257. Társadalombiztosítási Levelek / 2014. április 29.

TARTALOM

4376. kérdés Többes jogviszony kisadózó vállalkozás esetén
Helyesen jár el az a kft., amely nem jelenti be a személyesen közreműködő tagját, tekintettel arra, hogy a tag egy betéti társaság beltagjaként 2013. január 1-jétől főállású kisadózóként fizeti a közterheket? Mindkét társaság működik, bevételei, valamint költségei is vannak, és alkalmazottat nem foglalkoztat. Érdemes lenne esetleg a kft.-ben heti 36 órás munkaviszonyban foglalkoztatni, a bt.-ben pedig nem főállású kisadózóként?
4377. kérdés Ügyvezető külföldi kiküldetése
A 10 százalékos nyugdíjjárulékon kívül kell valamilyen egyéb járulékot fizetni abban az esetben, ha egy kft. ügyvezetője külföldi kiküldetésre megy?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4378. kérdés Kisadózó vállalkozó jogállásának elbírálása
Hogyan kell elbírálni annak a kisadózó vállalkozónak a jogállását, aki eddig nem minősült főállásúnak, és a hónap közepén megszűnik a munka­viszonya, de a hó végéig még táppénzben részesül? Fizetheti erre a hónapra a 25 000 forintos tételes adót, vagy már az 50 000 forintot kell megfizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4379. kérdés Kft.-tagok utáni járulékok optimalizálása
Hogyan tudja optimalizálni egy kft. a két tagja utáni járulékfizetést abban az esetben, ha az egyik tag, aki az ügyvezetői feladatokat is ellátja, ténylegesen is közreműködik a cég tevékenységében, és máshol rendelkezik egy heti 30 órás munkaviszonnyal, a másik tag pedig az ügyviteli teendőket látja el a kft.-ben? Foglalkoztatható munkaviszonyban mindkét tag, vagy ha az egyik tag munkaviszonyban áll, akkor a másik már nem lehet saját maga munkáltatója?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4380. kérdés Ügyvezető járulékalapja
Hol található arra vonatkozóan konkrét jogszabályi hely, hogy az ügyvezetőként társas vállalkozónak minősülő tag esetében elég a minimálbér (2014-ben 101 500 forint) alapulvételével megfizetni a járulékokat, és nem kell a garantált bérminimumot figyelembe venni?
4381. kérdés Szolgálati járandóságban részesülő személy jövedelemkorlátja
Érdemes fellebbeznie annak a szolgálati járandóságban részesülő személynek, aki 2014. október havi megbízási díját 2014 decemberében kapta meg, és mivel ezzel az összeggel az éves jövedelme meghaladta a minimálbér 18-szorosát, bejelentést tett a nyugdíjfolyósítóhoz, illetve december havi ellátását visszafizette a jövedelemkorlát túllépése miatt, ezt követően pedig határozatot kapott a november-december havi járandósága visszafizetésére vonatkozóan is, mivel a NAV adatszolgáltatása alapján az került megállapításra, hogy a jövedelemkorlátot már október hónapban elérte?
4382. kérdés Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló járulékai, táppénze
Milyen járulékokat kell levonni a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalótól, illetve mit kell fizetnie a munkáltatónak ebben az esetben? Kaphat táppénzt a szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4383. kérdés Rokkantsági ellátás iránti igény beadása
Hogyan kell értelmezni a 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontját annak a munka­vállalónak az esetében, aki 2013 júliusában fejezte be az iskolai tanulmányait, szeptember 25-től november 15-ig munkaviszonyt létesített, de a rokkantsági ellátásra vonatkozó igényét csak január elején terjesztette elő, mert az orvosi szakvéleményt december közepén kapta meg? A kérelem benyújtása előtt közvetlenül kell rendelkezni legalább 30 nap egybefüggő biztosítási idővel, vagy a benyújtás előtt bármikor megszerezhető ez a jogviszony?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4384. kérdés Kártérítés késedelmi kamatának közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy volt munkavállaló részére a munkaviszony jogellenes megszüntetéséből adódóan elmaradt jövedelemre tekintettel a bíróság által megítélt kártérítési összeg késedelmi kamata után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4385. kérdés Internetszolgáltatás
Egyes meghatározott juttatásnak minősíthető az internet-előfizetés, illetve a mobiltelefonokra előfizetett internetcsomag az Szja-tv. 70. §-a szerint, vagy kizárólag a telefon-előfizetési díj és a percdíjak minősülnek ilyen juttatásnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4386. kérdés Egyéni ügyvéd szülése
Kell szüneteltetni az ügyvédi tevékenységet a TGYÁS és a GYED igénybevételének ideje alatt annak az egyéni ügyvédnek az esetében, aki várhatóan 2014. május 9-én fog szülni, de a terhességi-gyermekágyi segélyt már a szülést megelőzően igénybe kívánja venni? Mi történik akkor, ha szünetelteti a tevékenységét az ellátások igénybevétele alatt?
4387. kérdés Második gyermek születése
Jogosult lesz egyidejűleg a GYED-re és a TGYÁS-ra az az édesanya, akinek első gyermeke 2012. április 5-én született, a második gyermek születésének várható időpontja pedig 2014. január 20-a volt, de 2013. december 30-án megszületett?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4388. kérdés TGYÁS alapja
Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2004. október 11-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, első gyermeke 2011. július 7-én született, a TGYÁS lejártát követően GYED-et kapott, 2013. július 8-tól GYES-ben részesült, és második gyermekét 2014. május 5-re várja? A munkavállaló szerződés szerinti jövedelme 273 000 forint. Valóban igaz, hogy az ellátás nem lehet kevesebb a korábban folyósított összegnél?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4389. kérdés Ellátások második szülés esetén
A munkavállaló 2010. március 1-jétől áll alkalmazásban jelenlegi munkahelyén, első gyermeke születésétől 2012. október 8-tól TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesült, 2013. december 2-án visszament dolgozni, és egyidejűleg lemondott a GYED-ről, amelynek továbbfolyósítását kérte 2014. január 1-jétől, 2014. április 3-án pedig megszülte második gyermekét. Az első gyermek betegségére tekintettel az apa 2014. március 3-tól március 21-ig keresőképtelen volt. Az édesanya részére a GYED-et a korábban megállapított összegben folyósítja a kifizetőhely. Jár GYÁP az apának, illetve milyen ellátásokra jogosult az édesanya?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4390. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő személy táppénze

Részesülhet táppénzben az a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantnak minősülő személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, komplex felülvizsgálaton még nem volt, jelenleg heti 20 órás munkaviszonyban áll egy cégnél, és keresőképtelen lett?

4391. kérdés Nők kedvezményes nyugdíja
Igénybe veheti a kedvezményes nyugdíjat, és ha igen, mikortól az az 1958. január 9-én született nő, aki 1972-től 1975-ig szakmunkástanuló volt, felszabadulása után 1975 júliusától 2006-ig ugyanannál a munkáltatónál dolgozott, 1982-től 1985-ig GYES-en volt, 2006. május 31-én megszűnt a munkája, 2006. augusztus 15-től rokkantnyugdíjas, és 2006. október 3-tól részmunkaidőben dolgozik?
4392. kérdés Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából
Milyen lehetőségei vannak annak a munka nélküli személynek, aki az aktív munkakeresés ellenére sem talál munkahelyet, de szeretné, ha ez az időszak valamilyen módon szolgálati időnek számítana?
4393. kérdés 1955-ben született egyéni vállalkozó öregségi nyugdíja
Mikor mehet el öregségi nyugdíjba egy 1955-ben született egyéni vállalkozó, akinek 50 százalékos egészségkárosodása van? Jelenleg a vállalkozása miatt nem részesülhet ellátásban.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4394. kérdés Jogosultsági idő
Egy év megszerzett jogosultsági időnek minősül a nők kedvezményes nyugdíja szempontjából egy betéti társaság beltagjának napi 4 órás munkaviszonyban történő munkavégzése? A beltag ápolási díjban részesül, és a munkabére 200 000 forint/hó.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4395. kérdés Családi pótlék szökésben lévő gyámolt gyermek után
Jogosult továbbra is családi pótlékra egy hivatásos nevelőszülő, akinek az egyik gyámolt gyermeke szökésben van?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére