236. Társadalombiztosítási Levelek / 2013. április 16.

TARTALOM

4041. kérdés Vezető tisztségviselő munkaideje
Meg kell fizetni társas vállalkozóként a minimumjárulékot egy kétszemélyes kft. ügyvezető tagja után, aki tevékenységét heti egyórás munka­viszony keretében végzi, és emellett egyéni vállalkozóként megfizeti a főállású kisadózókra előírt havi 50 000 forint tételes adót?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4042. kérdés Külföldön tartózkodó beltag közterhei
Meg kell fizetnie az szja-t és a járulékokat a minimálbér után egy betéti társaság beltagjának, aki tartósan külföldön tartózkodik, ahol nincs bejelentett jogviszonya, de fizet maga után egészségbiztosítási járulékot? A társaság ténylegesen nem működik, nincs bevétele és kiadása, és természetesen a tag sem vesz fel semmilyen jövedelmet.
4043. kérdés Többes jogviszonyú ügyvezető közterhei
Melyik cégben és milyen összegű járulékokat kell megfizetnie annak a személynek, aki egy kft.-ben 36 órás munkaviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, további két kft.-ben ügyvezető, valamint egy betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja? Ügyvezetésen kívül személyesen egyik cégben sem közreműködő. Jövedelmet csak a munkaviszonya alapján vesz fel, a többi cégben nem. Hogyan változik a kötelezettsége, ha valamelyik cégben személyesen is közreműködik?
4044. kérdés Izraeli állampolgárságú ügyvezető közterhei
Keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. tulajdonos ügyvezetője után abban az esetben, ha a cégből semmilyen jövedelmet nem vesz fel? A tulajdonos Izraelben nyugellátásban részesül.
4045. kérdés Ausztriában élő ügyvezető közterhei
Hogyan alakul a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettsége annak a magyar magánszemélynek, aki egy magyar társaság 50 százalékos tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, és Ausztriában telepedett le a családjával, ahol eltartottként válik biztosítottá a férje által megfizetett járulékok alapján? Mindkét államban rendelkezik lakóhellyel, de Magyarországon évente maximum 60 napot tartózkodik, amely a cég ügyeinek lebonyolításához szükséges.
4046. kérdés Kültag jogállása
Dolgozhat a minimálbér 30 százaléka alatti megbízási díjért egy betéti társaság korhatár előt­­ti ellátásban részesülő kültagja, ha nem kíván biztosítási időt szerezni, és csak azért vesz részt a társaság tevékenységében, mert ő rendelkezik a működéshez szükséges szakképzettséggel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4047. kérdés Árvaellátásban részesülő gyermek munkavállalása
Van valamilyen idő-, illetve kereseti korlát abban az esetben, ha egy nappali tagozatos, árvaellátásban részesülő fiú munkát vállal?
4048. kérdés Hallgatói munkadíj

Milyen járulék-, illetve adókötelezettség terheli a munkáltatót és a hallgatót a havi 65 000 forint összegű hallgatói munkadíj után? Vonatkozik rá a 25 év alattiak kedvezménye?

4049. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény GYES lejárta után
Mennyi időre és milyen mértékben vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. október 28-ig részesült GYES-ben, és 2010. június 1-jétől munkaviszonyt létesített?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4050. kérdés Banki tartozás levonása családi pótlékból
Jogosult levonni a bank a tartozás összegét a családi pótlékból?
4051. kérdés Közalkalmazottak öregségi nyugdíjának szüneteltetése
Mi a lényege a közszolgálatban dolgozókra vonatkozó új nyugdíjszabályoknak? Vonatkozik az új szabályozás a polgármesteri hivatalnál dolgozókra, a megbízási szerződés alapján munkát végző személyekre, illetve a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalókra? Foglalkoztathatók munkaviszonyban 2013. július 1-jétől az addig köztisztviselői jogviszonyban álló dolgozók? A köztisztviselőkre is alkalmazni kell a 2012. évi V. tv. 19/B. §-át?
4052. kérdés Betegszabadság határozott idejű munkaviszony esetén
Jogosult a 15 nap betegszabadságra az a munkavállaló, akinek a határozott idejű munkaszerződése 2013. március 31-én jár le, és 2013. február 7-től keresőképtelenné vált, vagy arányosítani kell a napokat? A keresőképtelenség kódja "8".
Kapcsolódó tárgyszavak:
4053. kérdés Jövedelempótlék
Jogosult lesz továbbra is jövedelempótlékra az a munkavállaló, aki 2011. december 17-től GYED-ben részesül napi 3640 forint összegben, és 2012-ben jogosult volt az ellentételezésre? A munkavállaló 2011. évre adójóváírást vett igénybe, a családi adókedvezményt a férj igényelte 2 gyermek után. A dolgozó jelenleg 3. gyermekével várandós, így már 3 gyermek után jogosultak családi adókedvezményre, amelyet megosztva vesznek igénybe, az igénylő 110 000 forint havi összegben.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4054. kérdés 1951-ben született, korhatár előtti ellátásban részesülő orvos
Kaphatja továbbra is a nyugdíjat, ha folyamatosan dolgozik, vagy áprilisban választania kell annak az 1951-ben született, egyéni vállalkozóként működő, területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosnak, aki a munkája mellett 2008 óta részesül előrehozott öregségi nyugdíjban, és 1975 óta folyamatos a jogviszonya?
4055. kérdés 1950-ben született férfi nyugellátása
Megilleti a 0,5 százalékos nyugdíjemelés az 1950-ben született nyugdíjas férfit, akinek a nyugellátását 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátássá alakították, ha munkaviszonyban dolgozott, és megfizette az előírt járulékokat? Az érintett 2012. évben a 62. életéve betöltésekor kérte a nyugdíj újbóli megállapítását, amit elutasítottak, tekintettel arra, hogy 2012-ben nem szerzett 365 nap szolgálati időt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4056. kérdés 1954-ben született férfi nyugellátása
Mikor mehet nyugdíjba egy 1954. november 25-én született férfi, aki 1969 júliusa óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, 1972. június 12-től a MÁV-nál dolgozik, 10 és fél évet töltött korkedvezményes munkakörben, vonatvezető beosztásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4057. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavállalása
Milyen feltételekkel vállalhat munkát 2013-ban az a rehabilitációs ellátásban részesülő személy, aki 2011. december 31-ig szociális járadékban részesült?
4058. kérdés GYES figyelembevétele szolgálati alapként
Figyelembe veszik biztosítási időként a tartósan beteg gyermek ápolása miatt igénybe vett GYES időszakát az édesapa esetében? Milyen jövedelem kerül beszámításra a nyugdíj alapjába, ha az igénylőnek az ellátás időtartama alatt nincs egyéb jövedelme? Beleszámít a nyugdíj alapjába a GYES melletti munkaviszonyban megszerzett jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére