237. Társadalombiztosítási Levelek / 2013. április 30.

TARTALOM

4059. kérdés Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai
Kell járulékot fizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után, aki főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti az 50 000 forint összegű tételes adót? A társaság 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkező beltagja az üzletvezető, de a bevételszerző tevékenységet a kültag végzi. Köthető vele heti 1-2 órás munkaszerződés?
4060. kérdés Kft. nyugdíjas ügyvezetője után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény
Adható az 55 év felettieket megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy kft. nyugdíjas tulajdonos ügyvezetője részére, aki feladatait megbízási jogviszonyban vagy munka­viszony keretében látja el?
4061. kérdés Kft.-tag szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye
Megilleti 2013-ban is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy kft. rokkantsági ellátásban részesülő tagját, aki 2012. július 1-jétől tagi jogviszonya alapján igénybe vette a kedvezményt, amely de minimis támogatásnak minősült, 2013. január 1-jétől viszont munka­viszony keretében, részmunkaidőben látja el a feladatait?
4062. kérdés Külföldi jogviszony igazolása
Elfogadható a külföldi jogviszony igazolásaként az E104 számú igazolás egy magyar társas vállalkozás ügyvezetője esetében, aki Ausztriában egyéni vállalkozóként biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, vagy csak az A1 jelű nyomtatvány megfelelő?
4063. kérdés Horvát állampolgárságú ügyvezető közterhei
Milyen biztosítási és járulékfizetési kötelezettség vonatkozik egy Magyarországon bejegyzett egyszemélyes kft. horvát állampolgárságú tulajdonos ügyvezetőjére, aki a társaság bevételszerző tevékenységében nem működik közre, magyar lakcímmel nem rendelkezik, és Horvátországban, illetve máshol semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4064. kérdés Magyar állampolgár malajziai megbízási jogviszonya
Hol kell megfizetnie a személyi jövedelem­adót, illetve melyik országban, és milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak a Magyarországon biztosítási jogviszonyban lévő magyar állampolgárnak, aki megbízás keretében Malajziában is munkát végez egy malajziai cég telephelyén? A magyar állampolgár Malajziában nem rendelkezik állandó lakóhellyel, egy évben 183 napnál kevesebbet tartózkodik kint, a megbízónak nincs semmilyen fióktelepe vagy leányvállalata Magyarországon, az éves megbízási díj pedig meghaladja a 10 000 USD-t. Mennyiben változtatna a helyzeten az a tény, ha a munkavégzés részben Malajziában, részben Magyarországon történne?
4065. kérdés Németországban munkát vállaló egyéni vállalkozó közterhei
Van valamilyen bejelentési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki Németországban munkaviszonyt létesít? Hogyan alakul a biztosítása és a járulékfizetése, ha az egyéni vállalkozása alkalmazottal továbbra is működik Magyarországon?
4066. kérdés Apát megillető munkaidő-kedvezmény
Jogosult lesz "apaszabadságra" az édesapa abban az esetben, ha a gyermeket az édesanya férjének nevére anyakönyvezték?
4067. kérdés Családi kedvezmény elvált szülők esetében
Érvényesíthető 2012. szeptember-de­cem­ber hónapokra a családi kedvezmény az apa adóbevallásában abban az esetben, ha honvédségi alkalmazásban áll, tartós kiküldetésben van, ahol két kiskorú gyermeke is vele él, akik külföldön járnak iskolába? Megosztásra kerül ebben az esetben a családi kedvezmény? A szülők elváltak, és 2012. augusztus hónaptól az édesanya a MÁK-nál tett nyilatkozatával kérte a családi pótlék felfüggesztését, ettől az időponttól az édesapa családtagi pótlékban részesül. Mi a teendő abban az esetben, ha az anya nem járul hozzá, hogy az adóazonosító jele az apa adóbevallásában feltüntetésre kerüljön?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4068. kérdés TGYÁS- és GYED-jogosultság második gyermek szülése esetén
Jár-e terhességi-gyermekágyi segély, illetve GYED a második gyermek után, és ha igen, mi lesz az ellátások alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2003. szeptember 15. óta dolgozik a munkáltatónál, 2011. január 27-től 2011. augusztus 23-ig táppénzben, 2011. augusztus 24-től 2012. február 7-ig TGYÁS-ban részesült, 2012. február 8-tól pedig GYED-et kap, amelyre 2013. augusztus 24-ig jogosult, és a szülés várható időpontja 2013. július hó? Az ellátások alapja a 2010. évi jövedelem alapján 5649 forint/nap volt.
4069. kérdés Jövedelempótlék
2013-tól ki jogosult a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj után jövedelempótlékra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4070. kérdés Táppénz határozott idejű munkaszerződés esetén
A 7 nap betegszabadság lejárta után jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki 2012. október 1-jétől áll a munkáltató alkalmazásában 2013. június 30-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel, munkaideje 2013. február 28-ig napi 6 óra volt, 2013. március 1-jétől pedig napi 4 óra, és 2013. március 4-én keresőképtelen állományba került? Amennyiben jogosult az ellátásra, mi lesz a számítás alapja? A dolgozó részére 2012. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig rehabilitációs ellátás került megállapításra.
4071. kérdés Nyugdíj összegének megállapítása
Mik a főbb szempontok a nyugdíj összegének megállapításánál? Az utolsó 5 év jövedelmi viszonyait veszik figyelembe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4072. kérdés Legkisebb öregségi nyugdíj összege
2013-ban mennyi az öregségi nyugdíj legkisebb összege, vagyis a minimálnyugdíj?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4073. kérdés Özvegyi nyugdíj összege
Mennyi az özvegyi nyugdíj akkor, ha egy nyugdíjas személy szintén nyugdíjas házastársa meghal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4074. kérdés Távolléti díj kiszámítása
Hogyan kell kiszámítani a távolléti díjat egy mezőgazdasági cég alkalmazottjánál, aki nem teljesítménybérben, hanem differenciált bérben dolgozik, és az elvégzett munka után kapja a munka­bérét? A dolgozó személyi alapbére a garantált bér órabére és az utolsó 6 hónapban túlórát is kapott.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4075. kérdés Részmunkaidős nyugdíjas munkavállaló szabadsága
Mennyi szabadság illeti meg a heti 5 órás részmunkaidőben dolgozó nyugdíjas munkavállalót?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére