225. Társadalombiztosítási Levelek / 2012. szeptember 25.

TARTALOM

3855. kérdés -Korengedményes nyugdíjas kft.-tulajdonosok munkavégzése
Milyen módon közreműködhet egy kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozó kft.-ben a két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, akik 2011. december 31-én korengedményes nyugdíjba mentek, amelyet a cég fizetett ki? A kft.-ben az egyik tulajdonos felesége az ügyvezető, a másik tulajdonos felesége munka­viszonyban dolgozik, és ezenkívül van még egy alkalmazott. A cég a megbízási jogviszonyt gondolja megfelelőnek a két tulajdonos számára.
3856. kérdés Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya
Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
3857. kérdés Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai
Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
3858. kérdés Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozók bejelentése
Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége azoknak a társaságoknak, amelyekben társas vállalkozói jogviszonyban működnek közre heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező személyek? A cégek azt a tájékoztatást kapták, hogy minden biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonyt külön-külön be kell jelenteni.
3859. kérdés Napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott további jogviszonya
Hány órás megbízási szerződéses munkaviszonyt vállalhat el a napi 8 órás munkaviszonya mellett egy alkalmazott? Engedélyezhető ez?
3860. kérdés GYES-en lévő munkavállaló másodállása
Vállalhat másodállást egy jelenleg GYES-en lévő, napi 6 órás munkaviszonyban dolgozó személy úgy, hogy ez ne veszélyeztesse az ellátását? A munka egy amerikai cég újsághirdetésének szerkesztése lenne. Hogyan kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget ebben az esetben a másodállás után?
3861. kérdés Nyugdíjas személy külföldi jövedelmének adója
Hol és milyen mértékben kell megfizetnie a személyi jövedelemadót egy öregségi nyugdíjas személynek, akinek a külföldi munkavégzése meghaladja a 183 napot? Összevontan kezelik a jövedelmet, ha Magyarországon ingatlan-bérbeadásból is származik bevétele?
3862. kérdés Tőzsdei ügyletből származó jövedelem
Milyen járulékot kell megfizetnie annak a személynek, akinek kizárólag tőzsdei ügyletből származik jövedelme, tehát semmilyen módon nem biztosított?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3863. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő egyéni vállalkozó kivétje
Mennyi lehet a vállalkozói kivétje egy 1956-ban született egyéni vállalkozónak, aki 2002-től rokkantsági nyugdíjban részesült, amely 2012-ben rehabilitációs ellátássá változott, így főfoglalkozásúvá vált, és havi 108 ezer forint után fizeti a járulékait? Az ellátás összege 45 245 forint, amelyet a vállalkozó nem szeretne elveszíteni. Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a kiváltott rehabilitációs kártyája alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3864. kérdés Munkaviszony megszüntetése a foglalkoztató tevékenységének szüneteltetése esetén
Meg kell szüntetni a TGYÁS-ban részesülő munkavállaló munkaviszonyát abban az esetben, ha a foglalkoztató egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét? Amennyiben igen, milyen dátummal kell kiléptetni? Milyen jogviszonyban szerepel a továbbiakban az alkalmazott az egészségbiztosítási nyilvántartásban?
3865. kérdés Távollét díj számítása
Hogyan kell elszámolni a távolléti díjat a több műszakban dolgozó munkavállalók esetében 2012. július 1-jétől, illetve 2013. január 1-jétől?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3866. kérdés Túlvett szabadság visszavonása
Visszavonhatja 2012. július 1. után a munkáltató a munkavállaló által túlvett szabadságot, vagy le kell mondania a szabadság idejére kifizetett távolléti díjról?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3867. kérdés Közgyógyellátásra jogosultság
Megszűnik a második rokkantsági csoportba tartozó személyek alanyi jogú közgyógyellátásra való jogosultsága, ha az igénylőt rokkantnyugdíj-ellátásból átsorolták öregségi nyugdíjba?
3868. kérdés Jogosultság fogyatékossági támogatásra
Jogosult fogyatékossági támogatásra az 1. típusú cukorbeteg?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére