191. Társadalombiztosítási Levelek / 2011. március 1.

TARTALOM

3275. kérdés Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem
Kell-e szuperbruttósítani az eho-alapot az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem utáni 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség meghatározásánál, tekintettel arra, hogy az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemből kell kiindulni?
3276. kérdés Végrehajtási átvezetés
Milyen jogszabály jogosítja fel az adóhatóságot arra, hogy kérés nélkül az adófolyószámla egyik adóneméről átvezeti a többletet egy másik adónemre, ezzel teljesen felborítva a folyószámla-egyenlegeket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3277. kérdés Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja
Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
3278. kérdés Garantált bérminimum alkalmazása
Vonatkozik-e a garantált bérminimum alkalmazása azokra a fodrász egyéni vállalkozókra, akik már évekkel ezelőtt megszerezték a képesítésüket, amely akkor még szakmunkásiskolában folyt, és szakmunkás-bizonyítványt kaptak, most azonban középfokú végzettség megszerzése mellett történik?
3279. kérdés Rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló
Vonatkozik-e a kereseti korlát alkalmazása a rokkantsági járadékban részesülő munkavállalóra, illetve milyen mértékű egyéni járulékot kell vonni tőle?
3280. kérdés Kiegészítő tevékenységű kft.-tagok jövedelme
Érintheti-e 2010-ben a tevékenységre jellemző kereset a közterhek tekintetében azt a kft.-t, amelynek két fő kiegészítő tevékenységű tagja személyesen közreműködik a tevékenységben, jövedelmet nem vettek fel, csak a havi 4950 forintot fizették meg? A cégben nem dolgozik más személy. Kivehetik-e a tagok a jövedelmet 2011-ben osztalékként?
3281. kérdés Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő kiegészítő tevékenységű vállalkozó jövedelme
A 2011. évre vonatkozó 1 404 000 forint összegű jövedelmi korlát nyolcadrészét, vagy a teljes összeget felveheti-e jövedelemként az a kiegészítő tevékenységű vállalkozó, aki 2011 augusztusában tölti be a 62. életévét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3282. kérdés Felmentési idejét töltő egyéni vállalkozó járulékai

Van-e járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki munkaviszonya megszűnésével összefüggésben felmentési idejét tölti, illetve ezt követően passzív táppénzben részesül?

3283. kérdés Betéti társaság beltagjának egészségkárosodása
Érdemes-e fellebbezést benyújtania annak a munkavállalónak, akinek 40 százalékos egészségkárosodása van, de az átmeneti járadékra vonatkozó igényét elutasították keresőtevékenységre hivatkozással, mivel egy betéti társaság beltagjaként a társaság üzletvezetői tevékenységét látja el?
3284. kérdés Nappali tagozatos egyéni vállalkozó
Milyen gyakorisággal és mi alapján állapítja meg és vallja be a járulékait egy közép- vagy felsőfokú nappali tagozatos hallgató abban az esetben, ha nem átalányadózó, illetve ha átalányadózó egyéni vállalkozó? Kell-e valamilyen járulékot fizetni abban az esetben, ha nincs vállalkozói kivét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3285. kérdés Munkavégzés GYES mellett
Valóban nem dolgozhat már teljes munkaidőben az az édesanya, akinek a gyermeke 2010. szeptember 29-én volt kétéves, szeptember 30-tól GYES-ben részesül, és október 4-től visszament dolgozni? Le kell-e mondania az ellátásról abban az esetben, ha továbbra is dolgozni szeretne?
3286. kérdés Munkarehabilitációs díj közterhei
Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot egy nonprofit kft.-nek abban az esetben, ha a Szoc-tv. szerinti munkarehabilitációs díjat fizet a céggel szerződött feleknek, akik között vannak rokkantnyugdíjasok és nem rokkantnyugdíjasok is? Kell-e a munkarehabilitációs díjban részesülőtől valamilyen járulékot levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3287. kérdés Emelt összegű családi pótlék orvosi vélemény nélkül
Valóban igaz, hogy emelt összegű családi pótlékot már akkor is kézhez lehet kapni, ha a gyermeket nem látta a szakorvosi bizottság?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3288. kérdés Gyermekek után járó pótszabadság
Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha az apa kéri a gyermekek után járó pótszabadságot, de az édesanyának nincs munkaviszonya, tehát otthon van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3289. kérdés Következő évi szabadság kiadása
Milyen módon, milyen kérvény alapján van lehetősége egy munkáltatónak arra, hogy a munkavállalója igénye alapján a következő évi szabadságok terhére előrehozva adjon ki szabadságot?
3290. kérdés Többletmunkaidő elszámolása
Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
3291. kérdés Rokkantsági nyugdíj beszámítása a 40 éves jogosultsági időbe
Beleszámít-e a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év jogosultsági időbe a közel 4 éves rokkantsági nyugdíjban töltött időszak?
3292. kérdés 1951-ben született férfi nyugellátása
Kérheti-e, illetve érdemes-e kérnie a nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását egy 1951-ben született férfinak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3293. kérdés Élettárs özvegyi nyugdíja
Megállapítható-e özvegyi nyugdíj élettársi kapcsolat bejegyzése nélkül, illetve elegendő-e az azonos lakcímre történő bejelentés az ellátáshoz? Az egyik fél csak tartózkodási helyként jelentette be a címet.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére