201. Társadalombiztosítási Levelek / 2011. augusztus 9.

TARTALOM

3448. kérdés Iskolarendszerű képzés átvállalása
Hogyan kell alkalmazni az iskolarendszerű képzés átvállalására vonatkozó jogszabályokat annak a munkavállalónak az esetében, aki 2010. október 4-től áll munkaviszonyban egy cégnél, 2006 őszétől egyetemi hallgató, a 2009/2010-es tanévben halasztott, 2010/2011-ben folytatta a tanulmányait, és az utolsó évre a munkáltatója tanulmányi szerződést kötött vele? Az alább idézett cikkrészletből melyik részt kell alkalmazni a munkavállalóra? "Az iskolarendszerű képzés 2011-ben felmerült költségének átvállalása esetén a munkáltató adókötelezettségét a következők szerint kell meghatározni: - Ha a képzés 2009. december 31-ét követően kezdődött, 2011-ben a 78 000 x 2,5 = 195 000 forint összeghatárig átvállalt költségnek megfelelő (195 000 x 1,19 = 232 050) adóalap után az adó 16 százalék, az ezt meghaladó rész 1,19-szerese után az adó 16 százalék, az egészségügyi hozzájárulás pedig 27 százalék. - Ha a képzés 2009. február 1.-december 31. között kezdődött, 2011-ben a 78 000 x 2,5 = 195 000 forint összeghatárig átvállalt költséget a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, a meghaladó rész 1,19-szerese után az adó 16 százalék, az eho 27 százalék. - Ha a képzés 2006. január 1.-2009. január 31. között kezdődött, 2011-ben a 400 ezer forint összeghatárig átvállalt költséget kell adóalapba nem számító tételként figyelembe venni, a meghaladó rész 1,19-szerese után az adó 16 százalék, az eho 27 százalék."
3449. kérdés Tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkás-tanuló bukása
Meg kell-e szüntetni a tanulószerződéses jogviszonyt, vagy továbbra is fennmaradhat a bejelentett jogviszonya annak a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulónak, aki megbukott a záróvizsgán, és legközelebb októberben tud pótvizsgázni?
3450. kérdés Egyszemélyes kft. tagjának biztosítási kötelezettsége
Hogyan kell megállapítani az egyszemélyes kft. tagjának biztosítási jogviszonyát, ha a cég alapítása óta nem rendelkezik más jogviszonyában biztosítási kötelezettséggel, a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre, és a kft. nem végez gazdasági tevékenységet? A tagnak sem megbízási szerződése, sem pedig más jogviszonyra irányuló szerződése nincs a céggel.
3451. kérdés Kijelentkezés az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól
Hogyan kell kijelentkezni az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3452. kérdés Külföldi sportolók ekhós adózása
Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
3453. kérdés Kiküldetés időtartama
Mit jelent az összeszámítás az Mt. kirendelésre vonatkozó szabályának értelmezésében, amely szerint a munkaadó éves szinten 44 napot, az összeszámítás szabályai szerint 110 napot rendelheti ki kiküldetési rendelvénnyel a munkavállalókat? Milyen járulékot kell fizetnie a cégnek a munkavállalónak kifizetett 44 napon túli kiküldetés esetén? Elszámolható-e költségként a 44 napon túli kiküldetés? Vonatkozik-e a 44 napos korlát a tagi jogviszonyban lévőkre is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3454. kérdés Külföldi állampolgárok foglalkoztatása harmadik országban
Milyen jogszabályok vonatkoznak a Magyarországon bejegyzett foglalkoztatóra abban az esetben, ha harmadik ország területén szeretnének amerikai és kínai állampolgárokat foglalkoztatni, hogy a saját országukban értékesítsék a termékeiket és a szolgáltatásaikat?
3455. kérdés Magyar-német kettős állampolgár biztosítási kötelezettsége
Melyik országban keletkezik biztosítási kötelezettsége annak a magyar-német kettős állampolgárságú munkavállalónak, akinek az állandó lakóhelye és a családja Ausztriában van, Magyarországon rendelkezik ideiglenes lakóhellyel, és egy magyar székhellyel rendelkező cégnél munkaviszony keretében ügyvezető igazgató beosztásban dolgozik Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Németország területén? Utalhatja-e a magyar cég Ausztriába az egyéni, illetve a foglalkoztatói járulékokat?
3456. kérdés Magán-nyugdíjpénztári tagdíj önellenőrzése
Hogyan kell elvégezni az önellenőrzést abban az esetben, ha utólag derül ki, hogy az egyik munkavállaló esetében tévesen került megállapításra a magán-nyugdíjpénztári tagdíj a korábbi évekre nézve, és a munkavállaló időközben már visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
3457. kérdés Törölt munkáltató GYES-en lévő alkalmazottja
Mi a teendő abban az esetben, ha egy GYES-en lévő kismama az ellátás igénybevétele mellett szeretne munkába állni, de munkáltatójának adószámát 2011 márciusában törölte a NAV? Hogyan juthat hozzá a tb-kiskönyvéhez és az egyéb irataihoz? A munkáltató nem veszi át a részére küldött levelet, mind a (törölt) cég, mind a vezetői utolérhetetlenek. Az OEP személyes érdeklődésére közölte, hogy a munkavállaló biztosítási jogviszonya jelenleg is fennáll, eltűnt munkáltatója nem jelentette munkaviszonya megszűnését.
3458. kérdés Szülés GYED alatt határozott idejű munkaszerződés megszűnése után
Milyen ellátásra lesz jogosult az az édesanya, akinek első gyermeke 2009. június 29-én született, a TGYÁS lejártát követően GYED-et vett igénybe, és az ellátás folyósítása alatt 2011. április 13-án ismét szült? A GYED 2011. június 29-én járt le, a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya pedig már 2009. szeptember hóban megszűnt. Igénybe veheti-e esetleg a férj a GYED-et?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3459. kérdés TGYÁS-igény elutasítása
Érdemes-e fellebbeznie a biztosítottnak az igénylés elutasítása ellen az alábbi esetben? A munkavállaló 2007. szeptember 10-től 2010. november 1-jéig dolgozott előző munkahelyén, ahol 2010. július 10-től táppénzes állományban volt, majd munkahelyet változtatott. Az új munkaviszony a munkaszerződés alapján 2010. november 2-án jött létre, de mivel a dolgozó veszélyeztetett terhes volt, nem tudta felvenni a munkát, szüléséig folyamatosan táppénzes állományban volt. Az egészségbiztosítási pénztár az orvosi igazolások és a munkaszerződés alapján tovább folyósította a táppénzt, mondván, hogy ez 2010. évben még lehetséges, de 2011. évtől változik a jogszabály, a 2011. március 5-től igényelt terhességi-gyermekágyi segély kérelmét viszont elutasították azzal, hogy az új foglalkoztatónál a biztosított jogviszonya nem jött létre.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3460. kérdés Táppénz megállapítása
Helyesen jár-e el a kifizetőhely, ha a 2011. évi minimálbér alapján számítja a táppénzt, és 107 napra folyósítja az alábbi esetben? A munkavállaló 2011. január 1-jétől dolgozik a foglalkoztatónál. Két éven belüli előző jogviszonyai 2007. április 21-től 2008. június 10-ig, 2008. június 21-től 2010. március 16-ig és 2010. augusztus 16-tól 2010. december 31-ig tartottak. A 2010. augusztus 16-tól december 31-ig tartó munkavállalása rokkantsági nyugdíj folyósítása mellett történt, melyet 2011. január 1-jétől megszüntettek állapotjavulás miatt. A dolgozó 2011. április 18-tól keresőképtelen, és a betegszabadság lejárta után táppénzt igényelt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3461. kérdés Rokkantsági nyugdíj beszámítása a szolgálati időbe
Beszámítható-e a rokkantsági nyugdíj időtartama az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3462. kérdés Munkanélküli-járadék figyelembevétele szolgálati időként
Szolgálati időnek számít-e az 1994-1995-ig tartó munkanélküli-járadék időtartama, tekintettel arra, hogy a járulékot levonták az ellátásból?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3463. kérdés Rokkantnyugdíjas tag osztaléka
Beleszámít-e a 2010. év eredménye alapján fizetett osztalék egy gazdasági társaság rokkantnyugdíjas tagjának hathavi átlagjövedelmébe, aki havonta a nyugdíj kétszeresét el nem érő összegben kap tagi jövedelmet? Elveszítheti-e a nyugdíjjogosultságát a tag emiatt, vagy van valamilyen megoldás erre a problémára?
3464. kérdés Rokkantnyugdíjas kedvezményes nyugdíja
Igénybe veheti-e a nőkre vonatkozó kedvezményes nyugdíjat az egyszer már megállapított szolgálati idő alapján az az 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010 februárjától rokkantnyugdíjas, és akkor több mint 40 év szolgálati idővel rendelkezett, vagy újra kell számoltatni a szolgálati időt? Előfordulhat-e, hogy nem lesz jogosult a kedvezményes nyugdíjra?
3465. kérdés Külföldön élő igénylő családi pótléka
Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető-e az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
3466. kérdés Foglalkoztatás munkaszüneti napon
Nyitva tartható-e július 1-jén, az egészségügyi munkaszüneti napon egy gyógyszertár, foglalkoztathatók-e ezen a napon a munkavállalók, illetve ha igen, akkor milyen jogszabályokat kell alkalmazni a munkabér kifizetésére? A munkaszüneti napról kiadott közlemény szerint az egyéni és társas vállalkozókra, valamint a közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerészekre a munkaszüneti nap nem érvényes.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére