalkozó, aki 2004 óta főállásúként folytatta a tevékenységét, de 2011 tavaszától édesapja ápolása miatt kiemelt ápolási díjat kap, ezért - több helyről kapott felvilágosítás alapján - ettől az időponttól kiegészítő tevékenységű vállalkozóként fizeti a közterheket? A vállalkozó 2014. január 1-jétől kis­adózóként is csak a 25 000 forintos tételes adót fizeti.
4511. kérdés GYES meghosszabbítása
Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
4512. kérdés GYÁP összegének megállapítása
Munkáltatóváltásnak tekintendő a táppénz összegének megállapításánál a ki- és belépés abban az esetben, ha a dolgozó több mint tízéves munkaviszonya 2014. április 4-én megszűnt, de ahol állást ígértek neki, ott mégsem sikerült elhelyezkednie, ezért 2014. május 2-ától ismét munkaviszonyban állt az eredeti munkahelyén, és 2014. május 28-tól 2014. június 6-ig beteg gyermekének ápolása címén GYÁP-igényt nyújtott be? Alkalmazni kell ebben az esetben Eb-tv. 48. §-ának (6/a) bekezdésében foglaltakat?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4513. kérdés Ellátások második gyermek születésekor
Második gyermekére tekintettel mi lesz az ellátások alapja annak a kismamának, aki 2012. május 30-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. április 19-től GYED-en van, és a foglalkoztatójánál munkát vállalna, amíg második várandóssága engedi? Második gyermekének születése 2014. december 28-ra várható.
4514. kérdés Osztószám munkaszüneti nap esetén
Mennyi osztószámmal kell számolni a baleseti táppénz számításánál abban az esetben, ha a cégnél az Mt. változása miatt olyan döntés született, hogy 2013. július hónaptól a havibéres dolgozóknál nem számolnak a munkaszüneti nappal, tehát a távolléti díjas idők számításánál csak a tényleges munkanapok számával osztanak, és azt felszorozzák a valóban munkában töltött napokkal? A havibér tartalmazza a munkaszüneti napra járó bért is. Az irányadó hónapban 2013 augusztusában például az érintett munkavállaló esetében két nap fizetett szabadság (csütörtök, péntek) volt, így kiesik 4 nap, augusztus 20-a pedig csütörtökre esett.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4515. kérdés Táppénz alapja GYED-ben részesülő munkavállaló esetén
Mi lesz a táppénz alapja és hány napra lesz jogosult az ellátásra az az édesanya, aki 2007. október 30-tól áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, 2010. április 29-től 2012. május 13-ig az első gyermeke után TGYÁS-ban, majd GYES-ben részesült, 2012. május 14-től 2012. december 25-ig veszélyeztetett terhes volt, valamint a második gyermeke után 2012. december 26-tól 2014. december 26-ig TGYÁS-t kapott, és GYED-re jogosult, de a GYED folyósítása mellett 2014. július 1-jétől munkába állt, július 1-2-ig fizetett szabadságát veszi igénybe, 2014. július 3-tól pedig veszélyeztetett terhesként keresőképtelen, és táppénzt igényel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4516. kérdés Táppénz elszámolása megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállaló esetén
Hogyan kell elszámolni a táppénzt és a munkabért annak a munkavállalónak az esetében, aki megszakítás nélküli munkarendben dolgozik, hétfő, kedd, szerda, valamint vasárnap volt a beosztás szerinti munkanapja, a többi pihenőnap, már kimerítette a 15 nap betegszabadságot, és a keresőképtelenségi igazolása hétfőtől vasárnapig szól? 7 nap táppénzre jogosult ebben az esetben, vagy csak a beosztás szerinti 4 napra, és akkor a másik 3 napra nem jogosult díjazásra, mert az pihenőnapnak számít?
4517. kérdés Nyugdíjrögzítés
Élhet a nyugdíjrögzítés lehetőségével az az 1952. január 23-án született személy, aki rendelkezik 40 év szolgálati idővel, de a nyugdíjkorhatár elérésekor nem szeretné igénybe venni a nyugellátást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4518. kérdés Szolgálati idő megváltása
2014-ben meg lehet váltani a nyugdíjhoz hiányzó éveket?
4519. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló öregségi nyugdíja
Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki 2014 novemberében tölti be a 62. életévét, és jelenleg rokkantnyugdíjasként dolgozik?
4520. kérdés Társadalombiztosítási egyéni számla
Hol tudja megtekinteni egy magánszemély, hogy az egyéni nyugdíjszámláján milyen összeget tartanak nyilván?
4521. kérdés Egészségügyi szakiskolai tanulmányok figyelembevétele szolgálati időként
Mikor lehet a nyugdíj megállapítása során elismerni az egészségügyi szakiskolában töltött tanulóéveket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére